Koronaviruksen pysäyttäminen: Pandemia- ja epidemia-alueiden värikoodaus (V2)

Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Brandin kirjasto
Published in
3 min readApr 1, 2020

--

Chen Shen ja Yaneer Bar-Yam

Tehokkaita epidemian torjuntatoimia varten tunnistetaan dynaamisesti vihreät, keltaiset, oranssit ja punaiset vyöhykkeet, jotta tilannetta voidaan seurata, torjuntatoimia tarvittaessa lisätä ja tiettyjen alueiden rajoitustoimia höllentää tilanteen niin salliessa. Yksittäisten keltaisten, oranssien ja punaisten vyöhykkeiden tulisi olla niin pieniä kuin on käytännöllisesti mahdollista (kaupunginosat, lähiöt, kaupunkiseudut, maakunnat/kunnat, maakunnat jne.), jotta rajat, tarkastuspisteet ja matkustusrajoitukset määritellään onnistuneesti eri alueiden välille.

VIHREÄT VYÖHYKKET: Maat tai alueet, joissa ei ole vahvistettuja tautitapauksia tai joissa on muutama tartunnan saanut muista maista saapunut matkailija.

 • Lisää yleisön tietoisuutta, mukaan lukien COVID-19:n leviämismekanismit ja sairastumisen välttäminen (fyysinen etäisyys, käsien pesu, hengityssuojaimet ja muut henkilökohtaiset turva- ja suojaustoimet).
 • Kehitetään nopea toimintasuunnitelma ja prosessi kotimaan kansalaisten testaamiseksi oireiden varalta.
 • Toimeenpane nopea testaus keltaisilta tai oransseilta alueilta matkustaville henkilöille oireiden tunnistamiseksi (kuume, yskä, lihaskipu). Samaa liikennevälinettä (lentokoneet, junat, bussit ja autot) käyttävät matkustajat tulisi pysäyttää tulosten saamista varten. Jos COVID-19-testitulos on positiivinen, tartunnan saanut henkilö asetetaan vähintään 14 päivän (itse)karanteeniin. Myös muut matkustajat (esim. junassa kaikkia ei tarvitse asettaa karanteeniin, koska junassa tilat eivät välttämättä ole kaikki saastuneita) ja henkilökunta/miehistö tulee asettaa karanteeniin (yksittäisinä ihmisinä tai pieninä ryhminä). Ilmoita lähtöalueelle toimista ja vasteesta.
 • Aseta kaikki riskiryhmiin kuuluvat 14 päivän karanteeniin, mukaan lukien kaikki punaisilta alueilta saapuvat matkustajat.

KELTAISET VYÖHYKKEET: Maat tai kunnat, joissa esiintyy muutamia paikallisiin ja/tai yhteisöllisiin tartuntoihin liittyviä tapauksia, mutta joissa ei ole merkittäviä yhteisötartuntaryppäitä (esim. Singapore, Saksa).

 • Noudata kaikkia vihreän alueen torjuntatoimia.
 • Tunnista vahvistettujen tartuntatapausten kaikki kontaktit (kontaktien ja tartuntalähteen jäljitys) ja testaa, seuraa ja/tai eristä heidät.
 • Edistä henkilökohtaista suojaa, mukaan lukien fyysinen etäisyys, käsien pesu ja aivastus- ja niistämissäännöt.
 • Tarkkaile valittujen sosiaalisten ihmisten terveydentilaa jatkuvasti. Sosiaaliset ihmiset voivat osoittautua supertartuttajiksi. Tämä on erityisen tärkeää paikallisten tartuntatapausten ja taudin leviämisen alueilla, jotta taudinkantajat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa. Tällöin COVID-19-torjuntatoimet voidaan toteuttaa nopeasti ensimmäisistä havainnoista alkaen.
 • Kehota kansalaisia välttämään tarpeettomia kokoontumisia varsinkin ahtaissa ja/tai suljetuissa tiloissa.
 • Varmista hoitohenkilökunnan mahdollisimman suuri ja korkeatasoinen suoja.

ORANSSIT ALUEET: Punaisten vyöhykkeiden vieressä sijaitsevat maat tai pienet rykelmät (esim. Japani).

 • Noudata kaikkia keltaisen alueen torjuntatoimia.
 • Edesauta ja kannusta henkilökohtaisiin suojatoimiin ryhtymistä, mukaan lukien hengityksensuojainten käyttöä.
 • Lykkää tai peruuta epäolennaiset kokoontumiset ja tapahtumat.
 • Desinfioi julkiset tilat toistuvasti.
 • Testaa aktiivisesti kaikki, joilla ilmenee oireita.
 • Lisää testauskapasiteettia ja nopeuta testausta kaikin mahdollisin keinoin.

PUNAISET VYÖHYKKEET: Maat tai kunnat, joissa on toistuvia yhteisön sisäisiä tartuntoja (esim. Kiina, Etelä-Korea, Italia, Suomi)

 • Noudata kaikkia oranssin alueen torjuntatoimia.
 • Rajoita liikkumista ja matkailua vain välttämättömiin tarkoituksiin.
 • Aseta kaikki tartunnan saaneet yhteisöt lockdowniin (karanteeniin), jotta ihmiset pysyvät kodeissaan ja toimita heille välttämättömät tarvikkeet kontaktittomasti.
 • Aseta kaikki kontaktitapaukset karanteeniin.
 • Vahvista karanteenialueen resursointia kansallisesti (lääketieteellinen hoito, logistinen huolto jne.)
 • Eristä tartuntatapaukset muista terveydenhuoltopalveluista, esim. omat käsittely- ja arviointikeskukset, hoitoonohjaus jne.
 • Luo erilaisia sairaaloita erilaisille tautitapauksille, jotta vakavimmat sairastapaukset voidaan erottaa ja käsitellä muista erillään.

Lisätietoja terveydenhuollon ja yhteiskunnan torjuntatoimista COVID-19 vastaan.

Suomennos Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Color zone pandemic response version 2”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 2.3.2020.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

--

--

Thomas Brand
Brandin kirjasto

Curious observer. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks.