Koronavirusohjeita supermarketeille, ruokakaupoille ja apteekeille

Derrick VanGennepin, Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 23, 2020 · 5 min read

Kääntäjältä: Tämä ohjeistus sisältää perusprotokollan, jonka avulla Van Gennep, Shen ja Bar-Yam uskovat erityisen läheisissä ja jatkuvissa kontakteissa olevien yritysten ja yrittäjien kykenevän torjumaan nykyistä paremmin koronaviruksen aiheuttamia liiketoimintariskejä. Kaikki yritykset ovat heterogeenisiä kokonaisuuksia, jonka riskiprofiili ja torjuntatoimet tulee arvioida tapauskohtaisesti. Nämä ohjeet ovat hyvä lähtökohta, mutta eivät välttämättä yksinään riitä. Koronaviruksen torjunta edellyttää yksilöitä toimimaan omaa riskiään vähentäen, jotta systeeminen riski vähenee. Kaikki yksilöt ovat lähtökohtaisesti sairaita (“Vain paranoidi selviää”, kuten Andrew S. Groven kirja sanoo.), joten suurtestaus on tärkeä osa pandemian pysäyttämistä.

Tee yhteistyötä kilpailijoiden kanssa yhteisen uhan torjumiseksi.

Toivo ei ole strategia, vain koronaviruksen pysäyttäminen riittää.

Derrick VanGennep (vas. alh.), Chen Shen (vas. ylä) ja Yaneer Bar-Yam

Perusvälttämättömyyksien ja elintarvikkeiden hankkiminen ja tarjoaminen kriisin aikana vaatii erityisesti huomiota. Tarjoamme luettelon toimista, joita supermarketit, ruokakaupat ja apteekit voivat toteuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja pysäyttämiseksi.

 • Kaupan alan työntekijöiden, jotka epäilevät, että heillä saattaa olla koronavirus tai heillä esiintyy flunssan ja/tai influenssan kaltaisia oireita, ei pitäisi mennä töihin.
 • Vähennä tungosta. Vähennä myymälään yhdellä kertaa sallittujen asiakkaiden määrää. Asiakkaiden enimmäismäärä tiettynä aikana riippuu myymälän koosta kuten myös myymälän päivittäin palvelemien asiakkaiden määrästä.
 • Jos asiakkaiden on odotettava jonossa, jonojen tulisi sijaita mahdollisuuksien mukaan ulkoilmassa ja asiakkaiden välisen etäisyyden tulisi olla vähintään kaksi metriä. Kaupat voivat tehdä merkinnät maahan, joiden avulla asiakkaat ymmärtävät, missä heidän tulee jonottaa.
 • Myymälöille, joilla on paljon parkkitilaa, niin luo jono pyytämällä asiakkailta heidän puhelinnumeronsa tai joko soittamalla tai tekstaamalla heille siitä, että nyt on heidän vuoronumeronsa ja he voivat tulla ostoksille. Vaihtoehtoisesti asiakkaat voivat ottaa vuoronumeron ja myymälä voi käyttää näyttöjä tai kaiuttimia asiakasviestintään.
 • Asiakkaita olisi kannustettava käyttämään verkkokauppaa ja noutomahdollisuus (jos mahdollista) tulee tarjota ulkotiloihin tai kotiin.
 • Asiakkaille ja työntekijöille tulee asettaa varoituskyltit, jotka kieltävät oireilevia asiakkaita tulemasta liikkeeseen. Oireileville asiakkaille, jos ei sitten yleisemmin, on tarjottava mahdollisuus puhelin- tai verkkotilaukseen ja toimitus tulee järjestää mahdollisuuksien mukaan joko itsepalveluna ulkotiloista tai kotiin toimitettuna.
 • Työntekijöiden ja asiakkaiden ulkoinen ruumiinlämpö olisi mitattava mahdollisuuksien mukaan. Jos henkilön lämpötila on korkea (38 °C), hän ei saa tulla liikkeeseen. Hänet ohjataan sivuun ja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoinen asiointitapa.
 • Monia asiakkaita palvelevien myymälöiden tulisi maksimoida tilan suuruus laajentamalla muille alueilla. Esimerkiksi teltan rakentaminen parkkipaikalle tai vapaiden myymälätilojen käyttö tähän tarkoitukseen on suositeltavaa.
 • Järjestä myymälä tavara- ja ihmisvirrat maksimoiden niin, että asiointi on mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta. Järjestä paljon ostettuja tuotteita suuria määriä selkeisiin paikkoihin. Järjestä ne yhden kulkureitin varrella sen sijaan, että asiakkaan tulee pujotella ympäri myymälää.
 • Harkitse yhden tai useamman “välttämättömyystavarat”-osaston perustamista, mikä mahdollistaa lyhyemmän ostosmatkan useimpien asiakkaiden kannalta. Tällaisten lyhyiden ostosalueiden perustaminen ulkona sään salliessa tai syrjäisillä alueilla voi merkittävästi vähentää myymälän sisätilojen ostostiheyttä ja -ruuhkaa.
 • Käytä lattiaopasteita ja selkeitä merkintöjä tai muuta visuaalista järjestelmää osoittaaksesi asiakkaille selkeän yksisuuntaisen silmukan (oikotie on syytä tarjota, mutta ei mahdollisuutta palata takaisin) myymälän sisällä vallitsevan kävelysuunnan tarjoamiseksi. Kehota asiakkaita välttelemään toisiinsa törmäilyä tai tungosta.
 • Sulje sellaiset osastot ja osiot, joilla ihmiset voivat vietää paljon aikaa. Esimerkiksi urheiluväline-, kodintavara-, kirja- ja vaateosastot on syytä rajata niin, että niillä ei ainakaan ole liian monia ihmisiä samaan aikaan.
 • Kauppojen tulisi tulla yhteistyötä yhteisönsä kanssa sen varmistamiseksi, että myymälävierailut ajautuvat ajallisesti mahdollisimman väljästi (ja yhteisön tulee keskenään sopia, miten oireilevia tai vaarassa olevia autetaan ja tuetaan ostosten tekemiseksi). Kaupassa käyvien ihmisten virran tulisi olla suunnilleen tasaista kullakin ajanhetkellä.
 • Järjestä ensimmäinen aukiolotunti vanhuksille tai muille riskiryhmään kuuluville asiakkaille. Heidän osaltaan noudatetaan vielä tavanomaisia ostosaikoja tiukempia sääntöjä muun muassa jonottamisen ja myymälässä liikkumisen osalta (riskiryhmille olisi parempi, jos heidän yhteisönsä tarjoaisi heille keskinäistä apua ilman fyysistä yhteyttä tai kosketusta).
 • Asiakkaita tulisi muistuttaa, että heidän ei tarvitse ostaa enemmän ruokaa tai tarvikkeita kuin he tarvitsevat. Ehdotus on, että jokaisella ihmisellä on kotonaan ruokaa ja tarvikkeita kahdeksi viikoksi, milloin tahansa.
 • Myymälässä tulisi olla käsidesiä kaupan sisään- ja uloskäynnillä sekä kaupassa sisällä monissa paikoissa. Näihin puhdistusasemiin olisi asetettava tunnukset ja merkinnät, jotka muistuttaisivat asiakkaita käsihygienian ja käsidesin käytön tärkeydestä. Asiakkaita tulee kehottaa olemaan hipelöimättä tuotteita turhan päiten ja välttelemään kasvojensa koskettelua.
 • Kaupan työntekijöiden tulee minimoida fyysinen yhteys ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa niin pitkälle kuin mahdollista, ja heidän on myös varmistettava ja valvottava, että asiakkaat eivät tunkeile, etuile tai muutenkaan aiheuta häiriötä.
 • Pyydä niitä kauppoja, joissa käy vähän ihmisiä, kehottamaan asiakkaita odottamaan ulkopuolella, ota heiltä tilaukset ja toimita ruoka ja muut tarvikkeet heille ulos. Tämä on ihanteellinen ratkaisu. Ymmärrämme kuitenkin, että se ei ole mahdollista useimmille kaupoille.
 • Kaupan työntekijöiden on suositeltavaa käyttää kasvosuojuksia ja -naamareita. Asiakkaiden on käytettävä naamioita, jos niitä on riittävästi tarjolla. Muovikäsineiden käyttöä suositellaan myös. Työntekijöiden tulisi välttää kasvojen koskettelua myös käsineitä käyttäessään. Käsineet tulee heittää pois ja vaihtaa säännöllisesti tai jos työntekijä koskettaa pintaa, joka saattaa olla viruksen saastuttama.
 • Hyllyjen täyttäjien ja muun palveluhenkilökunnan tulee olla erityisen varovaisia ja heidän tulee varmistaa, että kaikkialla on puhdasta ja desinfioitua. Koska he koskettavat ja hengittävät melkein kaikkien tuotteiden pölyä yms., he voivat mahdollisesti levittää koronavirusta koko yhteisöön. Käsineet ja naamiot ovat välttämättömiä.
 • Kassojen tulisi olla järjestetty niin, että syntyy mahdollisimman vähän jonottamista, odottelua tai läheisyyttä asiakkaiden, asiakkaiden ja kassatyöntekijöiden ja mahdollisten pakkaajien välillä.
 • Kassatyöntekijöiden ja pakkaajien on käytettävä käsineitä tai desinfioitava kätensä usein. Järjestä itsepalvelumaksutapoja mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi itsepalvelukassat. Mainosta kortti- ja mobiilimaksamista, ja välttele käteismaksuja mahdollisuuksien mukaan.
 • Varmista, että kassatyöntekijöillä on suojamaan muovipleksit ja lattioihin on kiinnitetty jonottamistarrat, jotka on asetettu vähintään 1,5–2 metrin etäisyydelle toisistaan. Jos mahdollista, maksaminen voidaan hoitaa myös etämaksulaitteilla, jotta vältetään ruuhkia.
 • Kaupan työntekijöiden tulee puhdistautua ja kaikki myymälän pinnat tulee puhdistaa jokaisen työvuoron jälkeen.
 • Koko myymälän puhdistusta tehdään jatkuvasti, jos vain suinkin mahdollista. Jos näin ei voida tehdä, myymäläpäälliköiden tulisi luoda selkeä puhdistus- ja siivousaikataulu. Kaupan työntekijöiden tulee puhdistaa ainakin jokainen ostoskori tai -kärry jokaisen käyttökerran jälkeen.
 • Myymäläpäälliköillä tulisi olla päivittäinen kokous (etäisyyden säilyttäen), joissa käsitellään muun muassa yleistä siisteyttä, puhtaanapitoa tai fyysistä vuorovaikutusta koskevat seikat ja tarjotaan ratkaisuja, jotka toteutetaan jatkossa. Lean-menetelmien käyttäminen, mm. kanban-taulut ja kaizen, ovat suositeltavia toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi ja virtauksen tasoittamiseksi.
 • Asiakkaiden, myymälätyöntekijöiden ja myymäläpäälliköiden tulisi olla avoimia viestimään toinen toistensa kanssa ostokokemuksen parantamiseksi. Kaikessa on painotettava yhteisön turvallisuutta.
 • Työnantajien tulisi ennakoida työntekijäpula ja kasvattaa työntekijöiden lukumäärää.

Suomennos Derrick VanGennepin (Twitter), Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Coronavirus guide for supermarkets, grocery stores, and pharmacies”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 18.3.2020.

Derrick VanGennep on koulutukseltaan fyysikko. Hän on NECSI:n tutkijaverkoston jäsen.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.