Koronavirusohjeita yrityksille ja yrittäjille

Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 23 · 6 min read

Kääntäjältä: Tämä ohjeistus sisältää perusprotokollan, jonka avulla Shen ja Bar-Yam uskovat yritysten ja yrittäjien kykenevän torjuvaan nykyistä paremmin koronaviruksen aiheuttamia liiketoimintariskejä. Kaikki yritykset ovat heterogeenisiä kokonaisuuksia, jonka riskiprofiili ja torjuntatoimet tulee arvioida tapauskohtaisesti. Nämä ohjeet ovat hyvä lähtökohta, mutta eivät välttämättä yksinään riitä. Koronaviruksen torjunta edellyttää yksilöitä toimimaan omaa riskiään vähentäen, jotta systeeminen riski vähenee. Kaikki yksilöt ovat lähtökohtaisesti sairaita (“Vain paranoidi selviää”, kuten Andrew S. Groven kirja sanoo.), joten suurtestaus on tärkeä osa pandemian pysäyttämistä.

Tee yhteistyötä kilpailijoiden kanssa yhteisen uhan torjumiseksi.

Toivo ei ole strategia, vain koronaviruksen pysäyttäminen riittää.

Chen Shen ja Yaneer Bar-Yam


Tiivistelmä

Yritykset, joiden toimintaan liittyy vuorovaikutus sekä asiakkaiden että erilaisten muiden toimijoiden kanssa, altistuvat merkittävällä tartunta- ja tarttuvuusriskille. Toimitusketjut voivat olla ja ovat jo häiriintyneet. Yritykset ovat myös yhteydessä niihin yhteisöihin, joissa ne toimivat ja joita ne palvelevat. Tartunnat yrityksien fyysisten sijaintipaikkojen naapurustossa ja työntekijöiden asuinalueilla voivat vakavasti häiritä yritystoimintaa. Yrityksen tarkasteleminen infektoituneena tai infektiosta vapaaksi on hyödyllinen tapa riskin hahmottamiseen. Kun yksi työntekijä on saanut tartunnan, organisaation tartuntariski — ja mahdolliset muut riskit — kasvavat merkittävästi.

Yrityksien toteuttamat toimenpiteet riippuvat sekä paikallisen riskin tasosta että riskien vähentämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista. On tärkeää olla tietoinen toimipaikan tai toimiston sijainnin mahdollisen vyöhykealueen värikoodauksesta. Vihreillä alueilla ei ole aktiivista taudin leviämistä, mutta joissain tapauksissa tauti voi tulla joltain muulta alueelta. Keltaisilla vyöhykkeillä on muutamia paikallisia tartuntatapauksia, oransseilla vyöhykkeillä on joko muutama tapauskeskittymä tai ne sijaitsevat punaisten vyöhykkeiden vieressä ja punaisilla vyöhykkeillä on jatkuvia tartuntatapauksia.

Ihmiset ovat näkymättömän tartuntaverkoston yhdistämiä, jonka yhteyksiä ovat fyysiset kontaktit yksilöiden välillä, yhteinen hengitysilma (joka voi sisältää yskösten, aivastusten tai jopa vain ulos- ja sisään hengitettyjä virushiukkasia) sekä yksilöiden ja fyysisten esineiden väliset yhteydet, sillä esineet voivat kantaa mukanaan virushiukkasia (ne ovat päätyneet siihen tartunnan saaneelta ja/tai joku muu on koskettanut niitä). Tämä taudinsiirtoverkko toimii koko ajan, kun teemme arkisia asioita. Se sisältää sekä työpaikat/ammatilliset että henkilökohtaiset yhteydet perheen, ystävien ja yhteisön muiden jäsenten kanssa. Se, miten verkko kytkeytyy yksilöiden kesken, määrittelee riskin sille, missä tilanteissa henkilö ja/tai organisaatio sairastuu tautiin ja välittää sitä muihin ihmisiin.

Tarvitaan aggressiivisia ja järeitä toimia vähentämään taudin leviämistä karsimalla näkymätöntä verkkoa, vähentää haavoittuvuuksia ja yksilön ja organisaation riskiä, mutta lisäksi meidän tulee päästä epidemian “edelle”, jotta se voidaan pysäyttää. Yritysten on arvioitava, missä määrin kukin toimintaperiaate häiritsee yrityksen toimintaa, ja tämän pitäisi antaa tietoa niistä toimenpiteistä, jotka toteutetaan tietyllä riskitasolla. Siten esimerkiksi vihreillä alueilla joitakin toimenpiteitä voidaan suorittaa, kun taas osa voidaan suorittaa keltaisella, oranssilla tai punaisella vyöhykkeellä.

On välttämätöntä ryhtyä toimiin, jotka vaikuttavat olevan tietyllä ajanhetkellä liikaa, koska näkymättömän taudinsiirtoverkon dramaattinen vähentäminen alentaa yksilöille ja koko organisaatiolle aiheutuvia riskejä. Jos toteutetut toimet eivät ylitä riskiä, muutaman tapauksen eksponentiaalinen kasvu johtaa paljon suurempien toimien tarpeekseen ja tämä puolestaan aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Tautitapausten nopea kasvu vaikeuttaa ja heikentää reagointikykyä epidemian levitessä. Varhaiset poikkeustoimet rajoitetulla epidemia-alueella vähentää tarvetta ryhtyä vakavampiin toimiin laajemmalla alueella. Varhaiset poikkeustoimet vähentävät tarvetta pidempiaikaisille toimille, jotka ovat lopulta vielä vahingollisempia yritykselle ja ne maksavat enemmän. Unssi ennaltaehkäisyä on arvoltaan paljon enemmän kuin kilo parannuskeinoa eksponentiaalisesti kasvavan prosessin tapauksessa.

Tätä silmällä pitäen esitämme yhteenvedon niistä toimista, joita yritykset voivat toteuttaa vähentääkseen kaikkien kohtaamia riskejä. Samalla ne voivat onnistua varmistamaan liiketoiminnallisen jatkuvuutensa ja itse liiketoiminnan olemassaolon. Olennaisten muutosten tekeminen voi edellyttää muutoksia paitsi yksilön käyttäytymisessä, mutta myös siinä, miten liiketoimintaa harjoitetaan.

Yleistä

 • Kehitetään räätälöityjä organisaatiokäytäntöjä tartuntojen vähentämiseksi ja huolellisten toimenpiteiden luomiseksi.
 • Varmista, että työntekijät tietävät, että kun heillä on jopa lieviä oireita, heidän ei tulisi olla työpaikalla ja/tai henkilökohtaisissa tapaamisissa. Heitä ei tule rangaista sairauspäivistä, vaan kannustaa jäämään kotiin. Asenna raportointijärjestelmä kaikkia tapauksia varten.
 • Varmista, että työntekijöillä on asianmukaiset sairausvakuutukset, jotta he eivät pelkää hakeutua hoitoon, jos heillä on jopa lieviä oireita.
 • Ota yhteyttä paikallisiin lääketieteellisiin palveluntarjoajiin koordinoidaksesi työntekijöiden varhaista ja nopeaa testausta koronaviruksen osalta.
 • Valmistele välttämättömyystarvikkeet (käsidesi, alkoholi, maskit ja naamarit, kosketukseton infrapunalämpömittarit), jos tilanne heikkenee ja työntekijöillä ei ole näitä tavaroita käytössään.
 • Organisaation heikoimpien lenkkien vahvistaminen vähentää haavoittuvuutta

Kokoukset, matkat ja vierailijat

 • Kehota työntekijöitä tekemään etätöitä niin paljon ja kauan kuin mahdollista
 • Rajoita matkustamista korkeamman riskin vyöhykkeille (punainen, oranssi ja jopa keltainen)
 • Poista ja luovu matkoista, jotka eivät ole välttämättömiä
 • Muuta liiketoimintatapoja, jotta näennäisen välttämättömästä matkustamisesta tulee tarpeetonta
 • Rajoita vierailijakäyntejä ja määrittele käytännöt, joilla selvitetään vierailijan riskitekijät, kuten esimerkiksi vierailijan asuinalueen tautitilanne. Perusta päätökset protokollanomaiseen koronaviruksen torjuntaohjeistukseen. Tarkista kaikki vierailijat oireiden varalta ennen kuin he saapuvat paikalle ja ovat paikan päällä.

Työpaikoilla

 • Työntekijöiden tulisi pyytää työntekijöitä, jotka palaavat töihin alueilta, joissa on vahvistettuja tartuntatapauksia tai joilla on epävarmoja ihmiskontakteja matkan aikana, olemaan itsekaranteenissa 14 vuorokautta ennen toimistolle tuloaan. Työnantajien tulisi seurata työntekijöidensä terveydentilaa tiiviisti, raportoida ja kannustaa lääkärihoitoon.
 • Sisäänkäynnit ja aulatilat tulisi miehittää ihmisillä, joilla on käytössään kosketukseton infrapunalämpömittari.
 • Mittaa työntekijöiden ruumiinlämpö päivittäin ja kehota heitä käyttämään maskeja, jos fyysistä läheisyyttä muihin ihmisiin ei voida välttää. [1]
 • Suuntaa liikennettä rakennuksessa käsienpesun edistämiseksi sisääntulopaikoissa ja aseta käsidesilaitteet toimiston sisäänkäynneille.
 • Järjestä työntekijät välttämään hissejä. Hissejä tulisi käyttää väljästi ja mahdollisimman vähän.
 • Varmista, että jokaisen työntekijän työpiste on vähintään metrin etäisyydellä toisesta ihmisestä ja jokaisen työtilan tulee olla kooltaan vähintään 190 neliömetriä.
 • Desinfioi julkiset/yhteiset tilat, vilkkaasti liikennöidyt alueet ja usein kosketellut pinnat, esimerkiksi ovenkahvat, hissin napit, pöytäpinnat, WC-tilat, pukuhuoneet, vaatteiden ja muiden mukana kulkevien tavaroiden säilytysalueet jne.
 • Jos ilmastointia on pakko käyttää, poista sisäilman uudelleenkierto käytöstä. Pese/desinfioi/vaihde tärkeimmät osat ja suodattimet kerran viikossa.
 • Levitä ruokailutilat, säilytä vähintään metrin etäisyys seuraavaan ruokailijaan ruokailun aikana ja vältä kasvotusten istumista. Erottele astiat ja muut tarvikkeet ja desinfioi ne kaikki usein. Ravintolan tai kahvilan henkilökunnan terveyttä on tarkkailtava toistuvasti.
 • Mainosta aterioiden toimittamista sen sijaan, että työntekijä menee muualle ruokailemaan. Järjestä apu elintarvikkeiden ja ruuan toimitusta varten ja mahdollisuus kosketuksettomaan toimitukseen ja ruokailuun hygieenisellä alueella ilman jonoja ja odottelua.
 • Mieti, miten työntekijät pääsevät työpaikalle ja kehitä suosituksia, mukaan lukien julkisen liikenteen välttäminen tai huolellinen hygienia, mukaan lukien kosketuspintojen välttäminen, käsien pesu tai naamarien/kasvosuojien käyttö korkeamman riskin alueella.
 • Koronaviruksen torjunta- ja turvatoimien koskevien toimintaohjeiden varmistamisen ja toteuttamisen tulisi olla selkeää ja vastuullista.

Vähittäiskauppa ja majoitusala

 • Huolehdi tarkoin siitä, että henkilöt, joilla on jopa lieviä vilunväristyksiä, eivät ole kosketuksissa muiden ihmisten kanssa. Tätä ei voi korostaa liikaa.
 • Pidä selkeää päiväkirjaa jokaisen päivän yhteyksistä. Infektion havaitsemiseksi yritys voi ilmoittaa mahdollisesti altistuneille ihmisille asiasta ja alentaa riskiä, jotta työntekijöille ja asiakkaille aiheutuvia haittoja voidaan lieventää.
 • Liiketoimintaa varten olisi kehitettävä ja otettava käyttöön kosketuksettomia menetelmiä, joita voivat olla:
  — Noutopalvelu suojaikkunan takaa, mukaan lukien riittävä etäisyys jonoissa.
  — Drive-in-noutopalvelu.
  — Kosketukseton kotiinkuljetus.

Viitteet


Suomennos Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Guidelines for coronavirus in business settings”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 2.3.2020.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

More From Medium

More on Koronaviru from Brandin kirjasto

More on Koronaviru from Brandin kirjasto

More on Koronaviru from Brandin kirjasto

More on Koronaviru from Brandin kirjasto

Yhteisön tuki ja turva COVID-19-tilanteessa

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade