Kymmenen viikkoa käyrän murskaamiseksi

Harvey V. Finebergin pääkirjoitus The New England Journal of Medicine -lehdessä

Thomas Brand
Brandin kirjasto

--

Harvey V. Fineberg

Presidentti sanoo, että olemme sodassa koronavirusta vastaan. Se on sota, joka meidän on taisteltava voittaaksemme.

Talous on kanveesissa ja arviolta tuhansista yli miljoonan amerikkalaisen henki on vaarassa. Useimmat vaihtoehtojen ja kompromissien analyysit olettavat, että sekä pandeeminen että taloudelliset takaiskut ilmenevät useiden kuukausien ajan ainakin pandemian ja vielä kauemmin talouden elpymisen osalta. Kuitenkin, kuten taloustieteilijät sanoisivat, on olemassa hallitseva vaihtoehto, joka samanaikaisesti rajoittaa kuolemantapauksia ja saa talouden taas pyörimään kestävällä tavalla.

Tämä valinta käynnistyy voimakkaasta, kohdennetusta kampanjasta COVID-19:n hävittämiseksi Yhdysvalloissa. Tavoitteena ei ole tasoittaa tai litistää käyrää; tavoitteena on murskata käyrä. Kiina teki tämä Wuhanissa. Voimme tehdä sen koko maassa kymmenessä viikossa.

Ja kun meillä on riittävästi tietoa vihollisesta — missä virus vaanii, kuinka nopeasti se liikkuu, missä se aiheuttaa eniten uhkaa ja mitkä sen haavoittuvuudet ovat — voimme puhaltaa uutta henkeä taloutetaan vaarantamatta ylimääräisiä ihmishenkiä.

Jos otamme nämä kuusi vaihetta kansakunnan mobilisoimiseksi ja organisoimiseksi, voimme kukistaa COVID-19:n kesäkuun alkuun mennessä.

1. Perustetaan yhtenäinen komento. Presidentin pitäisi yllättää arvostelijansa ja nimittää komentaja, joka raportoi suoraan presidentille. Tällä henkilöllä on oltava presidentin täysin luottamus ja hänen on ansaittava amerikkalaisten luottamus. Hän ei ole virastojen välisen yhteistyön koordinaattori. Tällä komentajalla on Yhdysvaltain presidentin tälle myöntämät täydet valtaoikeudet ja valtuudet mobilisoida kaikki tarvittavat siviili- ja sotilasvoimavarat sodan voittamiseen. Pyydä jokaista kuvernööriä nimittämään osavaltion komentaja, jolla on samanlainen asema osavaltion tasolla. Kansakuntamme monimuotoisuus ja epidemian eri vaiheet eri alueilla antavat meille mahdollisuuden kohdentaa torjuntatoimia tiettyihin paikkoihin ja aikoihin, ottaa käyttöön ja siirtää rajoitettuja kansallisia tarvikkeita sinne, missä niillä saadaan eniten hyvää aikaiseksi, ja oppia kokemuksista, kun liikumme eteenpäin.

2. Tarjotaan miljoonia diagnostisia testejä. Kaikkia ei tarvitse testata, mutta kaikki oireelliset pitää. Kansakunnan on valmistauduttava suorittamaan miljoonia diagnostisia testejä seuraavien kahden viikon akana. Tämä oli avain menestykseen Etelä-Koreassa. Jokainen päätös tartuntatapausten hallinnasta riippuu järkevästä lääketieteellisestä arviosta ja diagnostisten testien tuloksista. Ilman diagnostisia testejä emme pysty jäljittämään epidemian laajuutta. Käytä luovia tapoja kansakunnan tutkimuslaboratorioiden mobilisoimiseksi auttamaan väestön seulonnassa. Ohjaa positiiviset testaustapaukset lisäarviointeihin. Järjestä erilliset kliiniset testauspaikat jokaisessa yhteisössä, jotta ne ovat erillään muista hoitokeskuksista. Testauspaikkoja voivat olla esimerkiksi sellaiset, joihin testattava henkilö voi saapua ja poistua omalla autollaan. Näitä testipaikkoja on jo ilmestynyt.

3. Toimitetaan terveydenhuollon henkilöstölle henkilönsuojaimia ja varustetaan sairaalat ennakoiden vakavasti sairaiden potilaiden hoitamiseksi. Laaja-alainen henkilönsuojainten toimittamisen Yhdysvaltain terveydenhuollon henkilöstölle, jotka hoitavat potilaita ja suorittavat tartuntatestausta, pitäisi olla vakiolähtökohta. Emme lähettäisi sotilaita taistelukentälle ilman suojaliivejä; tämän sodan etulinjassa olevat terveydenhuollon eivät ansaitse enempää tai vähempää kuin henkilökohtaiset suojavarusteet. Alueellisten jakelukeskusten tulisi kyetä toimittamaan nopeasti hengityslaitteita ja muita tarvittavia varusteita ja laitteita kansallisista varastoista niille sairaaloille, jotka tarvitsevat niitä eniten. Valtavista ponnisteluista huolimatta kaikkein vaikeimmin koronavirustaudista kärsineillä alueilla on otettava käyttöön kriisiajan hoitostandardit, jotta käytettävissä olevien laitteiden ja tarvikkeiden käytössä voidaan tehdä eettisesti järkeviä ja väistämättömiä päätöksiä.

4. Erotellaan väestö viiteen ryhmään ja hoidetaan jokaista ryhmää sen edellyttämällä tavalla. Meidän on ensin tiedettävä, kuka on saanut tartunnan; toiseksi erotettava ne, joiden oletetaan saaneen tartunnan (eli henkilöt, joilla on infektioon viittaavia merkkejä ja oireita, ja jotka alun perin testattiin negatiivisiksi); kolmanneksi on erotettava se ryhmä, joka on altistunut; neljäs ihmisryhmä on se, joiden ei tiedetä altistuneen tai saaneen tartuntaa; ja viidenneksi erotetaan ihmisryhmä, joka on toipunut tartunnasta ja on riittävän vastustuskykyinen koronavirustautia vastaan. Meidän pitäisi toimia oireiden, tutkimusten, testien (tällä hetkellä polymeraariketjureaktiomääritykset virus-RNA:n havaitsemiksi) ja altistusten perusteella niiden henkilöiden tunnistamiseksi, jotka kuuluvat yhteen neljästä ensin mainitusta ihmisryhmästä. Perustetaan sairaalatiloja ottamalla esimerkiksi tyhjät kongressikeskukset käyttöön, jotta voidaan hoitaa niitä, joiden sairaus on lievä tai kohtalainen ja joiden riskit ovat pienet; kaikkien potilaiden hoito eristetysti vähentää perheenjäsenten tartuntariskiä. Muunna nyt tyhjillään olevat hotellit karanteenikeskuksiksi altistuneiden hoitamiseksi ja erota heidät kahdeksi viikoksi muusta väestöstä; tällainen karanteeni on käytännöllistä , vaikka epidemia räjähtäisi tai ei räjähtäisi käsiin tietyssä kaupungissa tai alueella. Viidennen ryhmän tunnistaminen — ne, jotka ovat aiemmin saaneet tartunnan, mutta ovat toipuneet sairaudesta ja ovat riittävän vastustuskykyisiä — edellyttää vasta-ainepohjaisten testien kehittämistä, validointia ja käyttöönottoa. Tämä olisi merkittävä edistysaskel, jotta talouden eri osa-alueita kyetään käynnistämään nopeasti ja turvallisesti uudelleen.

5. Innostetaan ja mobilisoidaan kansalaiset. Tässä suuressa pyrkimyksessä jokaisella on oma roolinsa ja käytännössä kaikki ovat valmiita. Olemme vapauttaneet amerikkalaisten kekseliäisyyden uusien hoitojen ja rokotteiden luomiseksi, tarjoamalla suuremman valikoiman erilaisia diagnostisia testejä ja käyttämällä informaatioteknologiaa, sosiaalista mediaa, tekoälyä ja nopeaa tietoteknistä laskentaa uusien ratkaisujen suunnittelemiseksi. Näitä ponnisteluja olisi vahvistettava. Jokainen voi auttaa vähentämään alistusriskiä ja tukea ystäviään ja naapureitaan tänä kriittisenä aikana. Sen jälkeen, kun kaikilla terveydenhuollon työntekijöillä on tarvitsemansa hengityksensuojaimet ja maskit, Yhdysvaltain postilaitos ja halukkaat yksityiset yritykset voivat liittyä mukaan toimittamaan kirurgisia maskeja ja käsidesiä jokaiselle amerikkalaiselle kotitaloudelle. Jos kaikki käyttävät kirurgista maskia kodin ulkopuolella liikkuessaan, niin ne, jotka ovat oireettomia, mutta sairastuneita, eivät todennäköisesti sairastuta muita. Ja jos kaikilla on maski, sen käyttöön ei liity stigmaa.

6. Opitaan samalla tekemällä reaaliaikaista perustutkimusta. Kliininen hoito paranisi huomattavasti tehokkaalla viruslääkityksellä, ja jokaista uskottavalta vaikuttavaa tutkimuspolkua on harkittava. Onnistuimme HIV:n tapauksessa; nyt meidän on tehtävä se nopeammin SARS-CoV-2:n tapauksessa. Lääkärit ja muut kliinistä hoitotyötä tekevät tarvitsevat parempia ennusteita siitä, joilla ennakoida potilaan tilan nopeaa heikkenemistä tai kuolinriskin arvioimiseksi. Tieteen tulisi ohjata kansanterveydellisiä toimenpiteitä ja talouden uudelleenkäynnistämistä. Jos tiedämme, kuinka moni on saanut tartunnan ja ovatko he nyt immuuneja koronavirussairaudelle, voimme päättää, onko töihin palaaminen ja normaalin elämän jatkaminen mahdollista. Onko muiden turvallista palata töihin? Se riippuu edelleen käynnissä olevien tartuntatapausten laajuudesta, mahdollisten työpaikka-altistusten riskeistä sekä luotettavasta seulonnasta ja uusien tartuntatapausten nopeasta havaitsemisesta. Voidaanko koulut avata turvallisesti uudelleen? Se riippuu puolestaan siitä, mitä opimme lapsista viruksen kantajina ja välittäjinä opettajilleen, vanhemmilleen ja isovanhemmilleen. Kuinka vaarallisia saastuneet tilat ja pinnat ovat? Se riippuu viruksen säilymisestä erilaisissa ympäristöolosuhteissa ja eri materiaalien pinnalla.

Jos omaksumme tämän yhtenäisen ja määrätietoisen lähestymistavan ja ohjaamme toimintaamme tieteellä, eri yritykset voivat jatkaa toimintaansa, mukaan lukien lentoyhtiöt, hotellit, ravintolat ja viihdepaikat. Presidentti, kongressi ja Yhdysvaltain keskuspankki voivat luottaa siihen, että talous palaa ennalleen, jos annamme kansalaisille parin kuukauden ajan rahaa taskuihin, keskitymme suojelemaan pienyrityksiä ja vapautamme luottohanoja. Tämä kuitenkin edellyttää, että virus on tuhottu.

Jos teemme tämän, voimme pelastaa amerikkalaiset vältettävissä olevasta surusta ja menetyksestä, teemme osamme maailmanlaajuisessa taistelussa COVID-19:ta vastaan ja olemme vahvemmassa asemassa auttaaksemme muita maita. Jos jatkamme puolittaisia toimenpiteitä koronaviruksen torjumiseksi, vaarana on, että talous alistuu pitkälle ja vältettävissä olevalle kuluttajien ahdistukselle, sairauksille, korkeammille terveydenhuollon kustannuksille ja supistuneelle yritystoiminnalle.

Pyrimme voittamaan välittömän epidemian, mutta meidän olisi ryhdyttävä samalla toimiin, jotta olemme paremmin varustautuneita käsittelemään koronavirusta ja muita 2000-luvulla esiin nousevia uhkia. Turvallinen ja tehokas rokote auttaa suojaamaan kaikkia ja toimii suojamuurina viruksen uudelleenilmaantumiselle muualta maailmasta. Kansanterveysinfrastruktuurin elvyttäminen vahvistaa kansallisia, osavaltiotason ja paikallisia valmiuksia vastata tuleviin uhkiin. Tarkkojen ennustemallien laatiminen uusille tartuntataudeille parantaa huomattavasti valmiutta.

Sen sijaan, että kompastuisimme käynnistysten ja pysähdysten sarjaan ja puolittaisiin toimenpiteisiin sekä terveyden että talouden rintamilla, meidän olisi luotava strategia koronaviruksen kukistamiseksi ja avattava tie talouden elpymiselle. Jos toimimme heti, Normandian maihinnousun muistopäivä 6. kesäkuuta voi olla se päivä jona Amerikka julistaa voittaneensa koronaviruksen.

Kirjoittajan sidonnaisuudet on ilmaistu erillisessä asiakirjassa.

Suomennos Harvey V. Finebergin pääkirjoituksesta “Ten Weeks to Crush the Curve”. Kirjoitus ilmestyi The New England Journal of Medicine -tiedelehdessä 1.4.2020.

Fineberg on amerikkalainen lääkäri, joka on erikoistunut terveyspolitiikkaan ja terveydenhuollon päätöksentekoon. Tällä hetkellä hän toimii Gordon and Betty Moore Foundationin johtajana ja Science Philanthropy Alliancen hallituksen puheenjohtajana. Hän on työskennellyt muun muassa Harvardin yliopiston Harvard School of Public Healthin dekaanina, Harvardin yliopiston provostina ja Institute of Medicinen johtajana. Fineberg on ansioitunut tutkija, oppikirjojen tekijä ja epidemiologian, kansanterveystieteen ja lääketieteen kansantajuistaja. Lääketieteen tohtorin tutkinnon lisäksi hän on ansainnut arvostetun MPP-tutkinnon Harvard Kennedy School of Governmentista ja väitellyt hallintotieteiden tohtoriksi Harvardin Graduate School of Arts and Sciencesta.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

--

--

Thomas Brand
Brandin kirjasto

Curious observer. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks.