Maskihuvit

Epäpätevyys ja kasvosuojuksia koskevat päättelyvirheet

Thomas Brand
Aug 5, 2020 · 4 min read

Kuusi virhettä: 1) maskien kerrannaisvaikutusten sivuuttaminen, 2) tartunnan todennäköisyyden epälineaarisuuden sivuuttaminen virusaltistuksista, 3) todisteiden olemattomuus (maskinkäytön hyötyistä) ei ole todiste (maskinkäytön hyötyjen) olemattomuudesta, 4) kyvyttömyys ymmärtää, että ihmiset eivät tarvitse hallitusta tuottamaan kasvosuojuksia: ihmiset voivat valmistaa niitä itse, 5) tilastollisten signaalien kerrannaisvaikutusten sivuuttaminen ja 6) näennäislibertaarien tapa jättää nonaggressioperiaate huomioimatta (maskit myös suojaavat sinua muilta; kyse on kerrannaisprosessista; jokainen tartuttamasi henkilö tartuttaa muita).

Itse asiassa maskit (ja kasvosuojukset) voivat yhdessä supertartuttajatapauksien rajoittamisen kanssa säästää triljoonia dollareita tulevaisuudessa vältettyinä sulku- ja lukitustoimina (ja oikeusjuttuina) ja mahdollisesti riittävät (käyttöasteen ollessa riittävän korkea) pandemian pysäyttämiseen. Byrokraatit eivät pidä yksinkertaisista ratkaisuista.

Haluan matkustaa tänä kesänä.

Ensimmäinen virhe: kerrannaisvaikutusten eli korkoa korolle -vaikutuksen sivuuttaminen

Kokemuksieni mukaan ihmiset, jotka ovat hyviä tenteissä (ja joista tulee byrokraatteja, taloustieteilijöitä tai poliitikkoja), eivät ole kovin hyviä ymmärtämään epälineaarisuuksia ja dynamiikkaa.

Maailman terveysvirasto WHO, Yhdysvaltain tautikeskus CDC ja muut byrokraatit eivät alun perin kyenneet nopeasti ymmärtämään maskinkäytön kertaantuvia etuja yksinkertaisesti siksi, että kaksi ihmistä käyttää niitä ja sinun on tarkasteltava vuorovaikutusta.

Sanotaan (yksinkertaistamisen vuoksi), että maskit vähentävät sekä levittämistä että vastaanottamista p:n tasolla. Mikä vaikutus tällä on R0:n, joka on virusinfektion leviämisnopeus?

Yksinkertaisesti naiivi lähestymistapa, jota CDC:n/WHO:n byrokraatit ja muut imbesillit käyttivät, on sanoa, että maskit vähentävät tartunnanaiheuttajan leviämisen todennäköisyyden ¼, joten esimerkiksi R0=5, niin uusi R0 olisi 1¼.

Valtava ero, mutta on parempi tapa lähestyä asiaa.

Sinun pitäisi ottaa huomioon vuorovaikutuksen molemmat osapuolet. Yksinkertaisuuden vuoksi, jossa p=¼, tulos on R0'=p²R0. R0-arvo putoaa 93,75 prosenttia. R on pienentynyt 16-kertaisesti. Jos maskien teho on vain 50 prosenttia, niin R0 laskee 75 prosenttia.

Toinen virhe: Infektioriskin epälineaarisuuden sivuuttaminen

On virheellistä ajatella, että jos virukselle altistumiseni vähenee esimerkiksi ½, myös infektion todennäköisyydellä ilmaistu infektioriskini vähentyisi ½. Asia ei ole näin.

Tarkastele asiaa (Kuvio 1) seuraavalla tavalla: todennäköisyyden on noudatettava epälineaarista annos-vastesuhdetta eli niin sanottua “S-käyrää”. Käyrän konveksissa eli kuperassa osassa voitot ovat suhteettoman suuria: virusaltistuksen vähentäminen x %:lla johtaa infektioriskin x:ää huomattavasti suurempaan vähenemiseen. Ja olemme selvästi kuperassa osassa. Käytettäessä esimerkiksi yllä mainittua tapausta, niin viruskuorman vähentäminen lyhyissä altistuksissa 75 prosentilla voi vähentää tartunnan todennäköisyyttä 95 prosenttia tai enemmän.

Kolmas virhe: Todisteiden olemattomuuden olettaminen todisteeksi olemattomuudesta

Itseään “näyttöperusteisiksi” tutkijoiksi kutsuvat typerykset toistelivat minulle: “Ei ole todisteita siitä, että maskit toimivat.” Ei ole todisteita myöskään siitä, että oven lukitseminen estää murtomiestä tunkeutumasta asuntooni yöllä. Mutta kaikki, mikä voi estää taudin leviämisen, voi olla hyödyksi. Toisin kuin koulussa, tosielämässä ei ole kyse varmuuksista. Jos olet epävarma, käytä saatavilla olevaa suojaa. Jotkut vetosivat virheelliseen ajatteluun, että maskit synnyttäisivät vääränlaista luottamuksen tunnetta: itse asiassa on vahva argumentti, jonka perusteella maskit saavat ihmisen huomioimaan riskitekijät paremmin ja toimimaan pidättyväisemmin.

Neljäs virhe: Väärinkäsitykset markkinoista ja ihmisistä

Paternalistiset byrokraatit vastustivat suuren yleisön maskinkäyttöä vedoten siihen, että tarjonta on rajallista ja terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat maskit. Näin ollen byrokraatit valehtelivat meille sanoessaan, että “maskit eivät ole tehokkaita”. He eivät ymmärrä ihmisten kekseliäisyyttä ja ahkeruutta. Ihmiset ei tarvitse hallitusta maskien tuottamiseksi: ihmiset voivat nopeasti muuttaa mitä tahansa hyvin toimivaksi kasvosuojukseksi. Esimerkiksi rätistä voi ommella kahvisuodattimella kasvosuojuksen tai oikeastaan lähes mistä tahansa voi. Byrokraatit eivät myöskään kiinnitä huomiota markkinoiden ja niihin opportunisteihin, jotka kykenevät toimittaa ihmisille heidän haluamiaan asioita.

Viides virhe: erittäin vahvojen tilastollisten signaalien sivuuttaminen

Monet tilastotieteen kanssa touhuavat ihmiset ajattelevat joko sellaisin mekaanisin käsittein (esimerkiksi korrelaatio), joita he eivät täysin ymmärrä tai lokaaleja tuloksia; he pelkäävät “kaskujen” esittämistä ja eivät ymmärrä tilastollisten signaalien laajempaa käsitettä tarkastellessaan koko tarinaa, ei sen osasia. Tässä tapauksessa todisteet taas kerran maksavat korkoa korolle. Meillä on a) tarina kauneussalongista, jossa kaksi tartunnan saanutta työntekijää ei tartuttanut kaikkia 140 asiakasta (jolloin infektion todennäköisyys molempien osapuolten maskinkäyttötapauksessa on turvallisesti alle yhden prosentin näissä olosuhteissa — tiedämme tartunnan todennäköisyyden maskia käyttämättömien keskuudessa tuhansista datapisteistä ja monista R0-arvioista, b) niissä maissa vallitseva tartuntanopeus, joissa maskinkäyttö on pakollista ja c) lukemattomia tutkimuksia, joissa oli enemmän tai vähemmän virheellinen metodologia.

Kuudes virhe: Nonaggressioperiaate

“Libertaarit” (heittomerkeissä) vastustavat maskin käyttöä, koska se rajoittaa heidän vapauttaan. Koko vapauden käsite perustuu kuitenkin nonaggressioperiaatteeseen, joka vastaa hopeista sääntöä: älä vahingoita muita ja heidän ei puolestaan pitäisi vahingoittaa sinua. Vielä kummallisempi on näennäislibertaarien vaatimus, että Costcoa tulisi kieltää vaatimasta asiakkaita käyttämästä maskia heidän kaupoissaan. Libertarismi kuitenkin antaa sinun määrätä omaisuuttasi koskevat säännöt. Costcon pitäisi saada pakottaa asiakkaat käyttämään vaaleanpunaisia paitoja ja violetteja aurinkolaseja, jos he niin vaatisivat.

Huomaa, että tartuttamalla toisen ihmisen et tartuta vain häntä. Tartutat samalla monia muitakin ja aiheutat systeemisen uhan.

Käytä maskia muiden vuoksi.

Huomiot

1 — Kiitän niitä hyvin harvoja kirjoittajia, kuten Zeynep Tufekcia, jotka ovat taistelleet tätä taistelua tiedotusvälineissä.

2 — Uskon näennäislibertaarien olevan todellisuudessa sosiopaatteja ja ihmisvihaajia, jotka etsivät poliittista puoluetta, jonka he kuvittelevat sopivan ihmisvihansa kanavaksi.

1918
1918

Suomennos Nassim Nicholas Talebin (Twitter) esseestä “The Mask Masquerade”. Essee ilmestyi Mediumissa 14.6.2020.

Nassim Nicholas Taleb on libanonilaisamerikkalainen matemaatikko ja tilastotieteilijä, joka on tunnettu lukuisista kirjoistaan ja artikkeleistaan.

Taleb työskentelee New Yorkin yliopiston Tandonin teknillisessä koulussa riskienhallinnan tunnustettuna professorina.

Hän on erikoistunut epälineaarisilta riskeiltä suojautumiseen ja riskienhallintaan monimutkaisissa tilanteissa. Hän väitteli Pariisin yliopistosta ja suoritti MBA-tutkinnon Whartonin kauppakorkeakoulussa. Talebin väitöskirjan ohjasi ranskalainen matemaattinen rahoitustieteilijä Hélyette Geman.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.