Matkustusrajoitukset keinona rajoittaa koronavirustaudin leviämistä yhteisössä

Aaron Greenin, Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin artikkeli

Thomas Brand
May 11, 2020 · 6 min read
Aaron Green (kesk.), Chen Shen (oik.) ja Yaneer Bar-Yam (vas.)

Matkustusrajoitukset (cordon sanitaire) ovat tärkeä työkalu taistelussa koronavirustautia (COVID-19) vastaan. Tavoitteena on vähentää tartunnat nollaan (#MurskaaKayra/#CrushTheCurve) ja palata normaaliin elämään. Rajoittamalla liikkumista ja matkustamista voidaan säilyttää paikalliset voitot taudin torjumiseksi, koska mahdolliset tartunnan saaneet matkustajat eivät voi aiheuttaa uusia tautipesäkkeitä syntymästä. Ulkopuolelta saapuvat tartuntatapaukset heikentävät kaikkia pyrkimyksiä, joilla epidemia pyritään pysäyttämään tietyssä paikassa. Jos kaikkien alueiden odotetaan saavuttavan riittävän alhaiset tartuntatapausluvut, taloudellisen toiminnan palaaminen normaaliksi voi viivästyä merkittävästi. Matkustusrajoituksia on sovellettava matkustajiin, jotka saapuvat korkeariskisiltä alueilta mille tahansa muille alueille, mukaan lukien muille korkeariskisille alueille (siis alueille, joilla on käynnissä aktiivisia yhteisön tartuntatapauksia).

Valitun alueen (vyöhykkeen) tila voidaan määritellä kolmivärisellä dynaamisella asteikolla: vihreä, keltainen ja punainen.

 • Vihreä alue/vyöhyke — Ei uusia paikallisia (yhteisön sisäisiä) tartuntatapauksia 14 peräkkäisen päivän aikana. Kaikki uudet tapaukset, jos niitä esiintyy lainkaan, ovat sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet eristyksissä alueelle saapumisesta lähtien (saapuneet matkustajat/tulijat);
 • Keltainen alue/vyöhyke — Ei uusia paikallisia tartuntatapauksia 14 peräkkäisen päivän aikana, mutta tartuntalähteen jäljityksen avulla on tunnistettu uusia tartuntatapauksia tai alue/vyöhyke on punaisten vyöhykkeiden/alueiden vieressä; ja
 • Punainen alue/vyöhyke — Yhteisössä on tapahtunut tartuntoja, jotka on tunnistettu viimeisen 14 päivän aikana.

Vyöhykkeen tulisi olla alue, joka on luonnollisesti tai keinotekoisesti erotettu naapuriseuduista. Vyöhykkeellä tulisi olla hallittavissa olevat liikenneväylät ja -kanavat eri naapurialueiden kanssa. Jos kahdella maantieteellisellä alueella on yhteinen raja, jota ei voida tehokkaasti valvoa, niiden olisi katsottava olevan sama alue. Vyöhykkeillä voi olla sisäkkäinen rakenne, jossa suurin yksikkö on maa tai osavaltio (tai maakunta). Vyöhykkeiden olisi vähennettävä rajanylitysten määrää tarpeen mukaisten kuljetusohjeiden ja karanteeniohjeiden avulla toimenpiteiden onnistumiseksi.

Tyypilliset vyöhykerajaprotokollat sisältävät seuraavat perusperiaatteet:

 • Ei tarpeetonta matkustamista millekään alueelle keltaiselta tai punaiselta alueelta.
 • 14 päivän karanteeni niille ihmisille, joka saapuvat luvalla mille tahansa alueelle keltaiselta tai punaiselta alueelta.
 • Kauttakulkuliikenteen tarjoaminen, jos täydelliset eristysprotokollat (esim. kauttakulkumatka alueen läpi autosta ja määritellyltä tieltä poistumatta) ovat kauttakulkuvälineessä käytössä. Jos mahdollista, kauttakulkuliikenteelle olisi tarjottava palveluja äärimmäistä varovaisuutta noudattaen.
 • Tavaroiden tuonti toimittamalla ne tiettyyn rahtituonnin rajapaikkaan ja tavaroiden siirtäminen sisäiseen valvontaan.

Täydellisempi vyöhykkeen rajavalvontainfrastruktuuri mahdollistaa laajemman valikoiman erilaisia matkustusvaihtoehtoja ja asianmukaisen valvonnan tartuntojen estämiseksi.

Väliaikaiset rajavalvontapisteet ovat tarpeen juuri ennen vyöhykkeelle saapumista ja sieltä poistumista tarvittavaan valvontaan. Nämä voidaan perustaa erikseen tai erilaisia tiloja voidaan muuntaa valvontapisteiksi. Näillä alueilla on lisäksi hygieeniset ja puhtaat palvelutilat, jotka suojaavat sekä matkustajia että yhteisöä. Rahdin ja rahdin kuljettajien osalta on huolehdittava siitä, että he suorittavat kaikki olennaiset asiansa (esimerkiksi ruokailun ja vessakäynnit) vain ja ainoastaan näillä alueilla, jotta altistuminen vyöhykkeellä olisi mahdollisimman vähäistä. Tällaiset itsepalvelutilat auttavat myös vihreältä vyöhykkeeltä toiselle vihreälle vyöhykkeelle matkaavia, jos heidän matkareittinsä kulkee keltaisen tai punaisen vyöhykkeen läpi. Näillä pisteillä tulee olla lisäksi mahdollisuus soittaa hätäpuhelu ja ne tarkistettava ja puhdistettava asianmukaisesti tasaisin väliajoin; täysin varustettu korona-ambulanssi on valmiudessa siinä määrin, että jos soitto joltakin pisteeltä tulee, lähin korona-ambulanssi voi kiitää paikalle, eristää potilaan ja käynnistää hätäprotokollan mukaiset toimet viruksen torjumiseksi ja kontaktien jäljittämiseksi. Jos alueen sairaalaan on siirrettävä mistä tahansa syystä sairastunut potilas, häntä tulee käsitellä äärimmäistä varovaisuutta noudattaen ja koronavirustestit on tehtävä.

Vyöhykkeiden on perustettava järjestelmä, jonka avulla keltaisilta tai punaisilta vyöhykkeiltä muualle matkustavien ihmisten on ilmoittava saapumisalueelle tulostaan etukäteen. Sallittu kulkureitti on merkitty erillisillä opasteilla kauttakulkutielle ja saatavilla myös verkosta. Saapujien on ilmoitettava tarvittavat henkilötiedot, ajoneuvon rekisterinumero ja saapumisaika. Saapuessaan sisääntulopalvelualueelle matkustajat ohjataan suoraan eristystiloihin. Ihannetapauksessa erityslaitos on osa rajavalvonnan palvelualuetta ja ne toimivat myös palvelualueelle työskentelevien ihmisten ja viranomaisten tilapäisinä majoitustiloina, jotta heidän yhteytensä yhteisöön olisivat mahdollisimman vähäisiä. Oireenmukaisten testien (kuume ja kyselylomake) suorittaminen on osa rutiinia kaikissa rajanylityspaikoissa. RT-PCR-pikatestit on suoritettava, jos niitä on suinkin saatavilla. Testitulokset on lisättävä virallisiin matkustusasiakirjoihin, jos niitä käytetään. Saapuminen ilman rekisteröitymistä ei ole mahdollista ja tulija käännytetään pois tai eristetään.

Matkustusrajoitusten tulisi perustua paikallisiin tarpeisiin. Matkustamiseen kuuluu neljä näkökohtaa: 1) alueelle saapuminen, 2) välttämätön työmatkaliikenne, 3) kauttakulku yhdeltä alueelta toiselle alueelle pääsemiseksi ja 4) tavaroiden toimittaminen

1. Alueelle saapuminen

Keltaiselta tai punaiselta alueelta peräisin olevia potilaita, jotka hakeutuvat terveydenhuoltopalveluiden piiriin, olisi kannustettava hakeutumaan hoitoon omalla kotiseudullaan. Jos palveluita ei ole saatavilla, he voivat hakeutua hoitoon erikseen nimetyille klinikoille tai sairaaloihin, joissa noudatetaan asianmukaisia toimintaohjeita ja turvakäytäntöjä tartunnan saaneiden saapuvien potilaiden vastaanottamiseksi. Alue- tai vyöhykerajalta palvelukeskukseen tapahtuvaa matkaa on valvottava ja se on dokumentoitava mahdollista kontaktien seurantaa ja reaaliaikaista jäljitystä varten.

2. Välttämätön työmatkaliikenne

 1. Tilapäisesti muutettava työ tai asuintilat niin, että ne sijaitsevat fyysisesti samalla alueella tai vyöhykkeellä;
 2. Noudata tiukkoja ohjeita eristyksestä, toisin sanoen älä ole paikallisten ihmisten kanssa tekemisissä toisella vyöhykkeistä (tai jos kolme vyöhykettä, niin olet tekemisissä vain yhden vyöhykkeen ihmisten kanssa). Tämä voi tarkoittaa valitettavaa yksinasumista tai työskentelyä ilman kontaktia muihin työntekijöihin (suosi aina etätyöskentelyä, jos mitenkään mahdollista);
 3. Muuta tehtäviä niin, että etätyö on mahdollista; ja/tai
 4. Vietä väliaikaista (palkallista) lomaa.

Jos mikään näistä ei ole mahdollinen ratkaisu, tarvitaan säännöllisiä seulontatestejä. Jos henkilöt, jotka asuvat tai työskentelevät raja-alueilla kahden eri alueen välillä, joista molemmat ovat pienemmän riskin alueita, haluavat liikkua, heidän osaltaan voidaan välttämättömyyden vuoksi tehdä tarkkarajaisia poikkeuksia. Välttämättömät työntekijät, jotka ovat COVID-19 positiivisia, asetetaan karanteeniin kotialueellaan.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa välttämättömät työntekijät voivat saapua alueelle tai lähteä alueelta aluevalvojan hyväksymän karanteenin kautta ja jos heillä on työsuunnitelmat, joilla varmistetaan erittäin alhaisen tartuntariskin omaavien työolojen toteutuminen.

4. Kauttakulku- tai läpiliikenne

Alueen läpi kulkevien matkustajien tulisi välttää ylimääräisiä pysähdyksiä aina, kun se on mahdollista. Tarvittaessa ohjeista käyttämään maskeja, harjoittele fyysistä etäisyyttä ja paranna henkilökohtaista hygieniaa, mukaan luettuna käsienpesu. Lisää erilliset pysähdyspaikat, joiden avulla läpiliikenteen turvallisuus varmistetaan ja paikalliset asukkaat voivat olla turvassa. Jäljitä läpiliikennettä tarvittaessa.

5. Tavaroiden toimittaminen ja luovuttaminen

Yleensä keltaiselle tai punaiselle vyöhykkeelle tavaroiden tai esineiden kuljettaminen edellyttää sitä, että rahtiliikenteessä toimivien ihmisten on asetettava itsensä karanteeniin kotiin palattuaan. Rahti ja rahtikuljetus ilman karanteenia kotiin palatessa on mahdollista, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Ei sairauksien oireita;
 2. Ajoneuvon käyttäjät eivät poistu ajoneuvosta, lukuun ottamatta nimettyjä ja luotettavasti toimivia pysähdyspaikkoja;
 3. Lastauksen ja purkamisen suorittaa asiakas itse tai hänen nimeämänsä taho;
 4. Ajoneuvon käyttäjät poistuvat vyöhykkeeltä 24 tunnin kuluessa.

Matkat, jotka kestävät yli vuorokauden, johtavat automaattiseen karanteeniin paluuhetkellä ennen seuraavaa kuljetuskeikkaa. Karanteeni tapahtuu hallinta-/eristysalueella, joka toimii palvelukeskuksena. Jos he haluavat palata (koti)vyöhykkeelle suoraan ja rajoituksetta, heidän on eristettävä itsensä 14 päivän ajaksi. Tarvittaessa karanteenitoimet voidaan tehdä myös pakotetusti.

Viitteet

[2] https://www.craigak.com/sites/default/files/fileattachments/administration/page/10896/07-02.pdf

[3] https://www.gw-world.com/news/press-releases/news/update-coronavirus-covid-19/

[4] https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

[5] https://www.china-briefing.com/news/wp-content/uploads/2020/04/CHINA-Travel-Entry-COVID-19-Policy-By-Province-As-of-27-March-2020. jpg

[6] https://www.wsj.com/articles/chinas-new-coronavirus-policies-disrupt-u-s-air-cargo-operations-11585859298

Suomennos Aaron Greenin (Twitter), Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Travel restrictions for limiting community disease spread”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 9.5.2020.

Aaron Green on amerikkalainen teknologia-alan yrittäjä, mielipidevaikuttaja ja yksi endCoronavirus.orgin perustajista. Hän on väitellyt organometalliyhdisteistä ja laskennallisesta kemiasta.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter). Suomentaja kiittää Matti Heinoa kirjoitusvirheiden korjaamisesta.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store