Brandin kirjasto
Published in

Brandin kirjasto

Mikä siirtomaksu olisi reilu?

Tamás Blummerin essee

Tamás Blummer

Siirtomaksujen määräävä tekijä on lohkotilan niukkuus. On olemassa toinenkin hinnoiteltava niukka resurssi, nimittäin UTXO:n eli käyttämättömien transaktioiden ulostulojen käyttö.

Bitcoin-siirtomaksut nousevat, jos lohkotilaa on niukasti tarjolla, jolloin otetaan huomioon niukan resurssin, lohkotilan, nykyinen käyttöaste. Tämä on hyvä asia, mutta se ei vastaa täysin liiketoimen aiheuttamia kustannuksia.

Liiketoimi kuluttaa sisääntuloja (input) ja luo joitakin uusia ulostuloja (output). Uusista ulostuloista tulee UTXO-joukon jäseniä, eli varsinaisia bitcoin-kolikoita, ja käytetyt sisääntulot, jotka olivat aiempia ulostuloja, poistetaan UTXO-joukosta.

UTXO-joukko on valtava ja kasvaa jatkuvasti. Se ei ole yhtä suuri kuin lohkoketju, mutta se on silti gigatavujen kokoinen ja kasvaa koko ajan. Lohkoketjua voidaan karsia täyssolmussa, mutta UTXO-joukkoa ei ole mahdollista karsia, koska se on ehdoton suoja kolikon kaksinkertaista kulutusta vastaan.

Jokaisen liiketoimen varmentaminen etsii UTXO-joukon, ja tämä toimenpide kestää sitä kauemmin mitä suuremmaksi UTXO-joukko kasvaa. UTXO-joukkoon sisältyvä sisääntulo lisää kaikkien seuraavien joukon kyselyjen käsittelyaikaa, kunnes se lopulta poistetaan, koska se on käytetty.

Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtuma, joka kuluttaa pitkään käytössä olleen UTXO:n, on viimeinen tilaisuus veloittaa UTXO:n käytöstä, ja näin meidän pitäisi myös tehdä.

Ehdotan, että bitcoin-louhijat määräävät liiketoimelle vähimmäismaksun, jossa ei oteta huomioon vain liiketoimen tavuissa laskettua kokoa, vaan joka myös kasvaa sisääntulojen iän myötä. Tämän ei tarvitse johtaa siirtomaksujen nettokasvuun, vaan liiketoimet, joissa käytetään hiljattain hankittuja kolikoita, voisivat olla jopa nykyistä edullisempia toteuttaa.

Tähän ei tarvita haaraumaa, koska louhijat voivat vapaasti toteuttaa minkä tahansa liiketoimiin kohdistuvan suodattimen ja hylätä liiketoimet, jotka eivät vastaa niiden asettamia erityisiä maksuehtoja.

Kehotan louhijoita harkitsemaan vaatimuksen toteuttamista, jonka mukaan vaadittu siirtomaksu kasvaa käytetyn kolikon iän mukaan, koska näin maksut vastaavat todellisia kustannuksia, joita kyseisten ulostulojen omistaja on aiheuttanut verkolle.

Jotkut louhijat saattavat jättää tämän ehdotuksen huomiotta. Itse asiassa olen varma, että suurin osa heistä tekee näin toistaiseksi, koska he keskittyvät lyhyen aikavälin tulonmuodostukseen, jotka maksimoidaan, kun louhijat valitsevat liiketoimista ne, joiden maksu on tavua kohden suurin mahdollinen. Jotkut saattavat kuitenkin tulevaisuudessa huomata, että kustannusten mukauttaminen resurssien todellisen käytön mukaan johtaa pitkällä aikavälillä suurempiin tuloihin, koska näin asetetaan oikeat kannustimet UTXO-käytölle.

Suomennos Tamás Blummerin (Twitter) kirjoittamasta artikkelista “What fee would be fair?”. Artikkeli on alun perin julkaistu Mediumissa 14.10.2019.

Tamás Blummer toimi Bitcoin-kehittäjänä vuodesta 2012 ja mukana lukemattomissa Bitcoin-projekteissa. Hän menehtyi 12.1.2020 syövän uuvuttamana. Blummer työskenteli ennen Bitcoiniin tutustumistaan muun muassa Deutsche Bankin ja Morgan Stanleyn palveluksessa.

Blummerin artikkelien suomennokset ovat kunnianosoitus hänen pitkäaikaiselle panokselleen Bitcoinin kehittämiseksi ja edistämiseksi. Hänen viimeiseksi viestikseen Twitterissä jäi syntypäiväonnittelu.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

--

--

--

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Thomas Brand

Thomas Brand

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

More from Medium

SWOOP — Laying a pitch for Web3.0 in India using the masterstroke of fantasy cricket and bitcoin.

EduCode Canada Announces Its First NFT Video Catalogue

What Does $MCC’s Innovation Mean for the Future?

How blockchains will change the world, and why they should.