Miksi Bitcoinin kasvu jatkuu?

Daniel Krawiszin klassikkoessee

Thomas Brand
Brandin kirjasto
6 min readMar 5, 2024

--

Kuva: Tenor

Rahan arvo on yhteisön arvo

Valuutat ovat siinä mielessä epätavallisia, että niiden käyttökelpoisuus valuuttoina on seurausta niiden kysynnästä. Mitä enemmän kauppaa yhdellä valuutalla voi käydä, sitä parempi se on valuuttana. Valuutasta voi tulla hyvä valuutta vain epäsuorasti sen luontaisten ominaisuuksien seurauksena. Avaruusolennolle, joka ei ole kiinnostunut ihmiskulttuurista tai -teknologiasta, sekä dollarit että bitcoinit olisivat yhtä arvottomia, vaikka hän näkisi, että bitcoinit ovat ylivertaisesti parempia vaihdannan välineenä.

Taloustieteessä tätä kutsutaan usein verkostovaikutukseksi, koska hyödykettä käyttävien ihmisten verkosto vakuuttaa kaikki osalliset siitä, että hyödykkeellä on arvoa. Tämä vaikuttaa kehäpäättelyltä: kaikki uskovat, että hyödykkeellä on arvoa, koska kaikki muutkin uskovat sillä olevan arvoa, koska kaikki muutkin uskovat sillä olevan arvoa ja niin edelleen.

Bitcoinin nousu

Parempi fyysinen vertauskuva voisi kuitenkin olla kiteyttäminen eli aineen muuttaminen kiteiseksi. Nestettä jäähdytetään, mutta kiteitä ei muodostu, koska ei ole olemassa kiteytymisprosessia käynnistävää siemenkidettä (eli liuos ei ole riittävän ylikylläinen). Liuokseen muodostuu alussa pieni kide kiteytettävää ainetta “epäpuhtautena”, jonka ympärille sitten itse kide alkaa muodostua. Kideydinten kasvaessa kriittistä kokoa suuremmiksi, ne eivät siis enää liukene, vaan jäävät liuokseen kiteisessä muodossa. Esimerkiksi auringonvalo voi toimia haihdutuskiteytysmenetelmänä niin kuin on tehty jo tuhansien vuosien ajan suolan talteenotossa.

Tämän kielikuvan valossa jäähdytetty liuos on maailma muutama vuosi sitten, joka oli ylikylläinen rahavallankumouksen käynnistymiseksi, ja siemenkide on ensimmäinen bitcoinostos. Se, että bitcoin on muuttunut joksikin sellaiseksi, jolla on arvoa, tuntuu ihmeeltä. Se ei kuitenkaan ollut ihme. Se oli seurausta sen yhteisön omistautumisesta ja uskosta, jonka jäsenet eivät päästäneet irti kauniista bitcoinin tulevaisuusvisiostaan. Bitcoinkaupankäynnin alkuperäisen “kiteen” muodostumista olisi ehkä parempi kuvailla “kiteytymisenä” kuin “käynnistämisenä”.

Kuva 1. Kiteyttäminen käytännössä. Lähde:

Ihmiset eivät todellakaan ymmärrä tapahtumaa, kun he sanovat bitcoinin olevan arvotonta ja sanovat sen olevan kupla. Sijoitus bitcoiniin on sijoitus Bitcoin-yhteisöön. Vuoden 2012 lopulla ymmärsin, miten ihmeellisen fanaattinen tämä yhteisö oli, ja se sai minut vakuuttuneeksi siitä, että minun ei ollut syytä tarkastella bitcoinejani pelkkänä spekulaationa vaan ilmiönä ja asiana, jonka tulevaisuudennäkymät ovat hyvin todellisia.

Valuuttojen verkostovaikutukset

Sosiaaliset verkostot ovat tuttu ja useimmin mainittu esimerkki verkostovaikutuksista. Facebookissa ja muissa sosiaalisen median palveluissa on monenlaisia hienoja ominaisuuksia, mutta Facebook on monia muita paljon hyödyllisempi siksi, että kaikki ystäväsi ovat jo palvelun käyttäjiä. Näin ollen Facebookin tekee arvokkaaksi juuri Facebookia käyttävä verkosto.

Tämä esimerkki voi kuulostaa hämmentävältä, kun sitä tarkastellaan valuuttojen näkökulmasta. Facebookilla ja monilla muilla sosiaalisilla verkostoilla on se ominaisuus, että niitä voi käyttää niin, että toisen käyttämisen vaihtoehtoiskustannukset ovat matalat. Toisin sanoen, jos käytän jo jonkin verran aikaa keksimäni Facebook-päivityksen kirjoittamiseksi, ei ole juuri mitään syytä jättää sitä julkaisematta myös X-palvelussa. Sekä Facebook että X (Twitter) tukevat keskusteluprotokollia, joten ei ole kovin vaivalloista käyttää nämä protokollat yhdistävää aggregointipalvelua ja kirjautua molempiin palveluihin samanaikaisesti. Näin ollen on mahdollista, että yksi sosiaalisen median palvelu — verkosto — menestyy ilman, että muiden verkostojen koko pienenee. Pienempi verkosto voi menestyä, sillä se ei välttämättä tarkoita muiden verkostojen koon pienenemistä.

Valuuttojen tapauksessa tilanne on kuitenkin toinen. Minkä tahansa valuutan hallussapitoon liittyy merkittävä vaihtoehtoiskustannus, joka liittyy minkä tahansa muun valuutan hallussapitoon. En voi ostaa samalla rahalla bitcoineja ja hopeakolikoita tai euroja. Jos haluan enemmän yhtä valuuttaa, minun on välttämättä luovuttava osasta toista valuuttaa. Jos jokin valuutta on selvästi tunnustettu voittaja muihin valuuttoihin nähden, kenellekään ei ole mitään lisähyötyä siitä, että hän pitää hallussaan muita valuuttoja.

Kahden sosiaalisen verkoston rinnakkaiselo voi olla mahdollista, mutta maailma ei ole tarpeeksi suuri kahdelle valuutalle. Kahden valuutan väliset lähtökohtaiset erot, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, vahvistavat positiivisesti itseään, eikä ole mitään syytä olettaa, että tämä vaikutus loppuisi, ennen kuin toinen valuutta on kadonnut maailmankartalta historian kirjoihin. Kun valuutan A hinta alkaa nousta suhteessa valuuttaan B, valuutan B haltijat huomaavat vähitellen, että heidän sijoituksessaan on entistä vähemmän mieltä. Kun yhä useammat ihmiset haluavat päästä eroon valuutasta B, sen arvo laskee kiihtyvällä vauhdilla, kunnes se ei enää käytännössä ole enää valuutta laisinkaan.

Tätä päätelmää ei näytä tukevan arkinen kokemuksemme eri kansallisista valuutoista eri puolilla maailmaa. Tämä selittyy sillä, että nämä valtiot ovat toimeenpanneet lainsäädäntöä, kuten laillisia maksuvälineitä koskevia lakeja ja pääomakontrolleja, jotka keinotekoisesti vähentävät muiden valuuttojen käyttökelpoisuutta tietyn valtion rajojen sisällä. Bitcoin ei ole missään päin maailmaa laillisesti etuoikeutetussa asemassa, joten minkään ihmisryhmän ei tarvitse kohdella sitä eri tavalla kuin muita valuuttoja. Näin ollen ei ole mitään syytä olettaa bitcoinin milloinkaan olevan vakaassa tasapainossa kansallisten valuuttojen suhteen samalla tavalla kuin ne ovat tasapainossa keskenään.

Näistä vaihtoehdoista seuraa, että bitcoinin tulevaisuus on joko kaikki tai ei mitään -asetelma. Jos bitcoin on riittävän hyvä kilpailussa muita valuuttoja vastaan laillisista etuoikeuksista huolimatta, se ohittaa ne. Jos näin ei kuitenkaan käy, kyseessä on kupla, ja lopulta vain muutamat tosiuskovaiset haluavat pitää hallussaan bitcoinia.

Voidaan esittää, että bitcoin säilyttää käyttökelpoisuutensa laittomilla markkinoilla, mutta huumekauppiaalla ei ole mitään syytä hyväksyä bitcoineja maksuvälineeksi, jos kukaan ei halua käyttää sitä arvon säilyttämiseksi tai sijoitusvälineeksi. Hänen on joko pidettävä ne itsellään tai hänellä pitää olla joku, jolle hän voi myydä ne, jotta hän voi kuluttaa bitcoininsa. Jos bitcoin ei ole hyvä sijoituskohde, se ei ole myöskään hyvä maksujärjestelmä, vaikka se soveltuisikin erityisesti sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin se on erityisen mukautuva.

Bitcoinin nousutrendin merkitys

Suurempi verkko on pienempää parempi muiden asioiden pysyessä yhtäläisinä. Tämä asettaa bitcoinin epäedulliseen asemaan kansallisiin valuuttoihin nähden. Siksi bitcoinin voisi odottaa heikkenevän suhteessa dollariin tai euroon. Se, että näin ei kuitenkaan ole käynyt, kertoo, että muut asiat eivät ole pysyneet yhtäläisinä. Nousutrendi osoittaa, että bitcoin on edelleen riittävän hyvä verrattuna kansallisiin valuuttoihin. Bitcoin voi joka tapauksessa kasvaa huolimatta näiden valuuttojen paremmasta asemasta siihen nähden. Verkostovaikutukset tarkoittavat, että mitä suuremmaksi bitcoin kasvaa, sitä paremmat sen tulevaisuudennäkymät ovat. Se, että bitcoin on kasvanut lähiaikoina, on vahva todiste siitä, että se jatkaa kasvuaan lähitulevaisuudessa.

Kuvio 1. Bitcoinin hintakehitys vuodesta 2010 alkaen.

Mahdollinen vastaväite tälle on, että bitcoinin kysyntä on enimmäkseen sijoituskysyntää eikä niinkään kysyntää valuuttana. Näin ollen jotkut väittävät, että bitcoinin kysynnässä ei ole enää kyse “itsemarkkinoinnista”. Valuutasta tulee kuitenkin hyödyllisempi minkä tahansa kysynnän ansiosta, ei vain nimenomaisesti valuuttakysynnän ansiosta. Veikkaisin, että suurin osa ihmisistä, jotka ovat sijoittaneet tänään bitcoiniin, haluaisivat saada huomenna enemmän tavaroita ja palveluita niitä vastaan. He toimivat myös mielellään bitcoinkaupankäynnin välittäjinä dollarin avulla, mikä ilmenee silloin, kun kauppias hyväksyy bitcoinin maksutapana ja muuntaa ne sitten välittömästi dollareiksi. Siten ihmisten sijoituskysyntä mahdollistaa bitcoinin paranevan käytön valuuttana. Pelkästään bitcoiniin sijoittamalla he mahdollistavat enemmän potentiaalisia liiketoimia ja tekevät bitcoinista aiempaa paremman valuutan.

Mielenkiintoista tässä kaikessa on se, että kansallisten valuuttojen etujen karsiutuvan bitcoinin kasvaessa ja lopulta kansallisista valuutoista voi tulla jopa taakka. Näin ollen bitcoinin laajeneva verkosto ei ainoastaan edistä bitcoinin kasvua, vaan johtaa myös kilpailevien verkostojen heikkenemiseen.

Tämän perusteella ennusteeni bitcoinin tulevasta kasvusta ei ole itse asiassa eksponentiaalinen kasvu, vaan eksponentiaalista nopeampi kasvu. Jos tämä käy toteen, ennustan bitcoinin valtaavan maailman nopeammin kuin kukaan uskalsi odottaa, en edes minä itse. Tämä ennuste on osoittautunut todeksi omassa elämässäni: olen toistuvasti hämmästynyt bitcoinin menestyksestä. Nyt yksi suurimmista peloistani bitcoinista kirjoittaessani on se, että ennustukseni käyvät toteen ennen kuin ehdin julkaista ne.

Trendin päättyminen

Bitcoinin kasvutrendin muutoksen ennustaminen edellyttää, että tarkastellaan vaikutuksia, jotka eivät ole tällä hetkellä merkityksellisiä. Tämä tekee ennustamisesta vaikeaa, koska on hankala sanoa, mistä seikasta tulee ensimmäisenä tärkein vaikutin. Voi esimerkiksi käydä niin, että Bitcoinin kasvu on sen teknologiaa nopeampaa ja verkko ruuhkautuu niin pahoin, että se haittaa sen käyttöä. Bitcoinin kasvua saattaisi merkittävästi haitata myös se, jos valtiot ympäri maailmaa yhdistäisivät voimansa ja pyrkisivät tuhoamaan sen, mutta tässä vaiheessa en usko, että sitä voi enää pysäyttää.

Ainakin toistaiseksi Bitcoinin nykyinen suuntaus on itseään vahvistava, eikä tasapainotilaa ole näköpiirissä.

– –

Esimerkiksi nesteen lämpötilan laskiessa sen sulamispisteen alapuolelle, neste jähmettyy äkillisesti ja voi kiteytyä.

[1] Kiteytyminen on esimerkki faasimuutoksesta eli nesteen lämpötilan laskiessa sulamispisteen alapuolelle, neste jähmettyy ja saattaa kiteytyä. Se siis siirtyy kiinteään olomuotoon. Tämä ei ole bitcoinin tapauksessa hyvä vertauskuva. Vielä parempi fysikaalinen vertauskuva on yleisempi ajatus spontaanista symmetrian katoamisesta tai rikkoutumisesta (symmetriarikko), joka pitää sisällään kiteytymisen lisäksi kaikenlaisia muitakin prosesseja, joissa ei ilmene nesteen muuttumista kiinteäksi aineeksi. Valitettavasti riittävän moni ei kuitenkaan ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, joten vaikka se on hyvä vertauskuva, se ei ole riittävän hyödyllinen vertauskuvana.

Suomennos Daniel Krawiszin artikkelista “Why Bitcoin Will Continue to Grow”. Artikkeli on julkaistu Satoshi Nakamoto Instituten verkkosivuilla 1. helmikuuta 2014.

Suomentaja: Thomas Brand

--

--

Thomas Brand
Brandin kirjasto

Curious observer. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks.