Logo của bạn đã bị sao chép?

“Tôi đã từng thấy logo này trước đây rồi thì phải?”

Sau một vài năm trong ngành thiết kế, bạn thực ra có thể nhận thấy mọi sản phẩm sáng tạo đều đã có từ trước. Chúng tôi đã nhận ra một vài logo quen thuộc lấy ý tưởng từ đâu. Khi nào thì sao chép lại trở thành ăn cắp? Liệu điều này có tệ đến vậy?

Hầu như mọi thứ đều đươc sao chép lại

Thiết kế giải quyết các vấn đề khi tạo ra tính độc nhất cho sản phẩm cuối cùng. Đó gọi là sự sáng tạo. Chúng ta bị chìm trong đống thông điệp hình ảnh của các nhãn hàng mỗi ngày. Có thể bạn thấy một thiết kế tuyệt vời trên blog. Nhưng vài tháng sau, bạn lại đưa ra một ý tưởng gì đó tương tư. Bạn có thể không nhớ tại sao mình lại đưa ra giải pháp như vậy. Khi sáng tạo, chúng ta tái tạo lại những gì mình ấn tượng trước đó mà không hề nhận ra điều đó.

Liệu sao chép có phải là ăn cắp?

Trong nhiều trường hợp, không có nhiều sự khác biệt giữa đánh cắp và sao chép. Chúng tôi sẽ chứng minh mình phân biệt giữa 2 khái niệm này như thế nào. Đánh cắp có nghĩa là sao chép lại một thiết kế từ đầu đến cuối. Công ty muốn có lợi nhuận từ các thuộc tính mà bản thiết kế truyền tải. Việc đánh cắp đơn giản có thể hiểu là lấy một cái logo Nike đặt trên áo và bán chúng với giá gấp đôi. Thiết kế là một cách tiếp cận phù hợp với từng trường hợp, do đó hãy thiết kế sao để thật khó cho ai đó bắt chước.

Việc đánh cắp ý tưởng thường liên quan đến sự khác biệt giữa thông điệp truyền thông và nội dung. Hình ảnh riêng và hình ảnh công khai thường không nhất quán. Đó là lý do tại sao những thương hiệu cao cấp không thể bị đạo nhái dễ dàng. Trộm cắp ý tưởng là một sự nỗ lực gian dối để không bị phát hiện. Sao chép thì khác. Đó là cách chúng ta học hỏi được. Hãy nghĩ về cách những đứa trẻ lớn lên và học các kỹ năng mới: chúng bắt chước cha mẹ mình. Hàng ngàn năm trước, một số tượng điêu khắc La Mã đã được tạo ra bằng cách đúc các bản sao chính xác của các bức tượng Hy Lạp. Bằng cách sao chép chúng ta đang thừa nhận quá khứ và xây dựng dựa trên kiến thức hiện có. Ta tự học cách lập trình bằng cách sao chép mã từ các trang web khác và điều chỉnh trên đó. Sao chép có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi một ý tưởng và áp dụng nó trong một hình thức và ngữ cảnh khác. Nó trả tiền cho người khởi tạo và luôn luôn thách thức việc sử dụng thích hợp cho chính nó.

Một bản sao của một bản sao của một bản sao

Hãy xem ý tưởng về thiết kế phẳng. Đó là phong cách mà đội ngũ thiết kế Google đã tận dụng, nhưng họ đã không tiếp tục. Thật khó để nhận ra ai đã bắt đầu điều gì đó. Thậm chí nếu bạn tìm được người phát minh, bạn có chắc họ đã không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì mà họ không ý thức được? Có thể họ vẫn đang giấu nguồn gốc? Như bạn thấy, chúng ta nhanh chóng bước vào một cuộc tranh cãi con gà — trái trứng ở đây thôi.

Ngữ nghĩa tối ưu việc sao chép

Ngữ nghĩa làm cho thế giới định hướng tốt hơn cho chúng ta. Chúng ta thường dễ dàng hiểu các pictogram và thay thế chúng là một ngôn ngữ của thương hiệu. Ngữ nghĩa có nghĩa là bạn nhận ra một biểu tượng mà bạn học được ý nghĩa. Hãy nghĩ về biển báo thoát khỏi đám cháy, biểu tượng bánh hamburger hoặc biểu tượng công tắc. Bằng cách nắm bắt điều này, chúng ta biến công việc trở nên có ích hơn đối với nhiều người. Không ai có thể gọi đó là đánh cắp ý tưởng. Dù sao, đó vẫn là sao chép.

Khi tìm hiểu về vấn đề này, tôi đã thay đổi cách sử dụng 2 từ “sao chép” & “ăn cắp”. Việc sao chép tạo cơ hội cho bạn học hỏi, trong khi đó, trộm cắp lại giúp bạn không cần mất công sức làm gì nữa. Có rất nhiều phần có thể lặp lại trong thiết kế. Bạn cần phải lắng nghe và nỗ lực để trở nên độc đáo, nếu không bạn sẽ kết thúc với những khách hàng không hài lòng, sự giảm danh tiếng và sự tăng trưởng cá nhân bằng không.

Trong khi suy nghĩ về vấn đề này, từ “sao chép” và “ăn cắp” cần phải được sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau. “Sao chép” cung cấp cơ hội để tìm hiểu trong khi “ăn cắp” giúp bạn chẳng phải làm việc gì nặng nhọc nữa. Trộm cắp các xung đột mà tất cả các thách thức về thiết kế đều xứng đáng với cùng một giải pháp. Chúng tôi không phải hành động như chúng tôi đang phát minh lại bánh xe mỗi lần — thậm chí đôi khi chúng tôi có thể bán nó theo cách đó. Có rất nhiều phần có thể lặp lại được trong Thiết kế. Bạn phải lắng nghe và vẫn cố gắng để độc đáo, nếu không bạn sẽ kết thúc với khách hàng không hài lòng, một danh tiếng xấu và không tăng trưởng cá nhân.

Intheblack Design Team

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.