ทำอย่างไรให้ผ่านโปรที่โปรเตอุส

Photo by: Yothin M

น้องป๊อบพึ่งผ่านสัมภาษณ์เข้าทำงานที่โปรเตอุส (ต่อจากนี้จะเรียกสั้นๆว่าโปเต้) ที่โดยปกติเราจะมีช่วงทดลองงานสามเดือน เรียกเก๋ๆเป็นภาษาปะกิดว่าโปรเบชั่น น้องป๊อบก็กำลังอยู่ในช่วงนั้นแหละ

แต่น้องดันไปได้ยินมา(ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความลับอะไร)ว่าโปรที่โปเต้มันโหดนะ สองปีที่ผ่านมามีคนไม่ผ่านโปรนับได้สี่คน — เกินครึ่งของคนที่ผ่านสัมภาษณ์

นำมาสู่คำถามที่เต็มไปด้วยความกังวลใจจากน้องป๊อบ “ผมต้องทำตัวยังไงถึงจะผ่านโปรที่นี่ได้ครับพี่?” อ๊ะ…เป็นคำถามที่ดี พอตอบน้องไปแล้ว เลยเอามาเขียนแชร์ไว้ดีกว่า

อย่างแรกที่เล่าไปหลายครั้งแล้ว หัวใจหลักของการทำงานที่โปเต้คือ Direct Feedback — ให้ความเห็นได้ รับความเห็นเป็น ปกป้องความคิดของตัวเอง เปิดรับความคิดของผู้อื่น

ช่วงทดลองงานของแต่ละคน จึงเป็นช่วงที่เราจะได้ดูว่าคนคนนี้จะทำงานภายใต้ความคิดแบบนี้ได้หรือไม่ และในมุมกลับกัน เป็นช่วงที่เขาจะได้ดูว่าเขาชอบโปเต้ที่เป็นแบบนี้หรือเปล่า มันไม่ใช่แค่เราจะเลือกเขาหรือไม่ แต่มันคือเขาจะเลือกเราหรือไม่ด้วย

สิ่งที่เราจะทำจะไม่ใช่การดูเขาเงียบๆสามเดือนเต็มแล้วมาบอกผลตอนสิ้นเดือนที่สาม

แต่เราจะบอกเขา — ทันที เมื่อเราเจอว่ามีอะไรที่เขาควรปรับปรุง หรือแม้กระทั่งมีอะไรที่เราสงสัยว่าทำไมเขาจึงเลือกทำแบบนั้น เราจะถาม — ทันทีเช่นกัน

ยิ่งเราบอกเขาเร็วเท่าไหร่ เขาก็มีโอกาสและเวลาที่จะเลือกว่า เขาอยากจะปรับปรุงตัวเองอย่างไร หลายคนถูกพูดคุยด้วยหลายครั้งหลายหน แต่เราทำด้วยมาตรฐานเดียวกันคือตรงไปตรงมา และเขาเป็นคนเลือกว่าเขาอยากจะปรับปรุงตัวเองอย่างไร

สิ่งที่เราจะดูตลอดสามเดือนก็คือ เขาตอบสนองต่อ Feedback ที่ได้รับอย่างไร ปรับปรุงตัวเองได้มั้ย มีความชัดเจนในการตัดสินใจแค่ไหน ปกป้องความคิดของตัวเองอย่างไร เปิดรับความคิดที่แตกต่างแค่ไหน

เรื่องความสามารถ ทักษะในการทำงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ แต่วิธีการก็ยืนอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน คือถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากล เราจะบอกทันที และเฝ้าดูการตอบสนองต่อ Feedback เหล่านั้น

ทำอย่างไรให้ผ่านโปรที่โปเต้? จึงเป็นคำถามที่จริงๆแล้วผู้ทดลองงานต้องถามตัวเองมากกว่า ว่าอยากทำงานในสภาพแวดล้อมแบบนี้มั้ย อยากเจออะไรแบบนี้ไปตลอดมั้ย พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองเมื่อมีคนมาบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ดีมั้ย

ถ้าคำตอบคือใช่และลงมือทำ ผมยังไม่เคยเห็นใครที่ทำแบบนี้แล้วไม่ผ่านการทดลองงานเลยนะ มีน้องบางคนได้ Feedback ทางลบเยอะมาก ถูกเรียกคุยหลายครั้ง แต่น้องก็ลงมือทำ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ จนในที่สุดทุกวันนี้ก็กลายเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมได้

จะผ่านโปรหรือไม่? น้องเป็นคนเลือกครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.