Manifest

“Ett manifest är en skrift som utgör grunden för en ideologi, en konstnärlig stil eller någon annan typ av kulturell rörelse. Det är ibland, men inte alltid, som författarens avsikt är att åstadkomma ett manifest.” (källa wikipedia)

Vi har ingen ideologi, men vi har idéer (1). Vi är inga konstnärer, men vi tycker att världen är full av konstigheter (2). Och vi avser inte grunda någon rörelse, men vi vill inte vara orörliga, stillastående, likriktade.

Vi vill experimentera, inte producera. Vi vill utforska små och stora frågor och föremål, gå på yttre och inre upptäcksfärder. Vi vill göra saker som vi aldrig gjort förut, och göra saker som vi gjort tusentals gånger på nya sätt. Vi vill undra och förundras, inspireras och mystifieras. Vi vill göra framsteg, snedsteg, hoppsasteg och tvärtemot!
Vi vill vara krumeluriga, karamelliga och kladdiga (helst efter att ha stoppat båda händerna i syltburken). Resten får vi se.


 1. “Jag vet, vi gör en drake i naturlig storlek i papier mache!” 
  “Vi kan väl göra en matblogg, med bara skumtomterecept?
  “Det var en gång en massa troll…de bodde i rymden…”
  “Vi startar ett cricketlag vettja!”
 2. “Varför heter det enhörning och inte enhorning?”
  “Om det bildas en sjö när det regnar, hur kommer de första fiskarna dit?”
  “Vem fa-an kom på det där med draken? Och vad är naturlig storlek när det gäller en drake?”
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.