ลองใช้ Parse — Part 1

วันนี้ก็ได้ลองโหลด Parse มาเล่นละ การติดตั้งก็อะไร ก็ง่ายๆ แหละ

ก็โหลดมาเสร็จเปิดโฟลเดอร์ -> npm install -> npm start ตามคู่มือที่เขามีแหละ

ตอนนี้ผมติดตรงที่พอผมลง Server, Dashboard อะไรเรียบร้อยแล้ว แต่พอเปิด Dashboard มันไม่มีเมนูของ Cloud Code, Analytic แฮะ

ไอ้ไม่มีเมนูของ Cloud Code จริงๆ ก็ไม่เป็นไรนะ ก็เขียนโค้ดเองได้ แต่ก็อยากให้มีนั่นแหละ หาก็เจอที่เขาถามแต่ก็ไม่เจอคำตอบที่ชัดเจนว่าต้องทำยังไง คือเขาบอกให้สร้าง Endpoint สองที่แล้ว Response ค่าที่กำหนด ลองๆ ทำตามแล้วก็ยังไม่มา ตอนนี้ก็เลยช่างมันไปก่อน

จริงๆ ผมก็ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไร ณ ตอนนี้อ่ะนะ เขียนสั้นๆ เนี่ยแหละ ดีกว่าปล่อยไว้ยาวๆ แล้วก็หายไปอีก 555

Like what you read? Give Ittipon Teerapruettikulchai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.