สอนใช้ SourceTree ให้พอทำงานด้วยกันได้ Part-2 (Checkout another branch)

วันนี้จะมาเขียนวิธีการ Checkout Branch อื่นที่ คนอื่นเขาสร้างไว้

เริ่มแรกก็เปิด Source Tree / เปิด Repo ก่อน

เสร็จแล้วกด Fetch ด้านบน

fetch-btn

เสร็จแล้วจะมี Dialog ขึ้นมา กด OK ไปเลย

fetchdialog

เลือก Branch ที่ต้องการแล้วเลือก Checkout

checkout-branch

เสร็จแล้วจะมี Dialog ขึ้นมา กด OK ไปเลย

checkoutdialog

รอโหลดเสร็จ แล้วจะมี Branch โผล่มา

newbranchcreated

แต่ถ้าจะแก้ไขอะไร ควรสร้าง Branch ใหม่ จาก Branch นี้ก่อนนะ