Broedplaats010: Waar gaan we heen?

Het is voor mij een eer om deel te mogen nemen aan Broedplaats010. Een groep enthousiaste leraren, uit het Rotterdamse onderwijs, die actief mee mogen denken over de toekomst van het onderwijs. 
Inmiddels hebben een vierdaagse stadssafari achter de rug waarbij we ons hebben laten inspireren door mensen uit de politiek, beleidsmakers, uitvinders en wereldverbeteraars. Het ene verhaal klonk nog mooier dan de ander. Maar bij iedere leerkracht ontpopte automatisch de vraag; wat kan ik er mee in mijn onderwijs?, of: wat kunnen wij ermee in het onderwijs?
 
 Grote inspirerende thema’s hielden menig Broedplaatsers uit hun slaap. Ook ik kwam op maandag met een bleek gezicht op mijn werk aan. 
 Meteen bekijk je je dagelijkse routines door een andere bril. De weektaak voor de kinderen lieten mij denken; in hoeverre zie ik nu dat we werken naar de toekomst toe? Worden de kinderen wel klaargestoomd voor de wereld waar ze terechtkomen na hun schoolloopbaan? Leren ze hier de juiste vaardigheden om bijvoorbeeld later een futuristisch beroep te kunnen krijgen? Beroepen die nu nog niet bekend zijn en verder gaan dan profvoetballer, kapper of advocaat. Mijn weektaak had, bij wijze van spreken, ook uit 1997 kunnen komen..
 
 ‘Het gaat goed met Rotterdam’, is iets wat we vaak horen. De stad biedt ons kansen en een goede toekomst. Laten we de verbinding zoeken tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en geef de kinderen de juiste vaardigheden mee om later te worden wie ze moeten worden; succesvolle Rotterdammerts. Hoe we daar komen? Door vandaag de eerste stap te zetten. Je schijnt met wat spaghettislierten, touwtjes en een marshmallow een onwijs toffe techniekles te kunnen geven!

#broedplaats010 #onderwijs010