Reflecteren……..

Uhm was dat nou dat dingetje op de Pabo, zo’n 12 jaar geleden, waarvan ik zo vreselijk van ging flippen? Na elke lesvoorbereiding, na elke activiteit werd dat van ons gevraagd. En natuurlijk deed ik dat braaf. Totdat de reflectie op eigen handelen volledig werd geblokkeerd door de weerstand en weerzin in al die reflectie’s. Ik was er helemaal klaar mee en dat schreef ik onder mijn lesvoorbereiding in het desbetreffende reflectieblokje.

Schreef mijn begeleider super droog: “goede reflectie Terry”. En voegde er een vrolijk animatie deuntje bij. Haha dat hielp!

Niet alleen moet ik reflecteren bij de Broedplaats, maar moet ik ook anders naar de dingen kijken! Anders naar de dingen kijken? Huh? Dat is echt een opgave hoor. Hoe moet dat? Hoe doe je dat dan praktische gezien?

Na een korte reflectie, wordt het me allemaal opeens heel duidelijk!

Ik zie het! Het onderste randje moet hoognodig schoongemaakt worden! En een likje verf mag ook wel weer eens.

Like what you read? Give Terry de Jong a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.