KONEC JEDNÉ ÉRY. Legendární Friterie Maison Antoine před velkou rekonstrukcí

Poslední dny odpočítávají majitelé jedné z nejznámějších hranolkáren v Bruselu. Do atypicky tvarované boudy na Place Jourdan se denně uchylovaly desítky, ba stovky hladových krků, aby je na těle i na duši zahřály na dvakrát smažené hranolky nebo jiné nezdravosti vydatně polité majonézou.

Celé náměstí čeká zásadní rekonstrukce a tak po více než 60 letech končí legendární fritérie La Maison Antoine tak, jak ji Bruselané, expati i náhodní turisté mohli poznat. Oblíbené kornouty by opět měli začít prodávat v nové, značně podlouhlejší výkrmně, během letošního léta.

INSTAGRAM: Bruselskou sojku najdete také tady https://www.instagram.com/bruselskasojka/

Like what you read? Give Kateřina Farná a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.