6 Yıl Her Ay 100₺’lik Bitcoin

BtcTurk’te ilk işlemin gerçekleştiği 1 Temmuz 2013'ten itibaren her ay 100₺ ödeyerek Bitcoin satın almış olsaydınız, bugün ne kadar birikim yapmış olurdunuz?

BtcTurk
BtcTurk
Jun 27 · 2 min read

Kriptopara piyasasını takip edenler “alıp saklamak” ya da “günlük al sat yapmak” arasında zaman zaman kararsız kalıyor. Peki siz Bitcoin’i bir birikim aracı olarak kullansaydınız, 6 yılda birikiminiz ne olurdu?

Önemli Uyarı: Bu yazı bir yatırım tavsiyesi değildir. BtcTurk’te ilk işlemin yapıldığı 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren düzenli birikim yapılmış olması durumunda, birikimin bugünkü olası değerini göstermek amacıyla, günlük ortalama fiyatlar ve piyasa alıcı komisyon oranı kullanılarak yapılmış hesaplamalardan oluşmaktadır.

1 Temmuz 2013 tarihinde günlük ortalama fiyat ile 100₺ karşılığında 0.54732104 Bitcoin alarak biriktirmeye başlayabilirdiniz. Sonraki aylarda sabit ödeme karşılığında alacağını Bitcoin miktarı değişmesine rağmen, hesabınızda biriken Bitcoin miktarı artmaya başlayacaktı. Tıpkı kumbarada ya da banka hesabında para biriktirmek gibi.

Biliyor muydunuz?
Düzenli olarak her ayın belirli bir günü Bitcoin alarak birikim yaptığınızda kriptopara dünyasında HODLer yani “satmayan, saklayan kişi” ünvanı da kazanıyorsunuz.

1 Temmuz 2013 ve 1 Haziran 2019 arasında 6 yıl boyunca, Bitcoin’in fiyatının yükselmesini ya da düşmesini dikkate almadan her ay düzenli olarak 100₺ karşılığında Bitcoin satın aldığınızda toplamda 7,200TL ödemiş olacaktınız. Bunun karşılığında ise hesabınızda 5.91Bitcoin’den biraz daha fazlası birikmiş olacaktı.

26 Haziran 2019 tarihinde 5.91 Bitcoin’in değeri yaklaşık 431.649,00TL(*)

Aşağıdaki tabloda 1 Temmuz 2013'ten itibaren her ay düzenli olarak 100₺ karşılığında Bitcoin almanız durumunda birikiminizin durumunu detaylı olarak görebilirsiniz. Tablo, %0.30 piyasa alıcı komisyon oranları ile hesaplanmıştır.

(*) Güncel fiyat 27 Haziran 2019 15:42'deki BTC/TRY fiyatı olan 73,000TL’den hesaplanmıştır.


Siz de BtcTurk’te hesap açarak, dilediğiniz zaman Bitcoin alabilirsiniz.

BtcTurk

Türkiye’nin ilk ve en güvenilir kripto para alım satım platformuyla ilgili merak ettiklerinizi içeren tüm bilgileri bulabilirsiniz.

BtcTurk

Written by

BtcTurk

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para alım satım platformu https://www.btcturk.com

BtcTurk

BtcTurk

Türkiye’nin ilk ve en güvenilir kripto para alım satım platformuyla ilgili merak ettiklerinizi içeren tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade