Building Bridges
Published in

Building Bridges

BABA SEVGİSİ EĞİTİME DÖNÜŞÜYOR

Biz insanlar dünyaya kız ya da erkek olarak doğarız. Doğuştan sahip olunan cinsiyet, biyolojik cinsiyettir. Cinsiyete dayalı fark genellikle, bedenin biyolojik olarak sahip olduğu özelliklere dayandırılır. Bunun dışında aslında hiç bir fark yoktur. Her bebek, belirli bir toplumsal yapının, toplumsal kuralları içine doğmaktadır. İşte bebeğin içine doğduğu bu toplumsal kurallar toplumsal ve kültürel kodları da içermektedir. Bebek, tüm gelişimi boyunca, içine doğduğu toplumun değer ve kültür yargılarıyla eğitilir. Böylesi bir eğitim, aynı zamanda toplumda geçerli olan değer yargılarının ve rol modellerin bebeğe aşılanarak, onun ilerde nasıl bir erkek ya da kadın olacağını da belirler.

Bir babanın toplumda saygınlığının değer ve yargılarının da eğitimden geldiğinin farkında mısınız?

BTF Ailesi olarak her sene eğitim için sağladığımız burslardan 3' ünün erkek öğrenciler için olduğunu biliyor muydunuz? Eğitim kız ya da erkek olsun, insanların güzel bir gelecek kurması, kendilerini ve bulundukları toplumu ileriye götürmeleri açısından çok önemlidir. Eğitim olmadan iyi bir gelecek sahibi olmak hiç birimiz için mümkün değildir.

Gelin bu Babalar Günü'nde babanızın anısına hem sevdiklerinizi hem de babanızı sevindirmek için onlara bağış yaparak adınıza düzenlediğimiz tebrik kartları ile babalarınızı sevindirin.

Yaptığınız her bağışı, Anadolu’da geleceğin babaları olan maddi imkanı kısıtlı erkek çocuklarımızın toplumda eşit şartlarda eğitim alabilmeleri için burs desteği olarak hep birlikte ulaştıralım.

BTF Ailesi olarak desteklerinizin arkasında ülkemizde bulunan erkek çocuklarımızın kalbinde sizin ve babanızın içinde olan sevgi ve saygıyı iz olarak bırakacağını, onların ilerde kadın erkek eşitliğine inanan bir birey olarak yetişeceklerine inanıyoruz.

Gelin bu Babalar Günü'nde bizim için değerli olan hem babalarımızı hem de yarının büyükleri olan erkek çocuklarımızı birlikte sevindirelim.

UMUT DOLU YARINLAR İÇİN EĞİTİMLİ BİREYLER YETİŞTİRELİM.

“Bridge to Türkiye ” Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış, tamamı gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.

Bridge to Türkiye Fund (BTF) is a US based, volunteer run, charitable non-profit, 501(c)(3) organization. Contributions made to BTF are tax-deductible to the extent permitted by IRS. BTF’s tax identification number is 58–678580.

--

--

--

Stories about Bridge to Türkiye’s Projects

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Çİğdem Şengül

Çİğdem Şengül

More from Medium

Predicting Each Power Five Conference Champion for the 2022 Women’s College Soccer Season

Problems of being a programmer/ethical hacker in Iran

How to Study for the Registered Kinesiologist (R.Kin) Exam in Ontario

Child’s Pose