BTF Books4Kids — İÖO Kitap Listesi

2016 senesi için ilk okul seviyesi kitap setimizde 135 adet kitap bulunmaktadır. Sponsor olmak isterseniz, KDV ve nakliye dahil, kitap setimizin maaliyeti $325 dolardır. Türkiye’de güç ortağımız Pandora Kitabevidir.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Bridge to Turkiye Fund’s story.