BTF Science4Kids — Köy Okullarına Fen Laboratuvar Malzemeleri Yardımı

BTF Science4Kids Logo Design: Selin Ozguzer

Science4Kids Proje Tanıtımı:

İlkokullara Science4Kids Fen Bilgisi Laboratuvar Malzemeleri

Projemizin Adı:

Science4Kids: İlkokullara Fen Laboratuar Malzemeleri Yardımı

Projemizin Hedefi:

Fen, doğayı ve çevreyi tanımak, günlük hayatın bilgisini edinmektir. Tüm insanlar, içinde yaşadıkları doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları, bunlar arasındaki ilişkileri, dünyayı yöneten temel prensipleri öğrenmek ister. Özellikle çocukların en araştırmacı, meraklı ve ne-neden-nasıl kavramlarını geliştirdikleri yaşlar 6–14 yaşları arasıdır. Bu yüzden ilkokul ve ortaokulda Fen Bilgisi dersleri, çocukların bilimsel düşünme becerisi geliştirmesinde oldukça önemli bir yer tutar. Fen Bilgisi dersini deneyler yaparak öğretmek, anlamlı öğrenmeyi ve öğrenmenin kalıcılığını sağlar.

Teknolojinin hızla gelişmesi ve çok sayıda bilimsel buluşun yapılmasıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de FeTeMM (Fen-Teknoloji-Matematik) eğitimlerine önem verilmeye başlanmıştır. Fen derslerinin sadece kavram olarak işlendiği köy okullarına fen laboratuvar deney malzemeleri ve kitapları göndermemiz, öğrencilerin fen derslerine ilgisini, bilgisini ve becerilerini geliştirmede katkı sağlayacaktır.

En iyi öğrenme biçimi, yaparak, yaşayarak öğrenmedir.

Edgar Dale”in yeni öğrenilen bilginin hatırlanması raporunda insanların, okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini ve hem söyleyip hem yaptıklarının %90’ını hatırladığını bildiriyor.

Fen eğitiminde laboratuvar kullanımı ile öğrencilerimizin derste öğrendiği teorik bilgiler pratiğe dökülüp, bilimsel ilkeler ispatlanıp, dersi kavrayarak kalıcı bir şekilde öğrenmeleri sağlanacak ve psiko-motor becerileri arttırılacaktır. Öğrencilerin analitik düşünerek, yorumlayarak öğrenme becerileri artacak ve fen bilimleri, öğrencilere daha çekici hale gelecektir.

Nasıl ki kağıt ve kalem olmadan resim eğitimi vermek mümkün değilse, deney yapmadan, laboratuvar kullanmadan nitelikli bir fen eğitimi vermek de mümkün değildir.

Projemizin Amaçları:

1. İlkokullara fen bilgisi deney malzemeleri göndererek öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak
 2. Öğrencilerin fen bilgisi konularına ilgisini arttırmak, anlamlı öğrenme sağlamak
 3. Öğrencilerin deneyler yaparak özgüvenlerini geliştirmek, meraklarını gidermek
 4. Problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek
 5. Deney-Yorum şeklinde öğrenme yaklaşımını geliştirmek
 6. Günlük hayat ve fen ilişkisi kurmasına yardımcı olmak
 7. Meraklı, azimli, araştırma yapmaktan ve başarısızlıktan yılmayan öğrenciler yetiştirmek
 8. Öğrencilerin fen bilimleri dallarında başarısına destek olmak
 9. Öğrencilerin deneysel becerilerini hipotez kurma, veri toplama ve kullanma, model oluşturma, organizasyon, deney yapma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, karar verme, sonuca gitme, açıklama becerilerini geliştirmek
 10. Psikomotor ve zihinsel becerilerini ve bunların koordinasyonunu geliştirmek
 11. Yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışı ile yaratıcılığı arttırmak, düşünce gücünü geliştirmek ve günlük hayatı kolaylaştırmak
 12. Öğrencilerin fen bilgisine ilgisini ve başarısını artırmak, bilim eğitimlerinde sağlam bir temelle başlamalarını sağlamak.

Projemizin Maliyeti:

İlkokullar için Science4Kids $600 ,

(Bu fiyata kdv ve gönderim ücreti dahildir)

2018 Proje Envanterimiz:

İletişim Bilgilerimiz: Science4Kids@bridgetoturkiye.org

Website Adresimiz: https://www.bridgetoturkiye.org

Yapılan Çalışmalardan Örnekler:

1. Trabzon — Meşeli İlkokulu

Savaş öğretmenimizin notu:

Meşeli çalışanları ve öğrenciler adına yollamış olduğunuz set için çok teşekkür ederiz. Bu set sayesinde eskimiş olan fen laboratuar dersliğimizi de yenileme kararı aldık. İnşallah tamamladığımızda laboratuvarın eski ve yeni halini sizler ile paylaşmayı düşünüyoruz. Tabii ki öğrencilerimizle, yolladığınız set içindeki malzemelerle yaptığımız deneylerin de resimlerini yollayacağız. Çocuklarımız şimdiden çok heyecanlı. Yaparak yaşayarak öğrenme en etkili öğrenme yollarından biridir. Sizler bu seti yollayarak, yaparak yaşayarak öğrenme metodunu daha zevkle kullanmamıza vesile oldunuz. Çok uzaklarda olsanız bile sizleri çok yakınımızda hissediyoruz. İyi ki varsınız. Tekrardan teşekkürler.


2. Kırklareli — Kışlacık İlk ve Orta Okulu

Pelin öğretmenimizin notu:

Fen bilimleri dersi, gözlem, deney ve uygulamalarla anlam kazanan bir derstir. Soyut kavramların somutlaştırılmasında öğretmenin en önemli ve etkili yardımcıları, deney setleri ve görsel malzemelerdir. Öğrencilerin derse aktif katılımı, yaparak-yaşayarak öğrenmeleri ve birlikte çalışabilmeleri ayrıca öğrenilen bilgilerin kalıcı olması bu malzemeler ile sağlanabilir. Deney setleri çok kullanışlı, posterler oldukça zengin görsellere sahip ve derslerimize ilk günden çok yardımcı oldu. İskelet modeli ise hem ders anlatma hem de çocuklar açısından dikkat çekici görsellerden biri oldu. Öğrencilerimiz çok sevdi :) Tüm malzemeler konular ilerledikçe kullanılacak malzemeler. Çok teşekkür ediyoruz.


3. Yozgat — Şehit Metin Arslan İlk ve Orta Okulu

Bekir öğretmenimizin notu:

Bilimin ışığında büyüyen gelişen toplumlar her zaman en önde olmuşlardır. Bu toplumda yetişen bireyler ise merak eden, sorgulayan, düşünmekten ve bunu açıklamaktan korkmayan bireyler olarak yetişirler. Çocukların merak yetilerini geliştirmenin en kalıcı yöntemlerinden birisi merak ettikleri şeyleri kendilerinin keşfetmesine olanak sağlamaktır. Böylelikle doğayı, maddeyi, kimyayı ve fiziksel olayları dokunarak, anlayarak ve en önemlisi yaşayarak bunu yapmalarıdır. Tam bu noktada ilkokul ve anaokulu çağındaki öğrencilerin bu yeteneklerini ortaya çıkaracak en önemli ders fen bilimleri diyebiliriz. Fen bilimleri deyince akla deney, gözlem, inceleme, not alma, verileri karşılaştırma gelir. Bu hem bir disiplin geliştirir hem de yaparak yaşayarak öğrenmenin en sağlıklı ortamda gerçekleşmesini sağlar. BTF ailesi olarak, Şule Kıvanç hocamın önderliğinde yürüttüğü “Science4Kids” projesi önemli katkılar sağlayacaktır. Aydınlanmanın ayak sesleri gibidir bilim ve fen. Bunu yıllar önce her alanda halkıyla birlikte zor işlerin üstesinden gelebilen müthiş zekasıyla kendini dahi olarak ispatlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk “Hayatta en hakikî mürşid ilimdir” sözüyle bize işaret etmiştir. Bunu kendimize düstur edinip bu yolda akıl ile bilim ile ilerlemeliyiz. Bu anlamda bize yaptığınız bu destek şüphe götürmez bir şekilde katkı sağlayacaktır. Desteklerinden dolayı BTF ailesinin tüm halkalarına teşekkür eder saygılar sunarım.


4. Mardin — Taşlıca İlkokulu

Aziz öğretmenimizin notu:

Bugün gelen kargoları tek tek açıp baktık, hepsi kaliteli malzemelerdi. Bir laboratuvar için gerekli olan bütün malzemeler vardı, özellikle mikroskop ve görsel afişler çok ilgi gördü. 3. ve 4. sınıftaki müfredatta şuan kaslar ve kemikler konusu işleniyordu. Çok faydası olacak diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz büyük bir heyecan ve merakla malzemeleri incelediler. Sayenizde köyümüzdeki öğrencilerde bilime karşı bir merak duygusu oluşacak. Bu güzel memleketimizde bir Aziz SANCAR çıktı, ama inşallah birçok Aziz SANCAR lar çıkmaya devam edecek. Her şey için teşekkürler. Emeğinize sağlık.


5. Düzce — Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlkokulu

Lütfi öğretmenimizin notu:

Deney setini haftasonu kargodan aldım. Bugün okula götürdüm. Büyük bir sevinç ve heyecanla paketleri açtık. Malzemelerin hepsi özenle düşünülmüş, müfredata uygun, dersin verimli olarak işlenmesine yardımcı olacak nitelikte. Deney kitaplarında yer alan deneylerin uygulanabilir, basit ve eğlendirici. BTF ailesine okulum ve çocuklarımızın adına teşekkür ederim. Gönderdiğiniz her malzeme, umarım çocuklarımızın ufkunu genişletir, onları saran duvarları tek tek yıkar. Hayata, doğaya, bilime ve insanlara dost birey olmalarına yardımcı olur… Hepinize çok teşekkür ederim.


Öğretmenlerimize Gönderilen Mektubumuz:

Sevgili Öğretmenlerimiz,

Fen Bilgisi Laboratuvar Araçları, Türkiye’mize Köprü Vakfı (Bridge to Türkiye Fund) aracılığı ile Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Türkler tarafından sizlere ve öğrencilerinize hediye olarak iletiliyor.

Kutuların içinde 95 parçadan oluşan ilkokul Fen Bilgisi deney malzemeleri ve görselleri bulunmaktadır. Dileriz öğrencileriniz fen derslerini deneyler yaparak, bilim ve teknolojiye ilgileri ve sevgileri artarak öğrenirler, meraklı, araştırmacı, gözlemci, sorgulayan, yaratıcı ve başarısızlıktan yılmayan öğrenciler olurlar.

Çok uzaklarda da olsak kendilerini düşündüğümüzü, başarı haberlerini beklediğimizi ve onları çok sevdiğimizi bilmelerini isteriz. Bu kısacık mesajı onlara okuyabilirseniz çok seviniriz.

Tüm emekleriniz icin çok teşekkür ederiz. Yüreklerinize sağlık.

Sevgilerimizle,

Türkiye’mize Köprü Vakfı Gönüllüleri

NOT: Lütfen bu Teslim Alma Tutanağını doldurarak, görsellerle ve deney esnasında cekilmis sınıf fotoğraflarınız ve videolarınızla beraber 4kids @bridgetoturkiye .org adresimize iletin.

Okul Adı :

Okulun Bulundugu İlçe/İl: Yetkili Kişinin Adı/Unvanı:

Yukarıda adı belirtilen okulumuza Bridge To Türkiye Vakfı(BTF) tarafından gönderilmiş 95 adet sağlam malzeme olan Fen Bilgisi İlk Okul Laboratuvar seti ___/___/______ tarihinde teslim alınmıştır.

Teslim Alan Kişinin Adı/Soyadı/İmzası :