"Siapa Biasa Kuasa"

Kuasa, memaksa biasa
Biasa, digoda kuasa
Entah siapa, ‘kan meronta

Tiada menyangka selucu itu;
Yang lawan mengawan
Mengintrik menggelitik seteru
Mengeram tujuan

Panggung kuasa lah yang dituju
Buas dijinakkan
Siasat; terkepal siap tinju
Rawan jadi kawan

Memaksa kuasa pada biasa
Menggoda biasa lewat kuasa
Meronta tersisa; entah siapa

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Rijal Muammar H’s story.