Birlikte çalışmak ve başarmak için 12 madde

Nacizane elde ettiğim tecrübeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

 1. Her şeyi tek başına başaramazsın, ekiple daha mutlu olursun.
 2. Her şeyi bilmiyorsun, bildiklerinde bir numara değilsin.
 3. Sorumluluk almaktan kaçınma, üzülerek de tecrübe edinebilirsin.
 4. Suç benim demelisin, bedel ödemekten korkma.
 5. Açık olmalısın, her şey değişebilir ama sen daha çok değiş.
 6. Doğrudan istemelisin, lafı dolandırma.
 7. Kısa süreli başarıları hedefle, günümüzde 7sn’de ikna oluyor insanlar.
 8. Senden nefret edenlere vaktini harcama.
 9. Yeni adım atmaktan vazgeçme, bütün düğümleri çözen ol.
 10. Sev, sevimli ol. Gülümseyince, evet deyince dünya çok güzel oluyor
 11. Az çoktur. Basit güzeldir.
 12. Optimizasyon candır. Her konuda.😘

bir de,

çalış

çalış

çalış

çalış

çalış

çalış

çalış

çalış

çalış

çalış

çalış

çok çalış

Like what you read? Give Hüseyin Mert a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.