Bu logoyu kim kakaladı…

Markette alışveriş yapıyorum, bayramlık şekerler sıra sıra dizilmiş. Her markanın kutuları var, bazı kutular hangi markanın anlayamıyorum. Biraz daha yaklaşıyorum, dikkatimi topluyorum. Tekrar tekrar bakıyorum. Bu kadar zayıf, bu kadar dağınık bir logo, zorlanıyorum. En sonunda bu markanın Şölen Gıdanın yeni logosu olduğunu alıyorum.

Şölen Yönetim Kurulu Üyesi Hazım Ellialtı ise yeni logoları için 2 yıldır dünyanın önde gelen stratejik konumlandırma şirketleriyle ve tasarım ajanslarıyla birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Bırakın beyler bu logoyu size kim kakaladı?

Like what you read? Give Sinek8 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.