burakbuyukdemir
Published in

burakbuyukdemir

1 kg. yazılım ihracatı kaç dolar?

İhracatımızı ölçtüğümüz bir performans göstergesi olarak kg. başı ihracat geliri kullanılıyor. Geçen yıl yapılan ihracatta kg. başı ihracat geliri 1.44 dolarken, bu yıl 1.39 dolara gerilediğinden bahsediliyor. Hatta 1 kg. bilgisayarı 600 dolardan, akıllı telefonların kilosunu 2 bin dolardan ithal ediyoruz diyerek karşılaştırma yapılıyor.

Yazılım ihracatını ve ithalatını neyle ölçüyoruz?

Türkiye’nin ihracat konusunda yüksek katma değerli ürünlere geçmesi gerektiği kaçınılmazdır. İhracatı arttırmak için konuşmalarda sanayi devriminin çıktısı ‘makina’ ihracatının arttırılmasından bahsediliyor. Önerim kg. başı ihracat geliri ölçütünden vazgeçmemiz gerektiğidir. Cep telefonu, bilgisayar, yüksek teknoloji cihazlarının veya yazılımın kg. karşılaştırılması doğru değildir.

Türkiye’nin cari açığının azaltılmasında yüksek katma değerli ürünleri, yüksek teknolojinin ve yazılımın arttırılması çözümdür. Tüm hedeflerimizi buna yönelik olarak düzenlememiz gereklidir.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store