Cauzele respiratiei urat mirositoare (halenei bucale)

Image for post
Image for post
Cauze si tratament pentru respiratia urat mirositoare (halena bucala)

Cauzele respirației urât mirositoare

1. Principala cauza a halenei este igiena orala necorespunzatoare. Periajul rar sau superficial realizat, neutilizarea atei dentare si a apei de gura favorizeaza dezvoltarea si inmultirea bacteriilor ce provoaca descompunerea alimentelor si astfel dau nastere mirosului neplacut, precum si unui numar mare al problemelor stomatologice. Apar astfel carii si, mai grav, afectiuni parodontale care duc in timp la pierderea dintilor.

  • Afecțiunile gastro-intestinale, metabolismul încetinit al glucidelor, lipidelor și proteinelor, digestia imperfectă, gastrită hiperacidă, ulcerul gastric, constipațiea, balonarea, viermi intestinali.
  • Daca dimineata va treziti cu un miros neplacut ce pare sa vina din stomac, este posibil ca orificiul superior al stomacului prin care acesta comunica cu esofagul, cardia, sa nu se inchida in timpul noptii, astfel incat mirosul neplacut sa provina din stomac.Nu este ceva grav si ar trebui ca, dupa ce beti un pahat cu apa sau ingerati alimente, acest simptom sa dispara.
  • Afecțiuni pulmonare — Cancerul pulmonar

O resursa foarte buna pentru articole stomatologice este blog-ul Medicul.Dentist


Unde ma gasiti?

Sunt Dr. Ionescu Alexandru si pentru consultatii si tratamente ma gasiti in Targu-Jiu pe strada 9 Mai, nr. 44 bis si la numarul de telefon 0740 051 386.

Online ma gasiti :

Web : www.stomatologul.eu
Twitter : @stomatologuleu
Facebook : facebook.com/stomatologul

Cabinet Stomatologic Targu-Jiu, Dr. Ionescu Alexandru

Cabinet stomatologic in Targu-Jiu, situat pe strada 9 Mai…

Dr. Ionescu Alexandru

Written by

Cabinet stomatologic in Targu-Jiu, situat pe strada 9 Mai nr. 44 bis. Deschis si in weekend. Dr. Ionescu Alexandru. Telefon : 0740 051 386 | www.stomatologul.eu

Cabinet Stomatologic Targu-Jiu, Dr. Ionescu Alexandru

Cabinet stomatologic in Targu-Jiu, situat pe strada 9 Mai nr. 44 bis. Deschis si in weekend. Dr. Ionescu Alexandru. Telefon : 0740 051 386 | www.stomatologul.eu

Dr. Ionescu Alexandru

Written by

Cabinet stomatologic in Targu-Jiu, situat pe strada 9 Mai nr. 44 bis. Deschis si in weekend. Dr. Ionescu Alexandru. Telefon : 0740 051 386 | www.stomatologul.eu

Cabinet Stomatologic Targu-Jiu, Dr. Ionescu Alexandru

Cabinet stomatologic in Targu-Jiu, situat pe strada 9 Mai nr. 44 bis. Deschis si in weekend. Dr. Ionescu Alexandru. Telefon : 0740 051 386 | www.stomatologul.eu

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store