Cyber-security specialist True-xs kiest voor Safety Changer

True-XS Cyber Security chooses Safety Changer

True-xs, de no-nonsense leverancier van het cyber-security oplossingen, kiest voor Safety Changer.

True-xs Cyber Security heeft de ambitie om cyber-security uit de sfeer van geheimzinnigheid te halen. We spreken duidelijke taal met daarbij behorende diensten. Onafhankelijk, kennis en betaalbaarheid zijn daarbij kernwoorden.
Geen dure oplossingen van leveranciers als het eenvoudig en nuchter kan worden opgelost. Daarbij horen ook de processen van, en rondom, informatie beveiliging. Vaak wordt alleen naar techniek gekeken, maar de processen kunnen en mogen niet achterblijven. De oplossing van veel huidige problematiek liggen in de analyse van reeds gebruikte technieken én processen. Tezamen kunnen die zorgen voor een veilig ICT netwerk, applicatie of website. 
— Arwi van der Sluijs, oprichter True-xs
True-XS services

True-xs kiest voor het Safety Changer platform om de cyber-security inspecties en incidenten gevonden in netwerken, applicaties of websites voor menselijke gebruikers in een transparant plan-do-check-act proces te brengen voor borging van de verbeteracties en de benodigde rapportages.

De keuze voor Safety Changer stelt ons in staat om te focussen op de inhoud van onze expertise: cyber-security, en de continue doorontwikkeling daarvan. Safety Changer voorziet onze klanten van een gebruiksvriendelijke user interface waarin de administratie, monitoring, opvolging en rapportage rondom gevonden afwijkingen eenvoudig kan worden gedaan.

Het is een enorme opsteker dat True-xs kiest voor Safety Changer. True-xs’s keuze voor ons bewijst de kracht en veelzijdigheid van onze oplossing: het verzamelen van data, het verschaffen van inzicht in trends, status en voortgang van het Plan-Do-Check-Act verbeterproces en de management rapportages. Of het nu gaat om veiligheid, kwaliteit, operationele procesgang of Cyber Security, Safety Changer helpt mensen hun werkplek veiliger, leuker, efficiënter én cyber-safe te maken. 
— Jonathan Stolk, oprichter Safety Changer

Meer weten over het True-xs en het Security Seal of Approval? Kijk op www.true-xs.com of neem nu contact met ons op via mail info@true-xs.nl of telefoon +31 88 323 0205

Meer weten over Safety Changer en de ondersteuning van Plan-Do-Check-Act-processen in veiligheid, kwaliteit of cyber-security in jouw organisatie? Kijk op www.safetychanger.com of neem contact met ons op via hello@safetychanger.com of telefoon +31 88 100 1300.

Like what you read? Give Jonathan Stolk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.