Digitale volwassenheid: 6x snellere omzetgroei

In het artikel “Digital Transformation Doesn’t Have to Leave Employees Behind” schrijft Charles-Edouard Bouée van HBR (Harvard Business Review) dat meer digitaal volwassen bedrijven 6x snellere omzetgroei zien dan hun minder digitaal volwassen concullega’s. Het is het resultaat van een door Roland Berger en Google Europa uitgevoerd onderzoek in de Franse markt.

InspectionChanger als instrument in Digitale Transformatie

50% hogere medewerker-tevredenheid

Minstens zo interessant onderzoeksresultaat is het feit dat de medewerkers van digitaal ontwikkelde bedrijven 50% hogere werktevredenheid aangeven dan de medewerkers in de minder ontwikkelde bedrijven. Digitaal volwassen organisaties kennen een meer flexibele, minder hiërarchische cultuur waar medewerkers echte autonomie hebben en de mogelijkheid om hun creativiteit te uiten. Geen wonder dat ze hoger scoren op medewerkertevredenheid!

Drie leiderschap-condities voor succesvolle digitale transformatie

Charles-Edouard Bouée beschrijft 3 voorwaarden voor het oogsten van deze reële voordelen van digitale transformatie:

  1. Leiders zullen het doel en de visie van de onderneming moeten gaan bijstellen in het licht van de effecten van digitale transformatie
  2. Ze zullen daarbij vertrouwen in de digitale volwassenheid en competentie van de medewerker moeten ontwikkelen. En moeten erkennen dat digitalisering niet gaat over het top-down uitrollen van iPads en smartphones.
  3. De derde stap is het actief stimuleren van digitaal werken. Stap voor stap groeien van een traditionele en functioneel ingerichte organisatie naar een modulaire en losse samenwerking tussen autonome en multidisciplinaire teams. Verder aanmoedigen van decentraal beslissen en empoweren van middenkader in het adadopteren van digitale tools.

Managers en medewerkers zullen samen moeten leren werken in het digitale tijdperk van de 21e eeuw. Het succes ligt uiteindelijk niet in de technologie maar in het vermogen van de organisatie en de mensen tot aanpassen en slim toepassen in de praktijk.

Volg ons. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkeling van digitale tools waarmee we mensen in staat stellen processen in en om hun werkplek te digitaliseren. Ons doel is de werkplekken van de wereld leuker en veiliger te maken.

Download onze InspectionChanger app om direct te beginnen met digitaliseren van inspecties, QHSE- en operationele formulieren op jouw werkplek.

Volg ons: Klik op de follow knop hieronder om op de hoogte te blijven.

Like what you read? Give Jonathan Stolk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.