IncidentChanger has a new name: ObservationChanger. Why?

Kijk voor de Nederlandse versie onderaan!

In conversation with our users we found that most of them want to be able to record non-incidents as well.

Three reasons:

  1. The term ‘Incident’ connotes to near misses and accidents, which generally are seen as negative. People should be able and motivated to share positive situations as well.
  2. Reporting is also used for quality management, customer complaint management and facility management. In those cases observation is a more general name to a report than incident is
  3. And thirdly, we learned that most organizations value continuous learning, for which recording of any observation is valuable and should be stimulated and rewarded. In such report it isn’t necessarily about incidents or non-conformity.

Observation is both a more general and a more generous wording that we believe to make reporting more common and more positive in many use cases. That’s why the IncidentChanger app now is named ObservationChanger.

Now available in your appstore. Interested? Get in touch and try yourself!


NEDERLANDS

De IncidentChanger heeft een nieuwe naam: de ObservationChanger. Waarom?

Uit gesprekken met onze klanten bleek dat ze ook meldingen willen vastleggen die niet direct onder de noemer ‘ongeval’ of ‘gevaarlijke situatie’ vallen.

Daar zijn drie redenen voor:

  1. Incidenten, near misses en gevaarlijke situaties worden gezien als negatief. Mensen moeten ook in staat zijn om positieve situaties te kunnen melden.
  2. Het platform wordt ook gebruikt voor kwaliteitsmanagement, klachten van klanten en facility management. In die gevallen is is ‘observatie’ een meer toepasbare term dan incident.
  3. We hebben geleerd dat de meeste organisaties continu willen leren en verbeteren, dan is elke observatie van waarde die gewaardeerd en gestimuleerd moet worden. Dit hoeft het niet per se een ongeval of near miss te zijn.

Kortom: observatie is een meer algemene term, die beter toepasbaar is in een bredere context. De ObservationChanger is vanaf nu te downloaden uit de App store en Google Play. Interesse? Neem contact op en probeer het zelf!