InspectionChanger voor Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Click here for English translation

InspectionChanger vormt samen met ObservationChanger, ActionChanger, ReportChanger en de SensorChanger-API de ruggegraat van het Safety Changer platform voor digitale transformatie van inspectie-, QHSE- en operations-management processen. Deze managementprocessen zijn vitaal in hoogrisico bedrijven, maar gelden eigenlijk voor alle bedrijven waarin risicovolle activiteiten worden ontplooid.

Bron: Blauwe Boekje UnetoVNI

Tweeweg-communicatie op de werkvloer

InspectionChanger is de module in het Safety Changer platform die gericht is op real-time twee-weg procescommunicatie tussen medewerkers op hun werkplek en de collega’s op kantoor.

Enerzijds laat medewerkers in het moment en op de plek waar ze zijn beschikken over de informatie die ze nodig hebben om hun werk goed, gemakkelijk en veilig te doen. Denk hierbij aan werk- en veiligheidsinstructies, handboeken en checklijsten die via de app op zowel smartphone, tablet of laptop opgeroepen kunnen worden als ze nodig zijn.

Anderzijds stelt het dezelfde medewerker in staat om gegevens vanuit de betreffende werksituatie real-time met kantoor te delen. Denk daarbij aan audits, inspecties, testresultaten, materiaalgebruik-, uren- en kilometer-registraties.

Laatste minuut risico analyse (LMRA)

Een bijzonder voorbeeld van twee-weg communicatie is de de laatste minuut risico analyse (LMRA). De bedoeling van een LMRA is om een medewerker voorafgaand aan de start van de werkzaamheden met de collega’s op de werkplek gedurende enkele minuten stil te laten staan bij de risico’s van het werk dat ze gaan doen én tegelijk aan kantoor te laten weten dat ze dat gedaan hebben, wat daarbij de eventuele bevindingen en getroffen maatregelen zijn alvorens het werk veilig te kunnen starten.

Volgens het blauwe boekje van UnetoVNI is een LMRA is een korte algemene risicobeoordeling bedoeld om gevaren op je eigen werkplek te ontdekken en risico’s en gevaarlijke omstandigheden die tot een incident kunnen leiden, uit te sluiten. Een LMRA duurt circa 1 á 3 minuten en wordt uitgevoerd door diegene die de werkzaamheden daadwerkelijk gaat verrichten. Als een werknemer risicovolle werkzaamheden uitvoert of werkzaamheden uitvoert in een risicovolle omgeving, dan moet hij een LMRA uitvoeren. De LMRA is verplicht voor werknemers die werken voor een VCA-gecertificeerd bedrijf en wordt aanbevolen aan werknemers van niet-gecertificeerde bedrijven.

Zie je tijdens de LMRA de mogelijk risico’s of gevaren op je werkplek? Begin niet aan het werk als je twijfelt of geen positief antwoord of onvoldoende informatie hebt gekregen! Overleg in dat geval met je leidinggevende.

De LMRA in vier stappen:

 1. Weet ik precies wat mijn opdracht/taak is?
 2. Wat kan er volgens mij nog fout gaan en welke gevaren zie ik zelf?
 3. Wat moet er worden gedaan om het gevaar weg te nemen?
 4. Voer de maatregelen uit waardoor je veilig kunt werken

LMRA met InspectionChanger

Met InspectionChanger kan je deze vier stappen voor jouw bedrijf en voor de werkplek van jouw collega’s op maat maken. Zo zorg je ervoor dat de vragen actueel zijn, en aangepast zijn aan de werksituatie. Dat kan zelfs dynamisch, waarbij de vragen afhankelijk van het seizoen en het actuele veiligheidsthema kunnen worden aangepast.

Dit zijn de voordelen van InspectionChanger LMRA’s:

 • Geen papier- en verspreidingskosten meer;
 • Altijd de meest actuele versie
 • Voor iedereen in eigen taal beschikbaar;
 • Automatische locatie- en tijdregistratie:
 • Met automatische regels en labels wordt de ernst en omvang van eventuele veiligheidsissues helder in beeld gebracht voor medewerker én kantoor;
 • Wettelijk geldig bewijs van de toepassing van de LMRA

Veelgestelde vragen over InspectionChanger

 • InspectionChanger werkt op smartphone, tablet en PC
 • De app werkt on- en offline
 • Dankzij voorgedefinieerde antwoorden, foto- en video-, GPS- en bar- en QR-code- en NFC-opnamemogelijkheid al dan niet aangevuld met spraakondersteuning is invoer zonder typen mogelijk
 • De app maakt het rekenen met antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld voor het scoren van frequentie, ernst, mogelijk effect, en urgentie van observaties
 • InspectionChanger notificeert ontvangers van benodigde acties direct via push-notificatie en/of e-mail
 • De app is geschikt voor het digitaliseren van ISO, NEN, Seveso, VCA en andere PDCA-managementprocessen en -formulieren.
 • InspectionChanger kan volledig worden geconfigureerd om bestaande registratie- en meldprocessen te volgen en gedigitaliseerd te ondersteunen

Gratis uitproberen

Download de InspectionChanger free trial app en bekijk gedigitaliseerde mobiele voorbeelden van LMRA- en werkplekinspectie- en andere formulieren

Like what you read? Give Jonathan Stolk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.