Je kan verwachten wat je inspecteert

dé mobile first oplossing voor realtime QHSE- en operationele inspecties

InspectionChanger is de mobiele inspectie app die hoort bij Safety Changer Inspections. Inspections is dé mobile first oplossing voor realtime QHSE- en Operationele Inspecties. InspectionChanger is integraal onderdeel van het Safety Changer platform.

Het Safety Changer platform is op zijn beurt dé mobile first geïntegreerde oplossing voor realtime QHSE en Operations management. Safety Changer bestaat uit 5 bouwstenen waarmee organisaties een management systeem met sluitende verbeter-cyclus kunnen inrichten.

Onze achtergrond ligt in het bouwen van maatwerkoplossingen voor de pro-actieve risk managers die geavanceerde tooling, interviewtechnieken en tonnen ervaring gebruiken om bedrijven te helpen bedreigingen en potentiële gevolgen daarvan van de deur te houden. Het resultaat daarvan is een reeks maatregelen, interventies, of ‘controls’ die de risico’s moeten elimineren, of beperken. Om te kunnen vertrouwen op de benoemde maatregelen, moeten organisaties voortdurend monitoren of deze goed worden geïmplementeerd, ze daadwerkelijk werken en aansluiten bij de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

Dat vraagt m een constant proces van afwisselend controleren en acteren op bevindingen.

“You can expect what you inspect”

“Je kunt verwachten wat je inspecteert” is een uitdrukking die doorgaans wordt toegeschreven aan Dr. Deming (1900–1993), die vooral ook bekend staat om zijn ‘plan-do-check-act’ manifest.

[caption id=”” align=”alignnone” width=”192.0"]

[Dr Deming, image source wikipedia]

[Dr Deming, image source wikipedia][/caption]

Volgens Barry Popik is de uitspraak in 1967 officieel op naam gekomen van Lawrence Appley (1904–1997), voorzitter van de American management Association in de periode 1948–1968.

[caption id=”” align=”alignnone” width=”278.0"]

[Lawrence Appley geheel links, image source amajapan.co.jp]

[Lawrence Appley geheel links, image source amajapan.co.jp][/caption]

SGS, dat zich presenteert als de ‘s werelds grootste inspectie, verificatie, test- en certificatie-bedrijf definieert inspectie als:

“Of u nu gaat om het ontwikkelen van producten, projecten of processen, u heeft betrouwbare, onafhankelijke controle nodig om ervoor te zorgen dat er aan zowel uw wettelijke verplichtingen en de hoge normen die u stelt wordt voldaan in elke fase. Ons uitgebreide assortiment van wereldwijd toonaangevende inspectiediensten helpt u om risico’s te verminderen en controle op de kwaliteit en kwantiteit te houden, en te voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten in de verschillende regio’s en markten”

Wikipedia verwijst naar de inspecties als:

“Een inspectie is in het algemeen een georganiseerde toets of formele evaluatie. In engineering-activiteiten houdt omvat inspectie de metingen en tests toegepast op bepaalde kenmerken van een object of activiteit. De resultaten worden doorgaans vergeleken met gespecificeerde eisen en normen waarmee bepaald wordt of het item of de activiteit in overeenstemming is met de doelstellingen. Dit gebeurt vaak met een standaard Inspectieprocedure om consistente controle te waarborgen. Inspecties zijn meestal niet-destructief.”

Businessdictonary definieert inspectie als:

“Kritische beoordeling met betrekking tot onderzoek, metingen, testen en vergelijken van materialen of artikelen. Een inspectie bepaalt of het materiaal of voorwerp in de juiste hoeveelheid en conditie aanwezig is, en of het voldoet aan de van toepassing zijnde of gespecificeerde eisen. Inspectie is over het algemeen onderverdeeld in drie categorieën: (a) Het ontvangen van inspectie, (b) In-process inspectie, en © Eindcontrole.”

Het is mijn overtuiging dat de inspectie een onderdeel is van een zich steeds herhalende verbeter-cyclus. Een beweging die continu de volgende stappen herhaalt: 1) planning en het uitvoeren van inspecties, 2) het beheer van de bevindingen, 3) het vertalen van bevindingen naar verbeteracties, 4) uitvoering van en controle op deze acties en 5) borgen dat deze verbeteringen zelf ook in de volgende inspectieronde meegenomen worden. Daarom bieden wij onze inspectie-oplossing als geïntegreerd onderdeel van het Safety Changer platform dat kan dienen als management systeem waarin deze 5 stappen in een continu verbeteringsproces zijn geborgd. “You can expect what you inspect” is daarmee een adagium dat Safety Changer op het lijf is geschreven.

Lees meer op onze InspectionChanger pagina!

Like what you read? Give Capptions a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.