Klant Testimonial Geerdink

Over Geerdink Aannemersbedrijf B.V.
Geerdink’s medewerkers bouwen en onderhouden dagelijks installaties onder de extreem lastige en soms letterlijk ontvlambare omstandigheden van de industrie. Rekening houden met nevenwerkzaamheden en -processen, reële veiligheidsrisico’s en het afbreukrisico voor de klant als er iets mis gaat, maakt dat zij vooruit denken en anticiperen, van engineering tot aan oplevering.

Geerdink heeft niet de ambitie de grootste te worden, maar de beste te willen zijn. Het is Geerdink’s tweede natuur om in meervoudige oplossingen te denken en haarzelf uit te dagen om wat zij vandaag goed doet, morgen nog beter te doen.

Geerdink’s staat van dienst en haar langdurige band met verschillende prominente opdrachtgevers bewijzen: op Geerdink kun je bouwen.

“Safety Changer is voor ons de nummer één wanneer het gaat om incidentmanagement. Eenvoudig, overzichtelijk en ideaal voor de gebruiker. Alle relevante informatie rondom een incident is direct beschikbaar.”

- Frits Carlebur | Geerdink

De Geerdink groep heeft een nieuw hulpmiddel in de strijd tegen het maken van fouten: De mobiele veiligheidsapplicaties van Safety Changer. Deze applicaties maken de leer- en verbetercyclus op onze werkvloer compleet. Bovendien bespaart het gebruik van smartphones en tablets voor het uitvoeren van inspecties en incidentmeldingen veel tijd.
 Door slim gebruik te maken van deze zogenaamde exponentiële technologieën in ons bedrijf kunnen we sneller en beter communiceren. Niet alleen intern, maar ook met collega-bedrijven, subcontractors en klanten. De geleerde lessen willen we delen met elkaar en met de sector.
Uiteindelijk komt dit de snelheid, kwaliteit en veiligheid van ons werk ten goede.

STEEDS SNELLER LEREN VAN ELKAARS FOUTEN

Safety Changer is dé mobile first geïntegreerde oplossing voor QHSE en Operations management. Het gebruik van mobiele apparaten voor formulieren, inspecties en observaties bespaart veel tijd. De mobiele apps vervangen papier en leveren realtime inzichten op. Met één klik voeg je simpel een video of een foto toe. Sensorgegevens zoals tijd, NFC en geo-locatie worden automatisch toegevoegd. Dit maakt het makkelijk voor uw medewerkers, werken met papier is verleden tijd. Het bespaart veel tijd en zo krijgt elke organisatie meer voor elkaar. Vanuit het management dashboard is formulieren maken en acties bijhouden erg eenvoudig. Hierin komen alle KPI’s en nieuwe inzichten scherp in beeld. Automatisch worden relevante updates, instructies en geleerde lessen naar de mobiele apparaten van het team gepusht. De voordelen: betrokken medewerkers, gestroomlijnde processen en een veiligere werkplek. Safety Changer helpt organisaties op weg naar gemak en operational excellence.

Like what you read? Give Wouter Vlierman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.