Klantcase Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau sinds 1881. Er werken circa 6.500 professionals, die diensten leveren op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 150 landen.

Samenvatting
Safety Changer automatiseert de door Royal HaskoningDHV ontwikkelde Self Assessment Questionnaire (SAQ) en Safety Maturity Tool (SMT) met mobiele apps en online dashboards. De SAQ en SMT omvatten een veiligheidscultuurscan, een audit op het veiligheidsmanagementsysteem en inspectie op de technische installaties.

Uitdaging
Royal HaskoningDHV voert voor het 4e jaar de SMT uit voor de VOTOB en voor het eerst ook voor de leden van de VOMI branchevereniging. Om de groeiende hoeveelheid handwerk en administratie te digitaliseren en automatiseren zocht Royal HaskoningDHV naar een 1-stop-oplossing voor:

  1. Het verzamelen van de benodigde informatie onder ca. 3.000 respondenten.
  2. Beoordelen van de Veiligheidscultuur (“Mindware”), het Veiligheid Management Systeem (“Software”) en de Technische installaties (“Hardware”) door RHDHV-adviseurs en -partners.
  3. De uniforme rapportage over de resultaten over 19 dimensies.
  4. Adviseren om de veiligheidsprestaties te verbeteren.

Royal HaskoningDHV heeft een nieuw hulpmiddel om de veiligheid bij haar klanten te kunnen meten: het online platform en de mobiele applicaties van Safety Changer. Het platform biedt de mogelijkheid om zowel de resultaten “per jaar” te rapporteren (zie afbeelding hieronder) als “per functiegroep”. Door resultaten te visualiseren krijgt het bedrijf in één oogopslag inzicht in haar sterke punten en in de verbeterpunten.

Resultaat
Het platform zorgt ervoor dat de benodigde data via een gebruikersvriendelijke vragenlijst realtime verzameld en verwerkt wordt tot een compleet rapport. Door de automatische en realtime rapportage over de data wordt 90% tijdsbesparing gerealiseerd. Royal HaskoningDHV heeft met het Safety Changer platform de veiligheidsscans efficiënt en succesvol gerealiseerd bij o.a. de leden van de VOTOB (terminals), leden van de VOMI (aannemers) en diverse andere bedrijven (olie & gas, chemie en voedingsmiddelen).


“Safety Changer begrijpt onze vraag en biedt een prima en flexibele oplossing om de veiligheidscultuur bij onze klanten te kunnen meten.”

— Johan van Middelaar | Royal HaskoningDHV


Toekomstplannen
Royal HaskoningDHV en Safety Changer zullen dit succes uitbreiden door de gedigitaliseerde en geautomatiseerde SAQ en SMT ook in andere branches en bedrijven te gaan uitrollen.

Over de SAQ
Veiligheid is uitermate belangrijk voor bedrijven in de (chemische) industrie. Een bedrijf wil veiligheid goed op orde hebben. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor omwonenden en voor het milieu. Daarom neemt een bedrijf allerlei veiligheidsmaatregelen en zijn er tal van veiligheidsprocedures.
Werken aan veiligheid is een continu proces van ervaringen opdoen, van leren van elkaar en van verbeteringen doorvoeren. Hoe vervelend ook, het kan gebeuren dat er iets fout gaat. Het is belangrijk om daar binnen de sector goed naar te kijken en ervan te leren. Om de veiligheidsprestaties van de industrie naar een nog hoger niveau te brengen heeft Royal HaskoningDHV de Self Assessment Questionnaire ontwikkeld.

Like what you read? Give Capptions a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.