Nieuwe norm voor veiligheidscultuur: De NEN Veiligheidsladder

Per 1 juli 2016 heeft het NEN de veiligheidsladder van ProRail overgenomen. NEN zal deze speciaal voor spoorbedrijven ontwikkelde cultuurladder omvormen tot een nationale norm voor elk Nederlands bedrijf. Opdrachtgevers zullen deze norm gebruiken bij aanbestedingen om het veiligheidsniveau van aannemers te meten, en daarmee ook ontwikkeling op veiligheid te stimuleren.

Safety Changer speelt met partner Advisafe in op deze ontwikkeling en heeft een op Advisafe’s ondersteuningsprogramma afgestemd software-instrument ontwikkeld. Waar Advisafe’s programma advies, training en meetmethodes biedt, automatiseert Safety Changer de metingen middels apps, een dashboard en rapportages. Samen bieden Advisafe en Safety Changer organisaties de mogelijkheid om hun veiligheidsniveau te meten tegen de criteria van de nieuwe norm.

Meten
Het meten van het niveau van de veiligheidscultuur kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de behoefte van de organisatie. Dankzij de Safety Changer software kunnen Advisafe’s veiligheid assessment questionnaires op steekproefniveau en/of op zeer gedetailleerd niveau worden uitgezet. Daarbij kan een cultuurscan als momentopname maar ook als doorlopende meting worden opgezet.

Elk van deze cultuur self assessments kan in samenwerking door Advisafe worden begeleid en ook worden uitgebreid met een onafhankelijke ervaringsaudit. Dankzij deze beproefde instrumenten kunnen organisaties hun veiligheidsgedrag tegen de objectieve criteria van bijvoorbeeld de veiligheidsladder in kaar brengen. Naast de veiligheidsladder kan ook gemeten worden tegen andere objectieve standaarden zoals:

 • Veiligheidsladder
 • H&M cultuurmeting
 • Balance monitor®
 • Tripod Delta®
 • TNO Safety @ Core Business®

Verbeteren
Op basis van een eerste momentopname en het door organisaties geaspireerde niveau op de veiligheidsladder, kan vervolgens een verbetertraject worden ingezet. Hierbij biedt Safety Changer een software-ondersteunde systematische aanpak om verbeteringspotentieel blootgelegd vanuit bovengenoemde meetstandaarden via Learn-files en Change-acties in de organisatie te in te bedden.

Change-acties
Advisafe biedt verschillende maatregelen om op geïdentificeerde lacunes te acteren. Een greep uit de selectie:

 • Veiligheidsleiderschap,– directie en management (in-company en/of open training)
 • TORC Serious Game® — directie en management (in-company)
 • Werkplekobservatie, Veiligheidsdialoog, Competentie management — leidinggevenden en uitvoerenden
 • Incidentonderzoek en analyse, Omgaan met overtredingen, Risicobeoordeling — leidinggevenden en uitvoerenden
 • Risicoherkenning, Taak risico analyse, Werkplekbeheersing — (niet) operationeel personeel
 • Veiligheidscommunicatie — alle organisatielagen

Boek een online kennismaking op www.safetychanger.com/demo of kijk voor meer informatie op www.advisafe.nl