Ronde tafel event (16–02)

Afgelopen week was het weer zover: het Ronde Tafel evenement van Transafe en Safety Changer. Nadat er begonnen was met koffie en thee had Marcel Kind de eer om af te trappen. Hij vertelde over de toepassing van Safety Changer binnen zijn bedrijf Transafe. Hierin kwam bijvoorbeeld naar voren hoe schepen geïnspecteerd worden en hoe blij mensen waren met de digitalisering van checklists en de mogelijkheid om offline te werken.

Marcel kind (Transafe)

Na de inleiding over het gebruik van Safety Changer bij Transafe, werd het stokje overgedragen aan Jonathan Stolk. Jonathan legde uit hoe Safety Changer als product binnen de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) valt en hoe het platform samenwerkt met de apps. Daarnaast vertelde hij hoe makkelijk de integratie met andere platformen vaak geregeld is en hoe blij klanten ermee zijn.

Jonathan Stolk (Safety Changer)

Tijdens de pauze werd er koffie en thee geserveerd. Bovendien was iedereen druk bezig om de Inspection Changer en Observation Changer apps te installeren. Ook zijn er een groot aantal inspecties gedaan tijdens de pauze en heeft iedereen de app geprobeerd.

Daarna was het de beurt aan Henk Bunt. Een van de positieve gevolgen die hij ervaart van Safety Changer is de tijd die hij bespaart. Doordat er bij formulieren niet meer eindeloos ‘Niet van toepassing’ hoeft te worden opgeschreven, besparen zijn werknemers veel tijd. Dit komt door de What/If functie van het platform. Die functie zorgt ervoor dat als een bepaalde vraag niet van toepassing is, het gedeelte erna automatisch vervalt of dat er overal ‘Niet van toepassing’ wordt ingevuld.

Henk Bunt (Burando)

Vervolgens kwam Frank Gruijters naar voren om live een demo te laten zien. Zo liet hij een inspectie zien en toonde daarna de resultaten aan de groep. (Wil je zelf ook een demo ervaren? Kijk dan hier ;).)

Frank Gruijters (Safety Changer)

Het evenement werd afgesloten met een borrel. Hierna keerde de rust weer terug in de Rotterdam Science Tower.

Transafe en Safety Changer willen iedereen die geweest is van harte bedanken voor zijn/haar komst en we hopen dat diegenen die er waren er ook van geleerd hebben.

Like what you read? Give Wouter Vlierman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.