Safety Changer automatiseert de RI&E voor de VRR

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Er werken circa 2.000 mensen, verdeeld over de brandweer, ambulance, meldkamer, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverleningsorganisatie en ondersteunende diensten.

Efficiënt samenwerken om 1.000 toetspunten
in kaart te brengen

VRR heeft een nieuw hulpmiddel om de veiligheid van haar medewerkers te borgen: de dynamische Risico Inventarisatie en Evaluatie gerealiseerd op het online platform en de mobiele applicaties van Safety Changer. Het platform biedt de mogelijkheid om de RI&E resultaten zowel “per jaar” als per organisatieonderdeel te rapporteren. Door resultaten te visualiseren krijgt het management in één oogopslag inzicht in haar sterke punten en in de verbeterpunten.

Samenvatting

Safety Changer automatiseert de periodieke Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor de VRR met een centrale database voor continue toetsing, knelpuntidentificatie en opvolgactie. De RI&E helpt de VRR om de arbeidsomstandigheden van haar medewerkers continu op een hoger plan te brengen en te voldoen aan de eisen die de Inspectie SZW stelt.

Uitdaging

VRR voert voor het eerst de RI&E uit in digitale vorm, en voor het eerst met een centraal database instrument dat de communicatie en samenwerking bevordert. Om de groeiende hoeveelheid handwerk en administratie te verminderen zocht VRR naar een digitale en geautomatiseerde 1-stop-oplossing voor het:

  • Verzamelen van de benodigde informatie onder de 2.000 medewerkers.
  • Identificeren en evalueren van risico’s voor de medewerkers
  • Benoemen van opvolgacties in een plan van aanpak..
  • Uniforme rapportage over ca. 1.000 toetselementen.
“Safety Changer heeft ons geholpen onze RI&E in zeer korte tijd en op efficiënte manier te doen. Zo houden we meer tijd en middelen over voor de uitvoering van het verbeterplan”

— Rob Lange & Marco Kaak | Veiligheidsregio Rotterdam — Rijnmond

[caption id=”” align=”alignnone” width=”1341.0"]

Dynamische RI&E = Continuous Learning

Dynamische RI&E = Continuous Learning[/caption]

Resultaat

De Safety Changer software zorgt ervoor dat de benodigde data via een gebruikersvriendelijke vragenlijst realtime verzameld en verwerkt wordt tot een compleet rapport. Door de automatische en realtime rapportage over de data wordt meer dan 50% op tijd bespaard. VRR heeft met het Safety Changer platform de RI&E efficiënt en succesvol gerealiseerd in een zeer kort tijdsbestek van nog geen 3 maanden.

[caption id=”” align=”alignnone” width=”1920.0"]

Safety Changer in actie

Safety Changer in actie[/caption]

Toekomstplannen

VRR en Safety Changer zullen dit succes uitbreiden naar de dagelijkse praktijk, waarin onder meer de meldingen, de dagelijkse LMRA’s, de wekelijkse materieelinspecties en de periodieke kazerneinspecties alsmede ook de persoonlijke takenlijsten digitaal worden gemaakt via gebruiksvriendelijke Safety Changer apps.

[caption id=”” align=”alignnone” width=”1006.0"]

InspectionChanger

InspectionChanger[/caption]

Over de dynamische Risico Inventarisatie en Evaluatie

Veiligheid van de medewerkers is uitermate belangrijk voor de VRR, waarin medewerkers geregeld in bijzondere situaties en voor hete vuren komen te staan.
VRR wil de interne veiligheid goed op orde hebben. Dat is de basis om niet alleen voor de eigen medewerkers, maar juist ook voor de bewoners in de regio een betrouwbare partner te zijn als het gaat om veiligheid. Werken aan veiligheid is een continu proces van ervaringen opdoen, van leren van elkaar en van verbeteringen doorvoeren. Zo kan de veiligheidsprestatie van de VRR jaar op jaar op een nog hoger plan gebracht worden.

Downloaden als PDF

Download PDF

return (function(form) {
 Y.use(‘squarespace-form-submit’, ‘node’, function(Y){
 (new Y.Squarespace.FormSubmit({
 formNode: Y.Node(form)
 })).submit(‘5820e68c440243808e7514c5’, ‘’, ‘post-5820a7a903596e905915d701’);
 });
 return false;
 })(this)”>

Email Address *

Klik hier om de PDF te downloaden