Safety Changer en A Signs & Safety zijn een samenwerking aangegaan | Zichtbare en Dynamische identificatie voor Veiligheid en Gezondheid

Safety Changer en A Signs & Safety, de Nederlandse leverancier van veiligheidsverhogende producten voor de gevaarlijkste (proces-)installaties in de Benelux, hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend en daarmee hun partnerschap bekrachtigd.

De software van Safety Changer en de producten en diensten van A Signs & Safety vullen elkaar aan tot een complete en slimme propositie die de klanten helpt de operationele — en continue verbeterprocessen rondom veiligheid en gezondheid verder te automatiseren en te professionaliseren.

“Safety Changer en A Signs & Safety helpen klanten om de identificatie op de werkvloer procesgerichter te maken met een digitaliseringsslag. De gecombineerde oplossing zorgt ervoor dat het verzamelen van de data op een eenvoudige, accurate en realtime manier gebeurt. Wij werken graag samen met A Signs & Safety aan innovatieve procesgerichte identificatieoplossingen.” — Jonathan Stolk

A Signs & Safety

A Signs & Safety B.V. (kortweg AS & S) is de leverancier van veiligheidsverhogende producten voor de gevaarlijkste (proces-)installaties in de Benelux.

Van advisering en levering tot en met de montage ervan zijn wij de ontzorger op safety-gebied. Denk hierbij aan ontruimingsplattegronden, vluchtweg-borden en allerlei speciale bebording voor de aanduidingen van de gevaarlijkere areas. Maar denk ook aan meer procesgerichte identificatie, zoals leiding- en tankidentificatie.

In dit productenpakket hoort ook de tagnummering van de installatiedelen. Conventioneel met een tagnummer, maar met de samenwerking met Safety Changer ook met 1D en 2D barcodes, waarvan wij veel verwachten.

www.as-s.nl

Safety Changer

Safety Changer is de professionele oplossing voor Inspections, QHSE en Operations management. Safety Changer integreert met bestaande enterprise systemen zoals SAP. Het gebruik van mobiele apps voor inspecties, observaties en taken stimuleert betrokkenheid en bespaart veel tijd. De apps vervangen papier en leveren realtime inzicht op en maken het uw medewerkers daarmee gemakkelijker hun taken uit te voeren. Met één klik voeg je video of foto’s toe. Tijd, gegevens uit NFC-chips en geo-locatie worden automatisch vastgelegd. Vanuit het managementdashboard kunt u zelf formulieren maken, maar ook acties en resultaten monitoren. Relevante updates, instructies en geleerde lessen pusht u naar de mobiele apparaten van het team. De voordelen: betrokken medewerkers, gestroomlijnde processen en een veiligere werkplek. Safety Changer redt levens en helpt organisaties op weg naar operational excellence.

www.safetychanger.com

Like what you read? Give Wouter Vlierman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.