Safety Changer en AdviSafe starten samenwerking!

DELFT, DEN HELDER, NEDERLAND — AdviSafe, een risicomanagement adviesbureau en Safety Changer, een leverancier van veiligheids software, hebben vandaag aangekondigd dat zij gaan samenwerken om gezamenlijk risicomanagement oplossingen aan de markt te kunnen aanbieden.

AdviSafe en Safety Changer werken samen aan een productportfolio dat zowel het platform en de technologie van Safety Changer als de kennis en advies van AdviSafe samenbrengt.

“In de samenwerking bundelen we krachten in het continu verbeteren van de operationele processen. Ons doel is organisaties in staat te stellen om stroef lopende processen en onwerkbare situaties op de werkplek in beeld te brengen, ze op te lossen en zo processen te verbeteren” zegt Jonathan Stolk, CEO van Safety Changer.

“Managing Risks Together, onze slogan, is niet alleen van toepassing op onze relaties met klanten maar ook op onze strategische partners. De software applicaties van Safety Changer zijn een uitstekende aanvulling op onze dienstverlening en tegelijkertijd kunnen wij inspelen op de behoefte van onze klanten door samen met Safety Changer applicaties te ontwikkelen. Zo kunnen wij samen de markt nog beter bedienen” voegt Jan Hinrichs, CEO van AdviSafe, toe.

Over Safety Changer:

Safety Changer biedt mobiele oplossingen voor veiligheidsmanagement waaronder incidentmanagement, audits & inspecties in de branches olie & gas, chemie, bouw, industrie en overheid.

Het Safety Changer- platform ondersteunt verbeter processen. Niet alleen het inventariseren en vastleggen, maar juist ook het betrekken van alle medewerkers. Door de opkomst en het massale gebruik van mobiele apparaten als smartphones en tablets, kan een map vol procedures nu voor iedereen en overal worden weergegeven.

Over AdviSafe:

Bedrijven zo veilig en gezond mogelijk maken: dat is al ruim 30 jaar ons doel. En dat is niet voor niets. Het draagt bij aan de optimalisatie van de productiviteit, kwaliteit en continuïteit van uw bedrijf. Om dat te realiseren vragen we veel van u en onszelf. Hoe is de balans tussen mens, techniek en organisatie binnen uw bedrijf? Deze combinatie maakt uw bedrijfscultuur, het DNA dat bepalend is voor het gedrag en veiligheid bewust zijn binnen uw bedrijf. Het is de basis voor een veilige en gezonde werkomgeving, de basis voor onze veelzijdige dienstverlening en de basis voor onze samenwerking met u.

Meer bij: www.advisafe.nl

SafetyChanger media contact:

Johan Trip

johan@safetychanger.com

+31 (0) 618844020

AdviSafe media contact:

Laura Tekle

laura.tekle@advisafe.com

+31 (0) 61325031

Like what you read? Give Capptions a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.