Safety Changer en Helder Telecom & ICT sluiten partnership

“Eenvoudig formulieren digitaliseren voor mobiel gebruik!”

Safety Changer en Helder Telecom & ICT, de zakelijke telecom leverancier van Midden-Brabant en Juridisch Nederland, hebben hun partnerschap bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. 

De software van Safety Changer voegt extra waarde toe aan de huidige hoogwaardige diensten van Helder Telecom & ICT, waarmee de klant in staat is de operationele formulierprocessen en continue verbeterprocessen rondom veiligheid en kwaliteit verder te automatiseren en te professionaliseren.

“Safety Changer en Helder Telecom & ICT helpen klanten om de communicatie tussen de werkvloer en de IT-systemen realtime te maken, te vergemakkelijken en daardoor de operatie efficiënter, trefzekerder en veiliger te maken. Daarnaast biedt het voor de klanten de mogelijkheid om papieren processen eenvoudig te digitaliseren en deze mobiel beschikbaar te maken.”

— Jonathan Stolk | CEO Safety Changer

Helder Telecom & ICT

Helder Telecom is de zakelijke telecom leverancier van Midden-Brabant en Juridisch Nederland. Helder is specialist op het gebied van vaste- mobiele telefonie, zakelijk internet én de integratie daarvan zoals bijvoorbeeld Voice over IP en mobiel internet. Slimme en zinvolle telecomoplossingen. Dat is helder!

Ontwikkelingen en innovaties in de telecommunicatie volgen elkaar in hoog tempo op. Daarom stellen klanten steeds hogere eisen aan bereikbaarheid. Bovendien willen zij efficiënt en flexibel werken. Voor ondernemers die optimaal willen profiteren van de technische mogelijkheden of die minder willen betalen dan nu, biedt helder slimme en zinvolle telecomoplossingen. Helder is dé zakelijke telecommunicatieleverancier en onafhankelijk specialist in vaste en mobiele telefonie, zakelijk internet en de integratie daarvan. Daarmee gaat uw werk altijd door. Een hele zorg minder.

www.heldertelecom.nl

Safety Changer

Safety Changer is dé mobile first geïntegreerde oplossing voor QHSE en Operations management. Het gebruik van mobiele apparaten voor formulieren, inspecties en observaties bespaart veel tijd. De mobiele app vervangt papier en levert realtime inzichten op. Met één klik voeg je simpel een video of een foto toe. Sensorgegevens zoals tijd, NFC en geo-locatie worden automatisch toegevoegd. Maak het makkelijk voor uw medewerkers, schrap het werken met papier. Bespaar tegelijk tijd en en krijg meer voor elkaar in uw organisatie. Vanuit het management dashboard kunt u eenvoudig formulieren maken en acties bijhouden. Breng alle KPI’s in beeld en destilleer nieuwe inzichten. Push automatisch relevante updates, instructies en geleerde lessen naar de mobiele apparaten van het team. De voordelen: betrokken medewerkers, gestroomlijnde processen en een veiligere werkplek. Safety Changer helpt organisaties op weg naar operational excellence.

www.safetychanger.com

Like what you read? Give Capptions a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.