Safety Changer en MobileTrack sluiten partnership

Mobiele Apps voor Inspecties en Meldingen aangesloten op het dashboard in uw meldkamer!

Safety Changer en Mobiletrack, de integrator op het gebied van Location Based Services uit Rotterdam, hebben hun partnerschap bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. 

De software van Safety Changer voegt extra waarde toe aan de huidige hoogwaardige diensten van Mobiletrack, waarmee de klant in staat is papier, handwerk en tijdverlies te elimineren door operationele formulier-gegevens en meldingen realtime in haar meldkamer te zien binnenkomen.

“Safety Changer en Mobiletrack helpen klanten de brug tussen werkvloer en kantoor realtime te structureren, te vergemakkelijken en daardoor goedkoper, sneller en veiliger te maken. Gebruikers vertalen eenvoudig zelf bestaande papieren processen naar mobiel.”

— Jonathan Stolk

MobileTrack

MobileTrack is de specialist op het gebied van Location Based Services (TrackTrace), IoT, Communications, Data Integration en R&D. De kern van de MobileTrack diensten is de Mobile Universal Gateway. De MUG is een apparatuur, hardware en protocol onafhankelijk open LBS, IoT en Mobility platform, toegankelijk voor iedere product, diensten en platform leverancier.

www.Mobiletrack.nl

Safety Changer

Safety Changer is dé mobile first oplossing voor HSE, Quality en Operations management. Het gebruik van mobiele apps voor inspecties, observaties en taken bespaart veel tijd. De apps vervangen papier en leveren realtime inzicht op. Met één klik voeg je video of een foto’s toe. Tijd, gegevens uit NFC-chips en geo-locatie worden automatisch toegevoegd. Safety Changer maakt het makkelijk voor uw medewerkers, het schrapt het werken met papier. Safety Changer bespaart u tegelijkertijd en en krijgt meer voor elkaar in uw organisatie. Vanuit het management dashboard kunt u zelf mobiele formulieren maken en acties bijhouden. Relevante updates, instructies en geleerde lessen pusht u naar de mobiele apparaten van het team. De voordelen: betrokken medewerkers, gestroomlijnde processen en een veiligere werkplek. Safety Changer helpt organisaties op weg naar operational excellence.

www.safetychanger.com

Like what you read? Give Capptions a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.