Safety Changer en Transafe lanceren partnership

Safety Changer en Transafe, de Rotterdamse service provider op het vlak van continu verbetering in veiligheid en kwaliteit in de maritieme sector, hebben besloten samen te werken. De software van Safety Changer gaat Transafe helpen het continue verbeterproces bij hun klanten verder te professionaliseren.

“Safety Changer helpt Transafe om de communicatie tussen de werkvloer en het kantoor van haar klanten, rondom veiligheid en kwaliteit te vergemakkelijken en daardoor de processen continue te verbeteren. Ik hoop op deze manier Transafe te helpen haar positie als betrouwbare partner voor hun klanten verder te versterken.”

— Jonathan Stolk | CEO Safety Changer

TransafeTransafe is een onafhankelijk bedrijf en verleent diensten aan de maritieme sector, terminals en aanverwante bedrijven in de maritieme industrie. De dienstverlening focust zich op het ontzorgen, supporten en continu verbeteren van processen welke gerelateerd zijn aan veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, kwaliteit en beveiliging. De wettelijke regelgeving en ‘best practice’ wordt hierbij in ogenschouw genomen.

Transafe fungeert ook als kenniscentrum. De scheepvaart en landzijde (o.a. terminals) profiteren van een pro-actieve ondersteuning. Onze Ship-Shore benadering vermindert de foutenkans en bevordert de communicatie tussen schip en wal. De volgende drie business units staan centraal: Terminals, Offshore, Binnenvaart.

www.transafe.info

Safety Changer
Safety Changer biedt mobiele oplossingen voor het ondersteunen van continue verbeterprocessen op het vlak van veiligheid, kwaliteit, milieu en operaties. Deze oplossingen maken participatie van alle medewerkers van kantoor tot werkvloer en terug mogelijk. Het gaat daarbij om audit- en inspectiemanagement, mobiele formulieren, incidentmanagement, en actieopvolging voor industrieën zoals olie, gas en chemie, transport, logistiek en maritiem, bouw en utiliteit, en ook adviesbureau’s en overheden.

Het Safety Changer- platform ondersteunt verbeterprocessen. Niet alleen het inventariseren en vastleggen, maar juist ook het betrekken van alle medewerkers. Door de opkomst en het massale gebruik van mobiele apparaten als smartphones en tablets, kan een map vol procedures nu voor iedereen en overal worden weergegeven.

www.safetychanger.com