Veilig werken met de heftruck

Veilig werken met de heftruck: checklist

In het nieuwsbericht van van 2 februari schrijft BMWT over het belang van het controleren van de heftruck, voor en na gebruik.

Geïnspireerd daardoor heb ik de voorbeeld checklijsten van BMWT omgezet in de InspectionChanger app. Het resultaat is een simpele mobiele en digitale checklist die je altijd in je broek- of binnenzak bij de hand hebt.

Zo doe je binnen 1 minuut je start en eindcheck. Download hier de InspectionChanger, meld je aan in de categorie ‘Industry’ en probeer het zelf!

Zie hieronder het eindresultaat van een ingevulde startchecklist.


Download hier de InspectionChanger, meld je aan in de categorie ‘Industry’ en probeer het zelf!

Like what you read? Give Jonathan Stolk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.