5 tips til at forbedre din forhandler hjemmeside

Bo Gjerløw
Jan 28 · 3 min read

Originalt udgivet på Carswips blog d. 15 oktober 2018

Her er 5 tips til hvordan du kan forbedre din forhandler hjemmeside og dermed få gladere brugere og flere henvendelser.


Vis dine kunders anmeldelser/udtalelser

At have anmeldelser/udtalelser fra dine kunder på din hjemmeside er en af de bedste måder du kan opbygge tillid hos forbrugeren på. Her er blot et par grunde til det:

- Du fjerner evt. tvivl som forbrugeren har om dit bilhus

- Du viser hvor godt du behandler dine kunder

- Du motiverer forbrugerne til at handle

At implementere anmeldelser på din hjemmeside behøver heller ikke at tage lang tid og koste kassen. Eks. har TrustPilot en widget du kan sætte ind på din side, hvor du kan vise dine anmeldelser. En anden måde, dog lidt mere avanceret og tidskrævende, er at tilføje udvalgte Facebook anmeldelser på din hjemmeside. Her er en guide til hvordan du kan gøre det.

Vis direkte kontaktoplysninger på sælgeren på den specifikke bil

At vise direkte kontaktoplysninger på sælgeren af bilen på VDP’en (vehicle detail page), er et godt skridt til at forbedre forbrugernes tillid til dig som forhandler.

At vise forbrugeren din sælgers ansigt, telefonnummer, samt e-mailadresse, resulterer i en mere menneskelig forbindelse mellem forhandleren og forbrugeren. Og det er nøjagtigt hvad begge parter er interesseret i.

Lad forbrugeren booke en prøvetur online

Ved at give dine brugere muligheden for at booke en prøvetur online kan du generere flere prøveture-aftaler, og dermed skabe gode muligheder for flere salg.

Sammenlignet med at forbrugeren skal have fat i sin telefon, ringe forhandleren op, vente på de tager telefonen, og derefter aftale en prøvetur, er det meget mere simpelt og nemt for forbrugeren at booke aftalen online. En anden fordel ved online booking er at det kan gøres 24/7 og ikke kun når dit bilhus har åbent.

Invester i søgemaskineoptimering (SEO)

At forbedre din hjemmeside kan gøre en stor forskel, men for at få det fulde udbytte af en velgennemtænkt forhandler hjemmeside, har du brug for kvalitets trafik. Det er her søgemaskineoptimering (SEO) spiller en stor rolle.

Moz, en af verdens førende virksomheder indenfor søgemaskineoptimering, har skrevet en rigtig god artikel om hvilke dele af søgemaskineoptimering du bør fokusere på som bilforhandler.

Brug billeder i høj kvalitet

Det sidste råd vi vil give i denne artikel, er at du bør bruge billeder i høj kvalitet på din hjemmeside. Dette råd gælder alle billeder på din hjemmeside, men især billederne af de biler du har til salg. Ved at have kvalitetsbilleder af disse, sikrer du at forbrugerne får den bedst mulige oplevelse når de kigger på en bil der har vakt deres interesse.

Vi anbefaler at læse vores artikel 5 grunde til at gode billeder er vigtige for bilforhandlere for mere om hvorfor høj billedkvalitet er meget vigtigt på din hjemmeside.


Hvad er Carswip?

Carswip er den førende virksomhed indenfor billede-services for bilforhandlere. Forhandlere bruger vores produkter til at sikre at deres online bilpræsentation er i top, hvilket fører til flere kundehenvendelser. Carswip er baseret i Aarhus og samarbejder pt. med over 100 bilforhandlere i Skandinavien.

Læs mere på carswip.dk

Carswip (DK)

Vi leverer værktøjer til at forbedre bilforhandlers’ online præsentation af deres biler.

Bo Gjerløw

Written by

Carswip (DK)

Vi leverer værktøjer til at forbedre bilforhandlers’ online præsentation af deres biler.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade