Exes Baggage

Kahit na isang makabagong romansa ang pelikula, wala naman itong bagong hain sa genre nito


DIRECTOR: Dan Villegas
LEAD CAST: Angelica Panganiban, Carlo Aquino
PRODUCER: Elma Medua
SCREENWRITER: Dwein Baltazar
EDITOR: Marya Ignacio
GENRE: Romance, Drama
PRODUCTION COMPANY: Black Sheep Productions
DISTRIBUTOR: Star Cinema
COUNTRY: Philippines
LANGUAGE: Filipino
RUNNING TIME: 104 minutes


Technical assessment: 3.0 ★★★✩✩
Moral assessment:
2.5 ★★✬✩✩
CINEMA rating:
V16

Sa hindi nila inaasahang pagkakataon, magkikitang muli ang dating mag-dyowa, si Pia (Angelica Panganiban) at Nix (Carlo Aquino), sa pagbubukas ng barng matalik na kaibigan ni Nix. Sa pagsasalubong ng kanilang mga tingin, ipinapahiwatig na may nakaraan na ang dalawa, at maaaring may mangyari ulit mula ngayon. Sa kanilang pag-uusap ay lulutang ang mga mahahalagang bahagi ng kanilang nakaraan, kung paano sila nakarating mula doon hanggang ngayon. Sa halos dulo ng mga “flashbacks” ay babagsak na ang “bomba” na magbibigay katuwiran sa pamagat ng pelikula — ang mga “dalahin”nia Nix at Pia mula sa mga nakaraang mga relasyon nila sa ibang tao, na nakasugat sa kanila at nagiging sanhi ng kanilang di pagkakaunawaan at paghihiwalay. Ngayon, sa kanilang pagtatagpong muli, may iba nang katagpo si Pia.

Klarong-klaro na may “chemistry” sila Panganiban at Aquino, totoong-totoo ang mga enkwentro — bagay na pagtatakhan mo kung sila ba’y mahuhusay lang na mga artista, o dahil lang sa “dinaanan” na nila ang kuwento sa tunay na buhay? (Dating magsing-irog diumano ang dalawa, kaya talagang mga “exes” na sila). Pero sa mga eksenang hiwalay ang dalawa — sa pakikiharap ni Pia sa mga kliyente niya, o ni Nix sa mga parokyano niya — karaniwan lang ang dating ng dalawa, salat sa damdamin. Limitado ang hamon ng pelikula sa production set — halimbawa, nakakasawa ang anggulo ng kamera sa tinitirhan ni Nix. Pinupunuan na lang ang kakulangang ito ng makatotohanang dialoguena madaling masakyan ng mga manunuod. Anupa’t dalang-dala ang mga manunuod na humihiyaw sa mga kakilig-kilig na tagpo ni Panganiban at Aquino, at nagbubuntung-hininga sa pagwawakas ng pelikula.

Kahit na isang makabagong romansa ang Exes Baggage, wala naman itong bagong hain sa genre nito, at hindi lumabas sa pormula ng romance comedy para maibigay ang inaasahan ng kanilang target audience. Sa laki ng kinita nito sa unang tatlong araw sa takilya, tagumpay ang pelikula sa hinangad nito, pero hindi ibig sabihin ay pwede na itong pamarisan ng mga kabataan. Ilang mga kritiko ang pumuri sa pagiging “malaya” ng pelikula na talakayin ang mga isyu ng pakikipag-relasyon sa panahon ngayon nang hindi nabibilanggo sa “makalumang moralidad.” Paalala lang ng CINEMA: hindi kailanman naluluma ang pagpapahalaga sa katawan ng isang tao, at sa kasagraduhan ng kasal upang pangalagaan ang pagpapahalagang ito. Ang paghahanap ng kasiyahang dulot ng katawan bilang tanda ng pagmamahalan, ngunit hindi naman hinaharap ang pananagutang kaakibat nito, ay isang makasariling hilig lamang na laging makakasugat ng damdamin at isipan. — TRT


For more details on the scoring system, see Review Guidelines: How CINEMA does its work.