Chiliz
Published in

Chiliz

LOCKER ROOM — MILAN DEVILS ($LOCK-MD) CONVERSION

Now that our partnership with AC Milan (the Milan Devils) has been finalised, we will soon begin the conversion process.

From tomorrow (Tuesday January 19th), the 10% $CHZ bonus for those that bought $LOCK-MD, will be air-dropped into participating accounts, while the $LOCK-MD tokens themselves will be converted to $ACM Fan Tokens on Thursday 21st January.

$ACM will remain locked until trading begins.

If you want to know more about Locker Room please click here

SOYUNMA ODASI — MILAN DEVILS ($LOCK-MD) DÖNÜŞÜMÜ

Artık AC Milan (Milan Devils) ile ortaklığımızı duyurduğumuza göre, yakında token’ları dönüştürme sürecine başlayacağız.

Yarından itibaren (19 Ocak Salı), $LOCK-MD satın alanlar için %10 $CHZ bonusu katılan tüm hesaplara yatırılacak ve $LOCK-MD token’ları 21 Ocak Perşembe günü $ACM Fan Token’lara dönüştürülecektir.

Ticaret işlemleri başlayana kadar $ACM kilitli kalacaktır.

Soyunma Odası hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store