มีคนกลางในการคุยกันดีไม่ดีอย่างไร?

จากบทความเรื่อง Elon Musk กล่าวถึงเรื่องการสื่อสารในองค์กรที่มีขั้นตอนยุ่งยาก

https://www.blognone.com/node/95213

ผมเป็นคนนึงที่สนใจเรื่องนี้มาก เลยอยากเขียนเรื่องนี้หน่อย

ถ้าว่ากันแล้ว การคุยตรงก็มีข้อดีข้อเสีย การคุยผ่านคนกลางก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะ

การคุยผ่านคนกลางเนี่ยต่อให้ไม่ต้องนับเรื่องอำนาจหรือการเมืองอะไรเลย แน่นอนแค่การสื่อสารผ่าน Chain ผ่านข้อต่อมากๆ โอกาสที่ Miscommunication ก็จะมีเยอะอยู่แล้ว จำได้ว่าสมัยเด็กครูเคยให้เล่นเกมที่ว่าตั้งแถว 8 คน ให้กระดาษมาแผ่นนึง ให้คนในแถวกระซิบเล่าประโยคจากกระดาษอย่าง Literally จากคนแรกไปยังคนสุดท้าย ออกมาสุดท้ายแล้วประโยคของคนท้ายแถวเพี้ยนจากประโยคเดิมเยอะเลย

ทุกข้อต่อของการสื่อสารมันมี Probability ที่ความหมายจะผิดเพี้ยนเสมอ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักให้ดี การสื่อสารผ่านตัวกลางหรือผู้มีอำนาจทุกครั้งก็เพิ่มโอกาสในการเข้าใจผิดกันเสมอๆ ผมไม่แปลกใจที่ Elon Musk จะวิจารณ์ว่ามันไม่เวิร์ค

แต่ถ้าให้มันแฟร์ๆ เราเหล่ามนุษย์ตัวเป็นๆ ก็คงไม่ได้อยู่ดีๆ ก็นึกสนุกอยากให้มีบอสต้องมีคนสื่อสารตรงกลางมาขั้นหรอกใช่มั้ย คือมันก็มีที่มาที่ไปของมัน

การเกิดขึ้นของระบบขั้นตอนระบบไม่ควรคุยตรง มันก็ไม่ได้เกิดมาเพราะคนบางคนนึกสนุกอะไร แต่มันก็มี Pain ของมันบางอย่าง มีสาเหตุของมันบางอย่างอยู่

จากประสบการณ์อันน้อยนิดที่ผมมี ผมพบว่าหลายๆ ครั้งเราจะเริ่มคิดว่าต้องมีคนกลางก็ต่อเมื่อเกิดเหตุต่อไปนี้

1. คุยกันตรงแล้วเกิด Conflict ขัดแย้งเลยไม่อยากคุยกัน

2. คนไม่รู้ว่าอะไรไปถึงไหนแล้ว เพราะสั่งงานข้ามกันมั่ว

3. บางคนปกป้องตัวเองไม่ได้ คุยตรงแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยพอที่จะพูดกับอีกฝั่งอย่างเท่าเทียม เลยบอกให้คนอื่นไปช่วยคุยให้หน่อย

4. บางคนสื่อสารแล้วไม่สามารถแสดง Empathy ที่ดีได้ ชวนให้คนรู้สึกไม่ดี ทำให้หลายๆ คนไม่อยากคุยตรงด้วย

5. Information overload คือได้รับข้อมูลมากเกินไปจนเสียสมาธิในการทำงาน

จริงๆ ก็คงมีอีกหลายสาเหตุแหละครับ แต่ตอนนี้คิดได้เท่านี้จากที่เคยนึกๆ ดูเรื่องที่เคยผ่านมา

การเลือกตัวกลางก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับนึง ถ้าให้แฟร์ๆ เลยคือไม่ใช่ว่าคนเรานึกสนุกอยากให้มีก็มีแน่ๆ แต่มันมีบางอย่างที่เราเจอ Pain แล้วเราพยายามแก้ไขมัน แล้วในเวลานั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คิดได้ก็คือระบบตัวกลางขั้นลำดับบริหาร

ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร

คำถามที่ผมยังตามหาคำตอบอยู่คือ

  1. เราจะมีวิธีอื่นมั้ยในการแก้ปัญหาตรงนี้ โดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มข้อต่อเพิ่มลำดับชั้น ซึ่งตามมาด้วยความเสี่ยงในการ Miscommunication
  2. หรือกลับกัน เราจะมีวิธีไหนมั้ยที่ต่อให้มีตัวกลางหลายต่อก็ยังไม่เกิด Miscommunication สื่อสารกันไม่ตรง

เป็นคำถามที่ผมยังเดินทางหาคำตอบอยู่ครับ

Like what you read? Give Chris a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.