The Quest for Meaning — Tariq Ramadan — Özgürlük ile alakalı bir bahis üzerine

Merhaba Geyik ekibi, millet Phenomenology of Spirit tadında şeyler okurken ben böyle çerezlerle iştigal ediyorum malesef ama tatlı bir kitap tavsiye ederim. Humanity 101 alırken Dil ve Özgürlük meselesini tartışıyorduk — sanırsam Mantık-ut Tayr okuyorduk.- Orada dilden yani insanın kendini dilediğince ifade edebilmesine ve bu ifadenin karşımızdakilerde bir mana kazanabilmesine olanak sağlayan kurallar sisteminden bahsederken dilin özgürlükle ilişkisini inceliyorduk ve ilk etapta gerçekten insan iradesinin kelimeler ile vücut bulmasını sağladığı için dili özgürlüğün temel şartlarından biri addediyorduk. Fakat aynı zamanda anlamın karşı tarafa iletilebilmesi için daha doğrusu ifadenin anlamlı olabilmesi için dilin kendine has bir yapısı, kelime dizimi ve kurallardan müteşekkil olduğunu da konuştuk. Hülasa, özgürlüğün ancak belli bir kurala tabi olarak mümkün olduğu bunun da saf özgürlüğe halel getirdiği sonucuna vardık. Tariq Ramadan da kutsal dinlerde ve çeşitli felsefelerdeki kader ve özgür irade meselesini basitçe anlatırken bilhassa herşeyi öncesiyle ve sonrasıyla bilen Tanrı’nın karşısına özgür irade çıkarıldığında karşılaştığımız paradoksu merkeze alıyor. Bu paradoksta takılı kalmamamızı bizi kısıtlayan dışsal faktörleri ve kuralları tam anlamıyla bilmeden özgürlüğü büsbütün tecrübe edemeyeceğimizi söylüyor. Verdiği örnek de bence çok tatlı ve yukarıdaki dil meselesiyle büyük paralellik arzediyor: “We are at last coming to the end, or perhaps it is the origin. Art is the privileged school for this encounter between mastery, freedom and liberation. A pianist or violinist who plays Mozart, Schubert or Beethoven spends years trying to master a difficult technique. The rules are constrictive. He or she must begin again and again to practise, to internalize a technique … concentrate, master the emotions, the body, the fingers. The technique is gradually acquired. The rules are assimilated, and they give the man or woman who has mastered them an unexpected freedom. His or her hands fly and infinite realms of possibility, expression and improvisation open because the laws, rules and techniques of the genre have been so completely mastered that they appear to be natural, simple and easy. Mozart or Beethoven suddenly seem to be, to be there and to create being. In art, a technique that has been mastered is a liberation. When Baudelaire speaks of the ‘evocative magic’ of modern art, he expresses the same idea (and introduces the possibility of transgression): a complete mastery of the piano, the paintbrush or language grants access to a freedom that is made possible through the exercise of constraint itself. After having studied painstakingly, the musician, painter or poet suddenly plays, and his expressive and evocative powers appear to be both limitless and almost magical. The mastery of a technique and its external rules allow us to concentrate on the inner universe, with its emotional density and shades of intensity: we can set feelings, or words, or colours to music and even, through an alchemy of poetic correspondence, colour the sound of words, or put words to colour tones: The variations of this theme are endless. This expressive capacity is indeed freedom and a liberation: everything becomes possible. Religious and mystical experience has a lot in common with this kind of artistic asceticism: study, self-control, mastery of the ritual, the rules behind apparent forms is the path that leads us inside the self in order to encounter and transcend the self, and to experience the spiritual liberation of being. Just as there can be no free artistic improvisation without a mastery of technique, there can be no liberating spiritual experience without study, or without a codified and integrated ritual.”*

Enstruman öğrenme metaforu üzerinden anlatısının yanı sıra mistik tecrübe ve seyr-i süluk olayında da kişinin amacına erişmek için benzer metodolojiyi takip edişi daha doğrusu bir metodolojisi olması gerektiği olayı daha sağlam kavramama yardımcı oldu. Özellikle Tasavvuf örneği aklıma bizim yüzeyde kurguladığımız zahir- batın ayrımını, zahid, sakallı, ibadete önem veren hoca vs dünyayı terk eylemiş, yol yordama pek ehemmiyet vermeyen kalenderi tiplemesini aklıma getirdi. Artık bunları birbirlerine zıt şekilde konumlandırmak yerine birisini tam da ötekisinin varoluşu için gerekli bir öge addedip ayrım yapmayacağıma and içerim :) ne mutlu türküm diyene- napayım cümleyi bitiremedim beyin yandı-

Neyse dostlar sağlıcakla kalın, bol bol yeni yazılar bekliyorum iftar vakti girene kadar çok vaktimiz var biliyorsunuz okuruz yani. Haydin Allah’a emanet.

*Tariq Ramadan. “The Quest for Meaning”.