Ny Rapport: Kreativitet er vejen frem for Danmark

Jacob Lennheden
NeuroCreativity
Published in
3 min readSep 26, 2016

--

Kreativitet er livsnødvendigt for danske virksomheder, hvis vi skal vinde fremtiden. Regeringen bør derfor sikre at medarbejderne har de kompetencer som fremtiden efterspørger.

Idag afholder Dansk Industri deres årlige topmøde med temaet “Transforming Denmark — Winning the Future”, hvor der sættes fokus på hvordan danske virksomheder — og dermed det danske arbejdsmarked — skal udvikle sig for at følge med den teknologiske udvikling. En teknologisk udvikling der nu også truer jobsikkerheden for højtuddannede: BBC lancerede sidste år en hjemmeside “Will a Robot take your job?” (”Vil en robot tage dit arbejde?”) med fokus på fremtidens arbejdsmarked og kompetencer. Herfra fremgår det tydeligt at det ikke kun er uddannelser til praktiske erhverv som risikerer at skabe ledighed, men også at flere og flere højtuddannedes job er i fare. Specifikt nævnes både jurister og bankfolk som værende i risikogruppen.

Danmark skal leve af de gode idéer. Derfor er kreativitet vigtigt i erhvervslivet.

Så hvordan skal lederne af det danske erhvervsliv transformere Danmark og vinde fremtiden? Ifølge en nylig rapport fra World Economic Forum er de tre mest efterspurgte og vigtigste kompetencer på fremtidens arbejdsmarked 1) evnerne til at løse komplekse problemer, 2) kritisk tænkning og 3) kreativitet. Inspireret af dette har Copenhagen Institute of NeuroCreativity (CINC) lavet undersøgelsen “Creativity in Danish Business — What’s the Status?” om kreativitet i danske virksomheder, for at belyse i hvilket omfang dansk erhvervsliv anser kreativitet og problemløsning som vigtige evner, og i hvilket omfang de mener at deres medarbejdere i dag har de kompetencer. Undersøgelsen viser at hele 95% af de adspurgte danske virksomheder ser kreativitet som en kernekompetence — og særligt vigtigt for at sikre virksomhedernes fremtid. Men samtidig mener 75% af de adspurgte dog at der er plads til forbedringer på præcis dette område. Ergo, danske virksomheder anser kreativitet som værende en essentiel medarbejder-egenskab hvis fremtiden skal vindes, men udtrykker samtidigt at dette er et område hvor der er gevaldig plads til forbedringer.

Regeringens 2025 plan belyser en anden side af den teknologiske revolution: uddannelser. Med 2025 planen sætter regeringen fokus på behovet for at studerende — fremtidens arbejdskraft — også er rustet til at dække de behov erhvervslivet har i fremtiden. Derfor sættes der fokus på hvilke uddannelser unge vælger, og regeringen vil sikre, at unge fremadrettet vælger uddannelser med tanke for jobsikkerhed og arbejdsmarkedets behov. Men hvis forudsigelserne fra World Economic Forum og BBC holder stik, så er det ikke alene nok at få de studerende til at vælge specifikke uddannelser — det er også nødvendigt at uddanne og træne dem i fremtidens kompetencer: evnerne til at løse komplekse problemer, at tænke kritisk og kreativitet. Hvis ikke dette i større grad indtænkes i uddannelses visionerne så er der ifølge Balder Onarheim, Associate Professor i kreativitet på DTU, stor risiko for at Danmark sakker bagud i det globale kapløb, da medarbejderne simpelthen ikke har de kompetencer som danske virksomheder efterspørger.

Hele CINCs rapport, “Creativity in Danish Business — What’s the Status?” om kreativitet i danske virksomheder kan findes her:

http://neurocreativity.dk/Creativity-in-Danish-Businesses-web.pdf

--

--

Jacob Lennheden
NeuroCreativity

Nomad, researcher, writer, social entrepreneur. I specialise in the intersection of technology and society. Helping decision-makers navigate uncertain futures.