Bir, İki Cümle İle AWS Konsolu ve Sık Kullanılan Servisleri

Onur Dayıbaşı
Cloud And Servers
Published in
3 min readJun 5, 2017

--

Amazon Web Servis konsoluna giriş yaptığınızda servislerin mantıksal işlevlerine göre bölümlendiğini görebilirsiniz.

Her servisin altında 1 cümle ile servisin ne işe yaradığı anlatılmıştır. Bunlardan sıkça kullandıklarını düşündüklerimi aşağıda kısaca açıklayacağım.

Compute

AWS’nin altyapılarındaki işlemci ve bellek gücününün sunulduğu servisler burada yer alır.

EC2 (Virtual Servers in the Cloud) : Bulut’taki sanal sunucu hizmetidir.

EC2 Container Service (Run and Manage Docker Containers) Docker Container’ları yönetmenizi ve çalıştırmanızı sağlayan bulut hizmetidir.

Elastic Beanstalk (Run and Manage Web Apps) AWS’nin sunduğu PaaS(Platform As A Service) hizmetidir. Java, Node.js, Phyton, Ruby, PHP vb.. bir çok dilde WebApp veya Worker oluşturup çalıştırmanızı sağlar.

Lambda (Run Code in Response to Events) AWS Eventleri tetiklendiğinde, bu eventler ile ilgili belli fonksiyonları tetikleyebilme imkanı verir. Örneğin S3 bir dosya yazıldığında..

Storage

AWS’nin depolama ile ilgili sunduğu servislerdir.

S3 (Scalable Storage in the Cloud) 1byte — 5TB boyutundaki dosyalarınızı bir tekil kimlik ile saklayıp, geri alabildiğiniz Object Storage servisidir.

CloudFront(Global Content Delivery Network) Statik içeriklerin(html,css, resim, müzik, video vb.) içeriğin içeriğe ihtiyaç duyan kişiye en yakın coğrafi posizyondan gönderilmesini sağlayarak veriyi en performanslı şekilde kullanıcıya ulaştırır. AWS’nin Edge Location merkezleri CDN içeriklerini sağlayabilmeleri için oluşturulmuş fiziksel veri saklama alanlarıdır.

Database

AWS’nin sunduğu veritabanı hizmetleridir.

RDS (Managed Relational Database Service) İlişkisel veritabanlarını Örneğin MySQL, MSSQL, Oracle vb.. servis olarak sunduğu servisidir. Multi-AZ replikasyon yeteneği, otomatik backup oluşturması size bir çok kolaylık sağlar.

DynamoDB (Managed NoSQL Database) AWS’nin sunduğu NoSQL servis hizmetidir. Document ve Key-Value Data Modellerini destekler.

ElastiCache(In-Memory Cache) Bellek’teki cache sistemidir. Size Redis veya Memcache ürünlerinden birisi seçmeniz beklenir.

Redshift(Fast, Simple, Cost-Effective Data Warehousing) Petabyte ölçeğindeki verileri tutan Veri Ambarı servisidir.

Networking

Route 53 (Scalable DNS and Domain Name Registration) AWS ‘nin Domain Name Servis hizmetidir. İsmini DNS’in portu olan 53'den almıştır. Domain Name satın almanızı sağlarak DNS Recordları girebileceğiniz bir arayüz, servis sunar.

Management Tools

CloudWatch (Monitor Resources and Applications) Uygulamalarınızın ve kullandığınız servisleri ne kadar kullandığınızı görüntülemenizi sağlar ve belli limitler tanımlayıp bu durumların gerçekleşmesi durumunda size alarm vermesini sağlatabilirsiniz.

CloudFormation(Create and Manage Resources with Templates) AWS kaynak ve servislerini JSON template’leri tanımlamanızı ve bunları basitçe oluşturulmasını sağlar.

Security & Identity

IAM (Identity & Access Management) AWS Servislerini kullanacak Group, User,Role ve Policy(Politikalar) tanımlamanızı sağlar. Servis-Servis arası yetkilendirmeden tutun’da o yetkiyi kullanacak role ve kişilere kadar tanımlamanın yapılabilmesini sağlar.

Analytics

Elastic Search Realtime stream veriler üzerinde analytic yapmanızı sağlayan AWS Servisidir. Kibana Dashboard sayesinde akan veriler üzerinde istediğiniz Dashboard oluşturabilirsiniz.

Kinesis Farklı kaynaklardan gelen stream veriyi(website tıklamaları, finansal işlemler, sosyal medya twit veya bildirileri, IT logları ve lokasyon takip bilgileri) gibi terebaytlarca veriyi yakalayıp saklamanızı sağlarlar.

Internet Of Things

AWS iOT Nesnelerin interneti ile ilgili sunduğu AWS hizmetleridir.

Mobile Services

SNS Asıl amacı IOS ve Android için Push Notification gönderme altyapısı sunan AWS Servisidir. Bunun haricinda SMS, EPosta gibi bildirimleride yapmanıza imkan sağlar.

Application Services

API Gateway Güvenli ve yüksek ölçeklendirilebilir RESTfull API’ler oluşturabilmenizi sağlayan bulut hizmetidir.

SES ePosta gönderme/alma için sunucu yerine direk Simple Email Servisi kullanarak ePosta ile ilgili işlemlerinizi güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

SQS RabbitMQ, ActiveMQ, Kafka vb.. kuyruk yapılarını yönetmek yerine buluttan kuyruk hizmetini servis olarak alabilirsiniz.

Uzun süredir farklı sektörlerde (Askeri, Telekomünikasyon, Devlet, Bankacılık, Sigortacılık, Tübitak, SaaS) yazılımlar geliştiriyorum. Bu süreçte Havelsan, Milsoft, T2, Cybersoft ve Thundra firmalarında yönetici ve yazılım mühendisi olarak çalıştım. Deneyimlerimi ve teknolojik bilgi birikimi mi olabildiğince OnurDayibasi.com adresinde toplamaya çalışıyorum. Tüm yazılarıma ve daha fazlasını bu site üzerinden erişebilirsiniz.

--

--