DNS Ayarları

Internette bağlı her makinenin bir IP adresi vardır. Örneğin google.com.tr makinelerinden birisinin IP adresini bu makineye ping çekerek görebilirsiniz.

IP adresleri iPV4 32 bitlik (93.184.216.119) veya iPV6 128 bitlik 2606:2800:220:6d:26bf:1447:1097:aa7 olarak tutulurlar.

İnternete bağlı makineler birbirleri ile IP adresleri üzerinden bağlanırlar. Tabi bu bağlanmanın gerçekleşebilmesi için makinelerin belli protokoller üzerinde anlaşmış olması gerekir. Biz bu protokellere TCP/IP ve UDP protokolleri diyoruz. Aşağıdaki resimde bu iki protokolün farklarını görebilirsiniz. TCP daha güvenilir, sıralı, UDP daha hızlı ve dinamik bir sistemdir.

Sizin karşıdaki bir makineye erişmeniz için bir makinenin IPsine, birde sunucunun çalıştığı porta ihtiyacınız olur.

HTTP portu: 80
HTTPS portu: 443
SSH portu :22
SMTP portu : 25
FTP portu :21
MySQL portu : 3306
Redis Portu : 6379
DNS UDP : 53 (AWS Route 53 ismi buradan geliyor sanırsam :)
ActiveMQ : 61613
gibi ..

Sunucunun karşıda açık olup olmadığını ilgili IP ve porta telnet çekerek görebilirsiniz.

DNS Nedir ?

Şimdi gelelim DNS’e yani Domain Name System(Alan Adı Sistemine). İnsanların makinelerin IP adreslerini akıllarında tutmalarını ve bu numaraların neye karşılık geldiğini bilmesini bekleyemezsiniz. Bunun yerine IP nin karşılığında bir alan adı tutarak örneğin https://medium.com adresini tutarak kullanıcının IP karmaşasından kurtulmasını hedefler.

Peki bu alan adı nasıl IP adresine dönüştürülür ? Aşağıda görüldüğü gibi önce DNS Servisi .com tablosununun hangi Name sunucusunda olduğu söyler, daha sonrada medium karşılığı olan IP adresi tarayıcıya döndürülür. Tarayıcıda bu adrese/sunucuya ulaşır.

ns-4.awsdns-00.com AWS İsim Sunucularından bir tanesi.
ns1.BlueHost.com Bluehost İsim sunucularından bir tanesi

DNS Kayıtları

Peki bu isim sunucularına hangi kayıtlar yapılır ?

  • A Record: iPv4 kaydıdır. http://medium.com → 93.184.216.119
  • CName Record: Cononical Name kaydıdır. www, imap, vb subdomain domain ismine göre verilmesidir.
  • MX Record: Mail sunucunun kaydı. @ → mail.gmail.com
  • AAAA Record: iPv6 kaydıdır. http://medium.com → 2606:2800:220:6d:26bf:1447:1097:aa7
  • SOA Record : Start Of Authority kaydıdır.
  • TXT Record: Trafik ile ilgisi olmayan, insanların okuyabileceği Metin kayıtlarıdır.
  • NS Record: İsim sunucu kaydıdır. Örneğin →ns-4.awsdns-00.com
  • SRV Record: Başka bir lokasyondaki VoIp , IM, XMPP servisleri için eklenen kayıttır → _xmpp-server._tcp.gmail.com. IN SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
  • PTR Record: Reverse DNS kaydıdır. Şu IP adresinin adı bu Domain adıdır demek için kullanılır.