EC2 Instance’sınıza Yeni Elastic Block Storage Ekleme ve Yedekleme

EC2 kullandığınız ESB storage alanı size yetmiyor ise ekstra disk alıp bunu RunTime’da EC2 sunucunuza ekleyebilirsiniz.

Burda öncelikli olarak EC2 sunucunuzun hangi Region ve Availability Zone’da olduğunuzu belirlemeniz gerekiyor.

LabEC2 instance eu-west-1c AZ’sinde bulunuyor. Oluşturduğumuz volume’da bu Data Center’da olmak zorunda.

Storage Arttırma

  1. Adım : EC2 sunucusuna bağlan sudo su komutu ile root moduna geçin.
  2. Adım: EC2 sunucusuna bağlı blokları listeletin lsblk
t2.micro instance

Bu metod ile sisteminize bağlı tek bir blok olduğunu bununda / noktasından mount edildiğini görürsünüz.

3. Adım :EC2 sol menusunden Volumes seçilerek eu-west-1c AZ alanında 10 GBlık bir yeni block oluşturuyoruz. Burada Snapshot ID kısmında önceden yedeğini aldığımız bir ESB Snapshot verirsek bu Snapshot yüklü blok ayağa kalkacaktır.

Bizim burada amacımız direk boş disk eklemek olduğu için Snapshot ID kısmına bir değer girmiyoruz.

Aşağıda 10GB Volume hazır durumda. Available ama herhangi bir EC2 makinesine eklenmemiş durumda.

4. Adım : İlgili Volume Seçip Sağ Tıklayıp Attach Volume düğmesine basıyoruz. Karşımıza gelen ekrandan diskini arttırmak istediğimiz EC instance seçip Attach düğmesine basıyoruz

5. Adım : Attach ettiğimiz bu blok storage disk formatına bir bakalım. Formatlı olmadığı için ext4 formatında diski formatlıyoruz.

6. Adım : Formatladığımız storage için bir directory oluşturup buraya mount ediyoruz.

7. Adım: Artık diskiniz kullanılmaya hazır.

YEDEKLEME

Bu volume’ların yedeklerini almakta oldukça basit.

1nci Yöntem : İlgili Volume sağ tıklayın çıkan menu’den Create Snapshot diyerek ilgili Block yedeğini alabilirsiniz.

2nci Yöntem: EC2 sekmesinde Create Snapshot Volume seçerek Snapshotları oluşturabilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.